Hakim Ve Savcıların Maaşına Düzenleme Komisyondan Geçti

Hakim Ve Savcıların Maaşına Düzenleme Komisyondan Geçti

Hakim ve savcıların maaşlarında yeni düzenleme yapan yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda benimsendi.

Hakim Ve Savcıların Maaşına Düzenleme Komisyondan Geçti

Hakim ve savcıların maaşlarında yeni düzenleme yapan yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda benimsendi.

Hakim ve Savcılar Kanununda değişiklik yapan yasa tasarısına göre, hakim ve savcıların aylıkları, en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarı kıstas alınarak belirlenecek.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı düzeyinde maaş alacak. Diğer hakim ve savcılar da Başbakanlık Müsteşarının maaşının yüzde 41'i ile yüzde 86'sı arasında değişen oranlarda aylık alacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına yüzde 100'ü, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay ve Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına yüzde 86'sı, Yargıtay ve Danıştay üyelerine yüzde 83'ü kadar ödeme yapılacak.