Hakem Heyetinden Tüketici Lehine Karar... - Bursa'nın Merkez Osmangazi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Ev Sahibine Ait Hesabın Bulunduğu Bir Banka Şubesine Kira Ücretini Yatırırırken, Kendisinden Komisyon Bedeli Talep Edilen Kiracının Şikayet
Haberler » Güncel » Haber

Hakem Heyetinden Tüketici Lehine Karar... - Bursa'nın Merkez Osmangazi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Ev Sahibine Ait Hesabın Bulunduğu Bir Banka Şubesine Kira Ücretini Yatırırırken, Kendisinden Komisyon Bedeli Talep Edilen Kiracının Şikayet

Bursa'nın merkez Osmangazi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, ev sahibine ait hesabın bulunduğu bir banka şubesine kira ücretini yatırırırken, kendisinden komisyon bedeli talep edilen kiracının şikayetini haklı buldu.

Hakem Heyetinden Tüketici Lehine Karar... - Bursa'nın Merkez Osmangazi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Ev Sahibine Ait Hesabın Bulunduğu Bir Banka Şubesine Kira Ücretini Yatırırırken, Kendisinden Komisyon Bedeli Talep Edilen Kiracının Şikayet

Bursa'nın merkez Osmangazi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, ev sahibine ait hesabın bulunduğu bir banka şubesine kira ücretini yatırırırken, kendisinden komisyon bedeli talep edilen kiracının şikayetini haklı buldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKDER) eski başkanı avukat Necati Yentürk, kiracısı olduğu evin sahibine ait hesabın bulunduğu bir banka şubesine 6 Aralık 2005'te kira bedeli olarak 480 YTL yatırmak istedi.

Yentürk, ''havale yapmadığını, hesaba para yatırdığını'' söylemesine rağmen, kendisinden 20 YTL komisyon bedeli tahsil edilmesi üzerine, bu paranın, tahsil edildiği tarihten itibaren yasal faiziyle tarafına iade edilmesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu.

İlgili bankanın temsilcisi ise savunmasında banka yönetim kurulunun kararı gereği 3. şahıs para yatırma bedeli olarak ve yasal mevzuata dayanarak komisyon bedeli tahsil ettiklerini, bu nedenle şikayetin reddini istedi.

Dosyayı inceleyen Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin kararı ve gerekçeleri şöyle:

''Tüketicinin ev sahibine ait hesabın bulunduğu şubeye para yatırdığı ve kendisinden havale ücreti adı altında ücret alındığı anlaşılmıştır. Bankanın savunma dilekçesinde her ne kadar havale işlemi ve yasal mevzuattan bahsedilmişse de yasal dayanak gösterilmemiş ve banka tarafından belirlenen komisyon ücretlerini gösterir bir tablo eklenmiştir. Oysaki tüketicinin olayda herhangi bir havale işlemi gerçekleştirmediği açıktır. Bu durumda bankanın hizmet karşılığı komisyon talebini (yasal düzenleme veya sözleşmeye bağlı olarak) tüketiciden talep ve tahsil etmesi yasal olmayıp, aşagıdaki hüküm cihetine gidilmiştir.

Yukarıda izah edilen inceleme ve gerekçeyle yasal dayanağı bulunmadan tüketiciden alınmış bulunan havale bedeli olan 20 YTL'nin 6 Aralık 2005 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte şikayet edilenden alınıp, tüketiciye verilmesine itiraz yolu açık olmak üzere toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.''

Necati Yentürk, 4077 Sayılı Tüketici Yasası'na göre bu yıl için 744.99 YTL'ye kadar olan Hakem Heyeti kararlarının aynen mahkeme kararı gibi icraya konulabileceğini belirterek, paranın makul bir süre içinde ödenmemesi halinde icra kanalıyla tahsili yoluna gideceğini bildirdi.