Haber : Zilhicce ne zaman 2022? Zilhicce ayı hangi ay, hangi gün başlıyor? 2022 Zilhicce'nin 1. günü ve 1. gecesi ne zaman? - Haberler

Haberi Paylaş

Zilhicce ne zaman 2022? Zilhicce ayı hangi ay, hangi gün başlıyor? 2022 Zilhicce'nin 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?

 - Güncelleme:
Zilhicce ne zaman 2022? Zilhicce ayı hangi ay, hangi gün başlıyor? 2022 Zilhicce'nin 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?

Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. Vatandaşlar, Kurban Bayramı ve Hac'ın da içinde olduğu Zilhicce ayının ilk günü ne zaman merak ediyor. Peki, Zilhicce'nin birinci günü hangi gün? Zilhicce ayı ne zaman giriyor? İşte tarihler...

Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce'nin ilk ve son günü hangi gün? merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Zilhicce ne zaman 2022? Zilhicce ayı hangi ay, hangi gün başlıyor? 2022 Zilhicce'nin 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2022?

Bu yıl Zilhicce ayı 30 Haziran Perşembe günü başlayacaktır. Zilhicce'nin 1. günü 30 Haziran Perşembe 2022 tarihine denk gelmektedir. Zilhicce'nin 1. gecesi ise 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayacak gecedir.

2022 Zilhicce'nin 1. günü : 30 Haziran Perşembe

Z202 Zilhicce'nin 1. gecesi : 29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gece

Zilhicce ne zaman 2022? Zilhicce ayı hangi ay, hangi gün başlıyor? 2022 Zilhicce'nin 1. günü ve 1. gecesi ne zaman?

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Sözlükte "hac ayı" anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son ayıdır. İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "mesîl" ve "müsbil", Arab-ı âribe devrinde ise "ne'as" ve "bürek" şeklinde adlandırılıyordu. Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı kaydedilir. Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı. Zilhicce İslâm'dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen hac menâsikinin mahiyeti, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü "terviye", dokuzuncu günü "arefe" ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder. Bu ayın onuncu gününe "nahr/zebh günü", on-on ikinci günlerine "eyyâm-ı nahr" veya aynı günlerde hacıların Mina'da bulunmaları sebebiyle "eyyâm-ı Minâ", on bir-on üçüncü günlerine de "eyyâm-ı teşrîk" adı verilir.

Müfessirlerin çoğunluğu, Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on gecenin zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu görüşündedir (Şevkânî, Fet?u'l-?adîr, V, 432). İbn Abbas'ın, "Bilinen günlerde Allah'ın ismini zikretsinler" âyetinde geçen (el-Hac 22/28) "bilinen günler" ifadesini de zilhiccenin ilk on günü veya teşrik günleri diye yorumladığı nakledilir. Hz. Peygamber'in, "Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur" (Buhârî, "?Îdeyn", 11; Tirmizî, "?avm", 52; Ebû Dâvûd, "?avm", 61); "Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin" buyurduğu nakledilir (Şevkânî, Neylü'l-ev?âr, III, 354). Resûl-i Ekrem zilhiccenin ilk dokuz günü sürekli oruç tuttuğu için bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. Yorgun düşmeleri ihtimali bulunan hacıların zilhiccenin sekizinci ve dokuzuncu günlerinde, özellikle vakfenin yapıldığı arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır. Resûl-i Ekrem'den nakledilen, "Kesecek kurbanı olan kimse zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnaklarından hiçbir şey kesmesin" meâlindeki hadisini (Müslim, "E?â?î", 42; Ebû Dâvûd, "?a?âyâ", 2-3; İbn Mâce, "E?â?î", 11) dikkate alan Mâlikî, Şâfiî ve bir kısım Hanbelî fakihine göre kurban kesecek kişinin zilhicce ayı girince kurbanını kesinceye kadar saçlarını ve tırnaklarını kesmesi mekruhtur. Zilhicce ayının faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen, "Ayların efendisi ramazan, saygıya en lâyık olanı da zilhiccedir" şeklindeki rivayetin (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, Şu?abü'l-îmân, III, 355) sahih olmadığı ifade edilmiştir (M. Nâsırüddin el-Elbânî, VIII, 205).

İslâm tarihinde zilhicce ayında meydana gelen önemli olaylar arasında Birinci ve İkinci Akabe biatları (621-622), Hudeybiye Antlaşması (6/628), Hz. Peygamber'in oğlu İbrâhim'in doğumu (8/630), Hz. Osman'ın şehid edilmesi (35/656) zikredilebilir. Türk din mûsikisinde şevval, zilkade ve zilhicce aylarında genellikle güftelerinde hac, Kâbe sevgisi ve Kâbe hasreti terennüm edilen hac ilâhileri okunur. Zilhicce Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla gösterilmiştir. Bu ayın ilk on günüyle ilgili olarak Taberânî (nşr. Ammâr b. Saîd el-Cezâirî, Amman 1429/2008) ve İbn Ebü'd-Dünyâ (nşr. Meş'al b. Bânî el-Cibrîn el-Matîrî, Beyrut 2011) Fazlü ?aşri ?i'l-?icce, İbn Nâsırüddin ed-Dımaşki Fazlü ?aşri ?i'l-?icce ve yevmi ?Arefe (nşr. Râşid b. Âmir el-Gufeylî, Riyad 1422/2002) adıyla birer eser kaleme almıştır.

Dini Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title