Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu! - Haberler
Haberi Paylaş

Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu!

Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi'dir. Yasin Suresi, perşembe (cuma) geceleri, cuma vakti, kandil geceleri vb. dini günlerde en çok okunan surelerin başında gelmektedir. Sizler için Yasin Suresi Arapça yazılışı, Arapça okunuşu, Türkçe mealini paylaştık. Sitemizden Yasin Suresi'ni okuyabilir ve sesli şekilde dinleyebilirsiniz. Allah dualarınızı kabul eylesin...

Yâsîn Sûresi, Kur'an'ın 36. suresidir. Yâsîn Suresi toplamda 6 sayfadır. Okunuşu ise oldukça kolaydır. Arapça biliyorsanız hızlı şekilde okuma yapabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız sesli şekilde dinleyebilir ve sureye eşlik edebilirsiniz. Peki Yâsîn Suresi Arapça yazılışı nedir, Arapça Kur'an sayfalarını sizlere paylaşalım. Yâsîn Suresi oku! Yâsîn Suresi meali, tefsiri, Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu! Yâsîn Suresi kaçıncı suredir, hangi sayfada? Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu!

Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim'de 439. sayfada bulunmaktadır. 36. sure olan Yasin Suresi toplamda 83 ayettir. 22. cüzün son sayfalarında yer alır. Yasin Suresi'nin 3. sayfası 23. cüzün ilk sayfasına denk gelmektedir. Mekke döneminde indirildiği için Mekki bir suredir. Kelime sayısı 733 iken Yasin Suresi'nin toplam harf sayısı 2988'dir.

Yasin Suresi 1. sayfa:

Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu!Yasin Suresi 1. sayfa

Yasin Suresi 2. sayfa:

Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu!Yasin Suresi 2. sayfa

Yasin Suresi 3. sayfa:

Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu!Yasin Suresi 3. sayfa

Yasin Suresi 4. sayfa:

Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu!Yasin Suresi 4. sayfa

Yasin Suresi 5. sayfa:

Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu!Yasin Suresi 5. sayfa

Yasin Suresi 6. sayfa:

Yasin Suresi oku: Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi anlamı, tefsiri, meali, okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu!Yasin Suresi 6. sayfa

1. Ayetin okunuşu : Yasin

2. Ayetin okunuşu : Velgurânilhakim

3. Ayetin okunuşu : İnnekeleminer murselin

4. Ayetin okunuşu : Alesıratimmüstegım

5. Ayetin okunuşu : Tenzilelazizirrahim

6. Ayetin okunuşu : Litünziragavmemme ünzira âbêühüm fehümğafilün

7. Ayetin okunuşu : Legadhaggal gavlüâle ekserihim fehümle yü'minun

8. Ayetin okunuşu : İnne cealne fi ağnegıhim eğlelen fehiye ilelezgani fehüm mugmehun

9. Ayetin okunuşu : Vecealne mimbeyni eydîhim seddevvemin halfehüm sedden feeğşeyna hüm fehümle yubsirun

10. Ayetin okunuşu : Veseveün aleyhim eenzertehüm emlem tunzirhüm le yü'minun

11. Ayetin okunuşu : İnneme tunziru menittebeazzikra vehaşiyerrahmane bilğayb, febeşşirhü bimeğfirativveecrin kerim

12. Ayetin okunuşu : İnne nahnunujyilmevte venektübü megaddemü veêsêrahüm, vekülle şeyin ehsaynahü fî imamimmübin

13. Ayetin okunuşu : Vadrib lehum meselen eshabel karyeti iz caehel murselun

14. Ayetin okunuşu : İz erselna ileyhimusneyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun

15. Ayetin okunuşu : Kalu ma entum illa beşerum misluna ve ma enzeler rahmanu min şey'in in entum illa tekzibun

16. Ayetin okunuşu : Kalu rabbuna ya'lemu inna ileykum le murselun

17. Ayetin okunuşu : Ve ma aleyna illel belağul mubin

18. Ayetin okunuşu : Kalu inna tetayyarna bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minna azabun elim

19. Ayetin okunuşu : Kalu tairukum meakum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun

20. Ayetin okunuşu : Ve cae min aksal medineti raculun yes'a kale ya kavmittebiul murselin

21. Ayetin okunuşu : İttebiu mel la yes'elukum ecrav vehum muhtedun

22. Ayetin okunuşu : Ve ma liye la a'budullezı fetaranı ve ileyhi turceun

23. Ayetin okunuşu : E ettehızu min dunihi aliheten iy yuridnir rahmanu bi durril la tuğni anni şefaatuhum şey'ev ve la yunkizun

24. Ayetin okunuşu : İnni izel le fi dalalim mubin

25. Ayetin okunuşu : İnni amentu bi rabbikum fesmeun

26. Ayetin okunuşu : Gîledhulil cenneh gale ya leyte kavmi ya'lemun

27. Ayetin okunuşu : Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mukramin

28. Ayetin okunuşu : Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cundim mines semai ve ma kunna munzilin

29. Ayetin okunuşu : İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hum hamidun

30. Ayetin okunuşu : Ya hasraten alel ibadi ma ye'tihim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun

31. Ayetin okunuşu : Elem yerav kem ehlekna kablehum minel kuruni ennehum ileyhim la yarciun

32. Ayetin okunuşu : Ve in kullul lemma cemi'ul ledeyna muhdarun

33. Ayetin okunuşu : Ve ayetul lehumul erdul meytetu ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhu ye'kulun

34. Ayetin okunuşu : Ve cealna fiha cennatim min nahiliv ve a'nabiv ve feccerna fiha minel uyun

35. Ayetin okunuşu : Li ye'kulu min semerihi ve ma amilethu eydihim efela yeşkurun

36. Ayetin okunuşu : Subhanellezi halekal ezvace kulleha mimma tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun

37. Ayetin okunuşu : Ve ayetul lehumul leylu neslehu minhun nehara fe iza hum muzlimun

38. Ayetin okunuşu : Veş şemsu tecri li mustekarril leha zalike takdirul azizil alim

39. Ayetin okunuşu : Vel kamera kaddernahu menazile hatta ade kel urcunil kadim

40. Ayetin okunuşu : Leşşemsu yembeği leha en tudrikel kamera velel leylu sabikun nehari ve kullun fi feleki yesbehun

41. Ayetin okunuşu : Ve ayetul lehum enna hamelna zurriyyetehum fil fulkil meşhun

42. Ayetin okunuşu : Ve halakna lehum mim mislihi ma yarkebun

43. Ayetin okunuşu : Ve in neşe' nuğrikhum fela sariha lehum velahum yunkazun

44. Ayetin okunuşu : İlla rahmetem minna ve metaan ila hin

45. Ayetin okunuşu : Ve iza gıle lehumutteku ma beyne eydikum ve ma halfekum leallekum turhamun

46. Ayetin okunuşu : Ve ma te'tihim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin

47. Ayetin okunuşu : Ve iza kile lehum enfiku mimma razekakumullahu kalellezine keferu lillezine amenu enut'imu mel lev yeşaullahu at'amehu in entum illa fi dalalim mubin

48. Ayetin okunuşu : Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin

49. Ayetin okunuşu : Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzuhum vehum yehissimun

50. Ayetin okunuşu : Fela yesteti'une tevsiyetev ve la ila ehlihim yarciun

51. Ayetin okunuşu : Ve nufiha fis suri fe iza hum minel ecdasi ila rabbihim yensilun

52. Ayetin okunuşu : Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanu ve sadekal murselun

53. Ayetin okunuşu : İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hum cemi'ul ledeyna muhdarun

54. Ayetin okunuşu : Fel yevme la tuzlemu nefsun şey'ev vela tuczevne illa ma kuntum ta'melun

55. Ayetin okunuşu : İnne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun

56. Ayetin okunuşu : Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun

57. Ayetin okunuşu : Lehum fiha fakihetuv ve lehum ma yeddeun

58. Ayetin okunuşu : Selamun gavlemmir rabbir rahim

59. Ayetin okunuşu : Vemtazul yevme eyyuhel mucrimun

60. Ayetin okunuşu : Elem a'hed ileykum ya beni ademe el la ta'buduş şeytane innehu lekum aduvvum mubin

61. Ayetin okunuşu : Ve eni'buduni haza sıratum mustekim

62. Ayetin okunuşu : Ve legad edalle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta'gilun

63. Ayetin okunuşu : Hezihi cehennemulleti kuntum tu'adun

64. Ayetin okunuşu : İslevhel yevme bima kuntum tekfurun

65. Ayetin okunuşu : El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bimakanu yeksibun

66. Ayetin okunuşu : Velev neşau letamesna ala a'yunihim festebekus sırata fe enna yubsirun

67. Ayetin okunuşu : Velev neşau le mesahnahum ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yârciun

68. Ayetin okunuşu : Ve men nuammirhu nunekkishu fil halki efela ya'kilun

69. Ayetin okunuşu : Ve ma allemnahuş şi'ra ve ma yembeği lehu in huve illa zikruv ve kur'anum mubin

70. Ayetin okunuşu : Li yunzira men kane hayyave ve yehikkal kavlu alel kafirin

71. Ayetin okunuşu : Evelem yerav enna halagnâ lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun

72. Ayetin okunuşu : Ve zellelnaha lehum fe minha rakubuhum ve minha ye'kulun

73. Ayetin okunuşu : Ve lehum fiha menafiu ve meşarib efela yeşkurun

74. Ayetin okunuşu : Vettehazu min dunillahi alihetel leallehum yunsarun

75. Ayetin okunuşu : La yesteti'une nasrahum vehum lehum cundum muhdarun

76. Ayetin okunuşu : Fela yahzunke kavluhum inna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun

77. Ayetin okunuşu : Evelem yeral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huve hasimun mubin

78. Ayetin okunuşu : Vedarabelena meselevve nesiye halgah, gale meyyuhyil izame ve hiye ramim

79. Ayetin okunuşu : Gul yuhyihellezi enşeeha evvele merrati ve huve bi kulli halkin alim

80. Ayetin okunuşu : Ellezi ceale lekum mineş şeceril ahdari naran fe iza entum minhu tugidun

81. Ayetin okunuşu : Eveleysellezi halegas semavati vel erda bi kadirin ala en yahluka mislehum bela ve huvel hallakul alim

82. Ayetin okunuşu : İnnemê enrühû izê erade şeyen eyyegüle lehükünfeyekün

83. Ayetin okunuşu : Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyivveileyhi turceun

NOT = Yasin Suresi'ni tecvidli ve kurallı şekilde okumak için lütfen Arapçasından okumaya çalışın. Çünkü Arapçadan okuduğunuzda tecvid kurallarına uymuş olursunuz. Ama Türkçe olarak okursanız uzatma hataları yapabilirsiniz. Dilerseniz diyanetten sesli şekilde dinleyebilirsiniz.

YASİN SURESİ SESLİ DİNLE!

1. Ayet meali : Yâ Sîn

2. 3. ve 4. Ayet meali : (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

5. ve 6. Ayet meali : Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

7. Ayet meali : Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

8. Ayet meali : Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.

9. Ayet meali : Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.

10. Ayet meali : Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.

11. Ayet meali : Sen ancak Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği halde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele.

12. Ayet meali : Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir.

13. Ayet meali : (Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.

14. Ayet meali : Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.

15. Ayet meali : Onlar şöyle dediler: "Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."

16. Ayet meali : (Elçiler ise) şöyle dediler: "Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor."

17. Ayet meali : "Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir."

18. Ayet meali : Dediler ki: "Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur."

19. Ayet meali : Elçiler de, "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz" dediler.

20. Ayet meali : Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun."

21. Ayet meali : "Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir."

22. Ayet meali : "Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz."

23. Ayet meali : "Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar."

24. Ayet meali : "O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum."

25. Ayet meali : "Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!"

26. ve 27. Ayet meali : (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): "Cennete gir!" denildi. O da, "Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!" dedi.

28. Ayet meali : Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.

29. Ayet meali : Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.

30. Ayet meali : Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.

31. Ayet meali : Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?

32. Ayet meali : Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır.

33. Ayet meali : Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler

34. ve 35. Ayet meali : Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

36. Ayet meali : Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.

37. Ayet meali : Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

38. Ayet meali : Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.

39. Ayet meali : Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

40. Ayet meali : Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

41. Ayet meali : Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.

42. Ayet meali : Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.

43. Ayet meali : Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.

44. Ayet meali : Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.

45. Ayet meali : Onlara, "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin" denildiğinde yüz çevirirler.

46. Ayet meali : Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.

47. Ayet meali : Onlara, "Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın" denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, "Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz" derler.

48. Ayet meali : "Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek?" diyorlar.

49. Ayet meali : Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar.

50. Ayet meali : Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler.

51. Ayet meali : Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler

52. Ayet meali : Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler."

53. Ayet meali : Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.

54. Ayet meali : O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.

55. Ayet meali : Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.

56. Ayet meali : Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.

57. Ayet meali : Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.

58. Ayet meali : Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selam" (vardır).

59. Ayet meali : (Allah şöyle der:) "Ey suçlular! Ayrılın bu gün!"

60. ve 61. Ayet meali : "Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?"

62. Ayet meali : "Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?"

63. Ayet meali : "İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir."

64. Ayet meali : "İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!"

65. Ayet meali : O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.

66. Ayet meali : Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!

67. Ayet meali : Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.

68. Ayet meali : Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?

69. Ayet meali : Biz o Peygamber'e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

70. Ayet meali : (Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik.

71. Ayet meali : Görmediler mi ki biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.

72. Ayet meali : Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.

73. Ayet meali : Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

74. Ayet meali : Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler.

75. Ayet meali : Onlar ilahlar için (hizmete) hazır asker oldukları halde, ilahlar onlara yardım edemezler.

76. Ayet meali : (Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.

77. Ayet meali : İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.

78. Ayet meali : Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?"

79. Ayet meali : De ki: "Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir."

80. Ayet meali : O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.

81. Ayet meali : Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.

82. Ayet meali : Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.

83. Ayet meali : Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir! Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Mushaftaki sıralamada otuz altıncı, iniş sırasına göre kırk birinci sûredir. Cin sûresinden sonra, Furkan sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Yerinde açıklanacak bir sebeple 12. âyetin Medine'de indiğini ileri sürenler de olmuştur.

Hz. Muhammed aleyhisselâmın hak peygamber olduğu ona indirilen Kur'an deliliyle desteklenerek açıklanır; başka peygamberlerin tevhid mücadelelerinden bir kesit verilerek bu uğurda büyük sıkıntılara katlanan Resûl-i Ekrem ve ona tâbi olanlar teselli edilir. Allah Teâlâ'nın birlik ve kudret delillerine ve evrendeki yaratılış sırlarına dikkat çekilerek öldükten sonra dirilme gerçeği ve bunun sonuçları üzerinde durulur. Râzî'nin belirttiği üzere bu sûrenin, İslâm inançlarının üç temel umdesinin (Allah'ın birliği, peygamberlik ve âhiret) en güçlü delillerle işlenmesine hasredildiği söylenebilir. Şöyle ki: 3. âyette –devamındaki delillerle teyit edilerek– peygamberlik müessesesi üzerinde durulmuş; müteakip âyetlerde Allah'ın birliği ve eşsiz gücü, öldükten sonra dirilmenin ve ilâhî huzurda yargılanmanın kaçınılmazlığı ortaya konmuş, son âyette de yine bu iki nokta (vahdâniyet ve haşir) özetlenmiştir. Kur'an'dan bu ölçüde de olsa nasibini alan kimse artık kalbinin payı olan imanı elde etmiş demektir ki bunun tezahürleri de diline ve davranışlarına yansıyacaktır (XXVI, 113).

Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'den Yâsîn sûresinin faziletine dair nakledilmiş sözler yer alır. Bunlardan biri şöyledir: "Her şeyin bir kalbi vardır; Kur'an'ın kalbi de Yâsîn'dir" (Tirmizî, "Fezâilü'lKur'ân", 7; Dârimî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 21; krş. Müsned, V, 26. Diğer bazı rivayetler için bk. Şevkânî, IV, 410-411). İbn Abbas'ın da –bu sûrenin son âyeti hakkında– "Yâsîn'in ve onu okumanın niçin bu kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu âyetten dolayı imiş" dediği nakledilir (Zemahşerî, III, 294-295). Hadislerin sıhhat durumu tartışmalı olmakla beraber, öteden beri İslâm âlimleri Resûlullah'ın bu sûreye özel bir ilgi gösterdiği kanaatini taşımışlar ve müslümanlar da Kur'an tilâvetinde ona ayrı bir yer vermişlerdir. Bu sebeple Yâsîn sûresi için özel tefsirler kaleme alınmıştır (Ölülere Yâsîn okunmasıyla ilgili hadiste "ölmek üzere olanlar"ın kastedildiği kanaati hâkim olmakla beraber, bunu öldükten sonra veya ölünün kabri başında okunacağı şeklinde anlayanlar da vardır, bk. Elmalılı, VI, 4004).

Yasin Suresi'nin Arapça yazılışını, okunuşunu, Türkçe mealini ve hakkında diğer tüm bilgileri paylaştık. Allah (c.c.) okumuş olduğunuz Yasin Surelerini dergahı izzetinde kabul eylesin. Amin...

Haberler.com - Gündem

Dini bilgiler, Yasin Suresi, Dini, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title