Hacı Bektaş Veli Vakfı Datça'da

Hacı Bektaş Veli Vakfı Datça'da

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın 30'uncu Şubesi, Muğla'nın Datça İlçesi'nde Açıldı. Kendi Aralarında Toplanan Kurucular Kurulu, 7 Kişilik Geçici Yönetim Kurulunu Belirledi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı Datça'da

HACI Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın 30’uncu şubesi, Muğla’nın Datça İlçesi’nde açıldı. Kendi aralarında toplanan kurucular kurulu, 7 kişilik geçici yönetim kurulunu belirledi. Başkanlığa getirilen Murat Yıldırım, “Vakfımızda Alevi-Bektaşi geleneğinin insan sevgisini, çağımız insanının gereksinimi olan dostluğu, karşılıklı güveni ve insan ilişkilerini, demokratlığı, eşitliği, laikliği bulacaksınız” dedi. Vakıfta mezhepçilik yapılmayacağı gibi dil, din, ırk ve inanç ayrılığının da gözetilmeyeceğini belirten Yıldırım, “Bizi bu çatı altında bir araya getiren ilke, insana olan saygı ve sevgidir. İnsanı, şu yada bu kalıba uyduğu için değil, salt insan olduğu için seviyoruz. Ancak, Atatürk’e ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlılıktan asla ödün vermeyeceğimizi ve ilkelere sahip çıkan herkesin dostumuz olduğunu özellikle vurgulamak isteriz” dedi. Geçmişle ilgili kimseye küskünlükleri bulunmadığını ifade eden Yıldırım, “Günümüzü dostluk içerisinde yaşamak, yaşam biçimimizle geleceğe örnek olmak istiyoruz. Adımız altında yobazlığa ve zorbalığa yer yoktur. Bilerek veya bilmeyerek Alevi-Bektaşiliği geçmişe gömenler, günümüzdeki etkinliğimizi gözardı edenler, günümüz ve gelecekteki laik Türkiye cumhuriyeti ile Atatürkçülüğün güvencesi olduğumuzun bilincine varamayanlar bizden değildir” diye konuştu.