Haberi Paylaş
YKS ve LGS hangi konular sınavda çıkmayacak 2023? Bu yıl YKS ve LGS sınavlarında hangi konular soru olarak sorulmayacak?

YKS ve LGS hangi konular sınavda çıkmayacak 2023? Bu yıl YKS ve LGS sınavlarında hangi konular soru olarak sorulmayacak?

Gündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konularından sınavda soru çıkmayacak. Bunun ardından öğrenciler, YKS ve LGS hangi konular sınavda çıkmayacak 2023? Bu yıl YKS ve LGS sınavlarında hangi konular soru olarak sorulmayacak? merak etti. İşte detaylar...

Yks'de hangi konular sınavda sorulmayacak? Lgs'de hangi konular sınavda çıkmayacak? YKS ve LGS sınavlarında hangi konulardan soru çıkmayacak? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, YKS ve LGS hangi konular sınavda çıkmayacak 2023? Bu yıl YKS ve LGS sınavlarında hangi konular soru olarak sorulmayacak? İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Buna göre 8. sınıfın 2. dönem konuları ve 12. sınıfın 2. dönem konuları bu yıl sınavda soru olarak sorulmayacak.

12. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI NELER?

5. ÜNİTE: Türev

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE: İntegral

Belirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

12. SINIF 2. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI NELER?

7. ÜNİTE: Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

12. SINIF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI NELER?

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite

5. ÜNİTE: Modern Fizik

Özel Görelilik

Kuantum Fiziğine Giriş

Fotoelektrik Olayı

Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojisi

Süper İletkenler

Nanoteknoloji

Laser Işınları

12. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: Organik Bileşikler

Hidrokarbonlar

Fonksiyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler

4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilirlik

Nanoteknoloji

12. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre

Canlılar ve Çevre

2. Dönem Coğrafya Konuları

Küresel Ticaret

Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları

Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye Turizmi

Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi

Türkiye'nin Kültürel Mirası

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

Türkiye'nin Turizm Politikaları

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3. ÜNİTE: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Jeopolitik Konum

Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Türk Kültürü Havzası

Ülkeler Arası Etkileşim

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

Enerji Güzergahları ve Etkileri

Çatışma Bölgeleri

4. ÜNİTE: Çevre ve Toplum

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

Doğal Çevrenin Sınırlılığı

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları

Çevre Politikaları

Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları

Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler

Çevresel Örgütler

Çevre Anlaşmaları ve Etkileri

Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. SINIF 2. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI NELER?

4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye

II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye

II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası

1950'lerde Türkiye

7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

1960 Sonrasında Dünya Siyaseti

1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası

1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

1990 Sonrasında Türkiye

1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

12. SINIF 2. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI NELER?

4. ÜNİTE: Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman

Türk Dünyası Edebiyatında Roman

Dünya Edebiyatında Roman

Paragrafta Anlam

5. ÜNİTE: Tiyatro

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. ÜNİTE: Deneme

Dünya Edebiyatında Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme

7. ÜNİTE: Söylev (Nutuk)

Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev

İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

12. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:

Yesevilik

Kadirilik

Rifailik

Mevlevilik

Nakşibendilik

Alevilik-Bektaşilik

Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar

Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

4. ÜNİTE: Güncel Dini Meseleler

Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

İktisadi Hayatla İlgili Meseleler

Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler

Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler

Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler

5. ÜNİTE: Hint ve Çin Dinleri

Hinduizm

Budizm

Konfüçyanizm

Taoizm

12. SINIF 2. DÖNEM YABANCI DİL KONULARI NELER?

12.5 Psychology – Psikoloji

12.6 Favors – İyilik

12.7 News Stories – Haber Hikayeleri

12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji

12.9 Technology – Teknoloji

12.10 Manners – Davranış, Tutum

12. SINIF 2. DÖNEM MANTIK KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: Mantık ve Dil

Dilin Farklı Görevleri

Düşünce ve Dil İlişkisi

Dilin Görevleri

Bilgi Aktarma ve Dil

Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler

Anlama ve Tanımlara

Anlama

Tanımlama

4. ÜNİTE: Sembolik Mantık

Sembolik Mantığa Giriş

Önermeler Mantığı

Önerme ve Yapısı

Basit ve Bileşik Önermeler

Önerme Eklemleri

Çıkarım

Sembolleştirme

Yorumlama

Doğruluk Çizelgesi

Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)

Niceleme Mantığı

Sembolleştirme

Temel Kavramlar

Temel Kurallar

Geçerlilik

Çok Değerli Mantık

Üç Değerli Mantık

Bulanık Mantık

2. Dönem Matematik Ders Konuları

Doğrusal Denklemler Konusu

Eşitsizlikler Konusu

Üçgenler Konusu

Eşlik ve Benzerlik Konusu

Dönüşüm Geometrisi Konusu

Geometrik Cisimler Konusu

2. Dönem Türkçe Ders Konuları

Parçada Anlam Konusu

Fiilde Çatı Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Görsel Okuma Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Anlatım Bozuklukları Konusu

2. Dönem İngilizce Ders Konuları

Adventures Konusu

Tourism Konusu

Chores Konusu

Science Konusu

Natural Forces Konusu

2. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu

2. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu

Demokratikleşme Çabaları Konusu

Atatürkçülük Konusu

Atatürk Dönemi Konusu

Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu

2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu

Ösym LGS YKS Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title