Sekine duası nedir? Sekine duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? Sekine duası nasıl okunur, Arapça ve Türkçe meali - Haberler
Haberi Paylaş

Sekine duası nedir? Sekine duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? Sekine duası nasıl okunur, Arapça ve Türkçe meali

Haberler.com - Gündem
Sekine duası nedir? Sekine duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? Sekine duası nasıl okunur, Arapça ve Türkçe meali

Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden ve Allah (c.c.) isimlerinden oluşan Sekine duasını okumak çok faziletlidir. Kişinin huzura ermesi için okunması tavsiye edilen dualardan birisi de Sekine duasıdır. Peki Sekine duası nasıl okunur? Sekine duası Arapça ve Türkçe meali nedir? Duanın okunuşu ve yazılışı nasıldır?

Sekine duası internette en çok aratılan duaların başında gelmektedir. Kişinin huzur, mutluluk bulması için okuması gereken dualardan biri olarak tavsiye edilir. Peki Sekine duası Arapça'sı ve Türkçe meali nedir? Okunuşu nasıldır? Tüm detaylar haberimizde...

Sekine kelimesi sözlükte kalp huzûru, itminan duygusu, güven, sükûnet, dinginlik, vakar, ağırbaşlılık vb. anlamlara gelmektedir.

Sekîne gaybın ve manevî feyzin gelişi esnasında kalbin yaşadığı tatmin hali ve gönül huzûru şeklinde tarif edilmektedir.

Kaynak: (İbn Arabî, Istılâhâtü's-sûfiyye, s. 13; Seyyid Şerif Cürcânî, Ta'rifât, I/159)

"Besmelenin harfleri cehennem zebanilerinin sayısı kadar olup on dokuzdur. O halde, on dokuz zebaniden kurtulmak isteyen, on dokuz harfli besmeleyi okusun. Bunu okuyan kimse için Allah, bu harflerden her birisini bir zebaniye karşı bir zırh yapar. Cehennem melekleri olan zebanilerde bütün işlerini besmele çekerek yapar ve bütün güçlerini besmeleden alırlar."

Kaynak : (Kurtubi I/12; Beki Niyazi, Namazın Sayısal Mucizesi, s.15)

Sekine, "zihnin ve düşüncelerin toplu olması" anlamına gelmektedir. Ancak Sekine, bir dua olarak da bilinir. Aslının, vahye dayanan yüksek, sırlı, feyizli ve kuvvetli dualardan birisinin de Sekine olduğu kabul edilir.

Alimlerin beyanına göre Sekine duasının birçok fazileti ve hikmeti bulunmaktadır. Kişinin huzur bulması, şefkat dolması, mutlu olması vb. şeyler için Sekine duası okunması tavsiye edilmiştir. Sekine duasının bazı faziletleri aşağıdaki gibidir.

- Sekine duası kişinin huzur ve mutluluk bulmasını sağlamaktadır.

- Sekine duası Allah (c.c.) 'ın izniyle aile bireyleri arasında yaşanan tartışmaların sonlanmasını sağlamaktadır.

- Okuyan kişi ailesi ve kendisi çok huzurlu bir yaşama kavuşur.

- Kısacası huzur ve mutluluk için Sekine duası okunması tavsiye edilmiştir.

- Bu duayı okuyan hastalar şifa bulur.

- Bu dua insanın doğru yola girmesine yardımcı olur.

Allah yapmış olduğunuz dualarınızı kabul eylesin. Amin...

  • Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
  • İstiğfar (7 defa)
  • Salavat-ı Şerife (7 defa)
  • Allah-u Ekber (10 defa)
  • Altı Esma her ayetle beraber okunacak. (19 defa)

Sekine duasını okumak için öncelikle niyet etmek gerekmektedir. İlk olarak sıkıntıların defi için, her türlü istek ve arzunun kabulü için ihlaslı bir şekilde niyet edilir.

Akabinde 7 kere İstiğfar, 7 kere Savalat ve 10 kere Allah-u Ekber okunur.

Sonrasında ise 6 Esma okunur. Yani 6 tane (FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN) Allah'ın isimleri okunur.

Yani öncelikle Besmele çekilir. Akabinde 6 Esma okunur. FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN okunur. Sonrasında aşağıda paylaştığımız Sekine duasının 19 ayeti her seferinde 19 kere okunur. Yani ilk olarak 1. ayeti 19 defa okunur. Sonra tekrar besmele çekilip 6 Esma okunduktan sonra 2. ayeti 19 defa okunmaktadır. Bu şekilde 19 tanesi bitene kadar okumaya devam edilir.

Sekine duası nedir? Sekine duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? Sekine duası nasıl okunur, Arapça ve Türkçe mealiSekine duası Arapça

Öncelikle Besmele çekilir: Bismillahirrahmanirrahim

Sonrasında (Ferdun Hayyun Gayyumun Hakemun Adlun Guddusun ) okunur. Sonrasında yukarıda anlattığımız gibi aşağıdaki 19 ayet sırasıyla 19'ar defa okunur. (Duanın detaylı okunuşuna yukarıdan bakabilirsiniz.)

1. ayet okunuşu : Seyec Allahu'bade usruy yusra

2. ayet okunuşu : Anetil vucuhu lil hayyil kayyum

3. ayet okunuşu : Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

4. ayet okunuşu : İnnellahe kane tevvaben rahime

5. ayet okunuşu : İnnallahe kane gafurun rahimu

6. ayet okunuşu : Fe innallahe kane afuvven kadira

7. ayet okunuşu : İnnallahe kane semian besira

8. ayet okunuşu : İnnallahe kane alimen hakime

9. ayet okunuşu : İnnallahe kane aleyküm rakibe

10. ayet okunuşu : İnna fetehnaleke fethan mubiyna

11. ayet okunuşu : Ve yen surekallahu nesran azize

12. ayet okunuşu : İnne hızballahi humül galibün

13. ayet okunuşu : İnnallahe huvel kaviyyül aziz

14. ayet okunuşu : İnnallahe huvel ganiyyül hamid

15. ayet okunuşu : Hasbiyallahu la ilahe illa hu

16. ayet okunuşu : Habünallahu venim'el vekil

17. ayet okunuşu : Lâ yeh zünühümül fezeul ekber

18. ayet okunuşu : İyyake na'büdu ve iyyake nestain

19. ayet okunuşu : Vel hemdü lillahi rabbil alemin

Sekine duası nedir? Sekine duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? Sekine duası nasıl okunur, Arapça ve Türkçe mealiSekine duası

1. Ayetin meali: Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. Ayetin meali: (Talak, 65/7)

2. Ayetin meali: Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah'a baş eğmiştir. Ayetin meali: (Taha, 20/111)

3. Ayetin meali: Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ayetin meali: (Hadid, 11/9)

4. Ayetin meali: Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. Ayetin meali: (Nisa, 4/16)

5. Ayetin meali: Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ayetin meali: (Nisa, 2/23, 106)

6. Ayetin meali: Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. Ayetin meali: (Nisa, 4/149)

7. Ayetin meali: Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. Ayetin meali: (Nisa, 4/58)

8. Ayetin meali: Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. Ayetin meali: (Nisa, 4/11)

9. Ayetin meali: Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. Ayetin meali: (Nisa, 4/1)

10. Ayetin meali: Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Ayetin meali: (Fetih,48/1)

11. Ayetin meali: Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. Ayetin meali: (Fetih, 48/3)

12. Ayetin meali: Şüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir. Ayetin meali: (Maide, 5/56)

13. Ayetin meali: Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. Ayetin meali: (Hud, 11/66)

14. Ayetin meali: Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah'tır. Ayetin meali: (Lokman, 31/26)

15. Ayetin meali: Allah bana yeter. Ayetin meali: O'ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur. Ayetin meali: (Tevbe, 9/129)

16. Ayetin meali: Allah bize yeter. Ayetin meali: O ne güzel vekildir. Ayetin meali: (Al-i İmran, 3/173)

17. Ayetin meali: En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez. Ayetin meali: (Enbiya, 21/103)

18. Ayetin meali: Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. Ayetin meali: ( Fatiha, 1/5)

19. Ayetin meali: Ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Ayetin meali: (Fatiha, 1/2; Enam, 6/45)

1-) Güç işlerin kolay olması niyetiyle (Talak-7)

2-) Cebbarları zelil kılmak, her istek için (Taha-111)

3-) Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat, kalplerine acıma hissi vermek için (Hadid-9)

4-) Tevbe kabulü ve mağfiret istemek (Nisa-16)

5-) Tevbe kabulü ve mağfiret talebi (Nisa-23-106)

6-) Ehl-i kudretten af talebi için (Nisa-149)

7-) Duanın kabulü niyetiyle (Nisa-58)

8-) Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye'ye vakıf olmak (Nisa-11)

9-) Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için (Nisa-1)

10-) Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-1)

11-) Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Fetih-3)

12-) Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Maide-56)

13-) Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması (Hud-66)

14-) Cenab-ı Hak'tan gına(zenginlik) ve rızıkta genişlik (Lokman-26)

15-) Düşmanların hilesinden emin olmak için (Tevbe-129)

16-) Düşmanların hilesinden emin olmak için (Al-i İmran-173)

17-) Def'i gam(keder ve hüznün gitmesi) için (Enbiya-103)

18-) Hüzünden kurtulmak için (Fatiha-5)

19-) Allah'ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için(Fatiha-2, En'am-45)

Haberler.com - Gündem

Arapça, Fatiha, Arapça, Mevla, Inna, Kalp, dua, Dini, Gündem, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title