Hakkari'de 'Güvenilir Tıbbi Laboratuar' Sevinci

Hakkari'de 'Güvenilir Tıbbi Laboratuar' Sevinci

Hakkari'de Bir Uzman Doktorun Giriimleri Sonucu Hizmete Sunulan güvenilir Tıbbi Laboratuar' Sayesinde Vatandalar?n Art?k İl D??na Çıkmak Zorunda Olmadıkları Belirtildi.

Hakkari'de 'Güvenilir Tıbbi Laboratuar' Sevinci

Hakkari'de bir uzman doktorun giriimleri sonucu hizmete sunulan Güvenilir Tıbbi Laboratuar’ sayesinde vatandalar?n art?k il d??na çıkmak zorunda olmadıkları belirtildi.

Enfeksiyon Hastal?klar? Uzman? Dr. Hasan Karsan taraf?ndan Gençlik Caddesi üzerindeki Hakkari Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binas? kar?s?nda bulunan Gür Apartman?'n?n birinci kat?nda hizmete sunulan laboratuarda uzman eliyle her türlü tahlilin yap?lmas? ilde sevinçle kar?land?. Bir süre önce tahlil yapt?rmak için Van ve Ankara bata olmak üzere ?ran'ın Urumiye Kenti'ne gitmek zorunda kalan vatandalar, bu s?k?nt?dan kurtulman?n sevincini yaad?klar?n? belirtti.

?HA muhabirine aç?klamalarda bulunan Hakkari Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastal?klar? Uzman? Dr. Hasan Karsan, yöre halk?n?n hizmetin en iyisine lay?k oldu?unu belirtti. Hizmete aç?lan laboratuar?n Ankara Düzen Laboratuar? ile anlamal? olduğunu belirten Karsan, Türkiye’de ve dünyada yapılan her türlü tahlili yapma imkanına sahip olduğunu anlattı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Hekimoğlu ise, uzman doktorun örnek bir davranış sergilediğini belirtti. Hekimoğlu, "Bu denli tam donanımlı bir laboratuara ihtiyacımız vardı. Hastanede yapılmayan birçok tahlil burada yapılabiliyor. Hastaların bazıları bu tahlilleri yaptırmak için il dışına, bazıları ise ülke dışına yöneliyordu. Dışarıya olan sevklerin önüne geçmek için bu laboratuar bize ön ayak olmuştur. Bu başarıyı gösteren doktor arkadaşımızı kutluyoruz" dedi.

(FT-OK-OK-Y)

Kaynak: İHA