Şaban ayı 2022 gün gün takvimi! Şaban-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Şaban ayı günleri ve geceleri! - Haberler
Haberi Paylaş

Şaban ayı 2022 gün gün takvimi! Şaban-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Şaban ayı günleri ve geceleri!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Şaban ayı 2022 gün gün takvimi! Şaban-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Şaban ayı günleri ve geceleri!

Şaban ayı Mübarek 3 ayların ikincisidir. Şaban ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Şaban ayı ne zaman bitecek? Şaban ayı takvimi! Şaban ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? Şaban ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2022 Şaban ayı günleri ne zaman? Şaban-ı Şerif takvimi!

Şaban ayı Receb ayından sonra gelen aydır. Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? Şaban ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Şaban ayı kaç gün sürecek? Şaban ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Şaban ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Şaban ayı 2022 gün gün takvimi! Şaban ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şaban ayı günleri ve geceleri! Şaban ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.

Sözlükte "dağılmak, gruplara ayrılmak" anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir. Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mevhâ', Arab-ı âribe devrinde va'l, 'âdil ya da â?il diye adlandırıldığı, şâban isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı, İslâmiyet'in ortaya çıktığı devirde Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu nakledilir. "el-Mükerrem, el-muazzam, eş-şerîf" sıfatlarıyla da anılan şâban Osmanlı belgelerinde "?" kısaltmasıyla gösterilmiştir.

Şâban kelimesinin kamerî takvimin sekizinci ayına ad olması farklı şekillerde açıklanmıştır. Bir yoruma göre, savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biri olan recebden sonra silâhlı baskınlar için kabilelerin gruplar halinde dağılması sebebiyle bu isimle anılmıştır. Araplar'ın bu ayda su temin etmek amacıyla gruplara ayrılmalarından dolayı bu ismin verildiği ya da ramazan ve receb aylarını birbirinden ayırdığı için böyle adlandırıldığı yolunda açıklamalar da mevcuttur. Diğer bir yoruma göre ise kamerî ayların eski adlarının değiştirilmesi ağaçların dal verdiği döneme rastladığından bu ismi almıştır. Araplar, haram ayların yerlerini değiştirmek veya haccın sabit bir mevsimde yapılmasını sağlamak amacıyla haram ayları ertelediklerinde receb ayını şâbanın yerine kaydırırlar ve bu iki ayı "recebân" diye adlandırırlardı (bk. NESÎ).

Şâban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 176-177), "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, "?avm", 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, "Zekât", 28). Bu rivayetler sebebiyle şâban ayında oruç tutulması mendup olmakla birlikte Hz. Âişe'den nakledilen, Resûl-i Ekrem'in ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği şeklindeki rivayeti yanında (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 176-177) oruç tutmanın farz olduğu ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı için şâbanın on beşinden sonra orucun azaltılması veya terkedilmesi tavsiye edilmiştir. Hatta bazı Şâfiî eserlerinde mûtat oruçlar dışında şâban ayının ikinci yarısında nâfile oruç tutmanın haram olduğu belirtilir (bk. ORUÇ). Hz. Peygamber'e isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır"; "Şâbanın diğer aylardan üstünlüğü benim diğer peygamberlere karşı üstünlüğüm gibidir" şeklindeki rivayetlerin aslının bulunmadığı tesbit edilmiştir (Süyûtî, s. 114; Aclûnî, II, 85). Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir (bk. BERAT GECESİ).

İslâm tarihinde şâban ayında meydana gelen önemli olaylar arasında orucun farz kılınması (2/624), Hz. Peygamber'in Hafsa ile evlenmesi (3/625), Hz. Hüseyin'in doğumu (4/626), Benî Mustali? (Müreysî') Gazvesi (5/627) zikredilebilir. Fâtımîler döneminde Ezher'de receb ve şâbanın başına ve ortalarına rastlayan "vekud" gecelerinde dinî ihtifaller düzenlenirdi (DİA, XII, 59). Surre alayının İstanbul'dan deniz yoluyla gönderilmeye başlandığı 1864 yılından itibaren bu merasim şâban ayının on beşinde düzenlenirdi.

Şaban ayı 2022 gün gün takvimi! Şaban-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Şaban ayı günleri ve geceleri!

2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. si Şaban ayıdır. Receb ayından sonra Şaban ayı, Şaban ayından sonra ise Ramazan ayı gelmektedir.

 • Şaban ayının 1. günü : 4 Mart 2022 Cuma
 • Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının son günü : 1 Nisan 2022 Cuma
 • Şaban ayının son gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece

Henüz Şaban ayına girmedik. Şaban ayının 1. günü 4 Mart 2022 Cuma gününüe denk gelmektedir. Şaban ayının 1. gecesi ise 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece olacaktır.

Şimdi gün gün Şaban ayı takvimini paylaşalım.

Şaban ayı 2022 gün gün takvimi! Şaban-ı Şerif ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Şaban ayı günleri ve geceleri!

2022 Şaban ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • 4 Mart : Şaban ayı 1. günü
 • 5 Mart : Şaban ayı 2. günü
 • 6 Mart : Şaban ayı 3. günü
 • 7 Mart : Şaban ayı 4. günü
 • 8 Mart : Şaban ayı 5. günü
 • 9 Mart : Şaban ayı 6. günü
 • 10 Mart : Şaban ayı 7. günü
 • 11 Mart : Şaban ayı 8. günü
 • 12 Mart : Şaban ayı 9. günü
 • 13 Mart : Şaban ayı 10. günü
 • 14 Mart : Şaban ayı 11. günü
 • 15 Mart : Şaban ayı 12. günü
 • 16 Mart : Şaban ayı 13. günü
 • 17 Mart : Şaban ayı 14. günü
 • 18 Mart : Şaban ayı 15. günü
 • 19 Mart : Şaban ayı 16. günü
 • 20 Mart : Şaban ayı 17. günü
 • 21 Mart : Şaban ayı 18. günü
 • 22 Mart : Şaban ayı 19. günü
 • 23 Mart : Şaban ayı 20. günü
 • 24 Mart : Şaban ayı 21. günü
 • 25 Mart : Şaban ayı 22. günü
 • 26 Mart : Şaban ayı 23. günü
 • 27 Mart : Şaban ayı 24. günü
 • 28 Mart : Şaban ayı 25. günü
 • 29 Mart : Şaban ayı 26. günü
 • 30 Mart : Şaban ayı 27. günü
 • 31 Mart : Şaban ayı 28. günü
 • 1 Nisan : Şaban ayı 29. günü
 • 2 Nisan : Ramazan ayı 1. günü

2022 Şaban ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

 • Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 2. gecesi : 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 3. gecesi : 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 4. gecesi : 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 5. gecesi : 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 6. gecesi : 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 7. gecesi : 9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 8. gecesi : 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 9. gecesi : 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 10. gecesi : 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 11. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 12. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 13. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 14. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 15. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 16. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 17. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 18. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 19. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 20. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 21. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 22. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 23. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 24. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 25. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 26. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 27. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 28. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece
 • Şaban ayının 29. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece
 • Ramazan ayının 1. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece

Şaban ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri Şaban ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

Önemli olan bütün bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gösterdiği ölçüler içinde yapmak gerekir. İslam, her türlü bidat ve hurafeyi yasaklamıştır. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken örneğimiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda işte 'Kandil gecesinde şu kadar namaz, şu kadar zikir, şu kadar tesbihat' gibi ifadeler doğru değil. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Özel bir ibadet şekli yoktur, Peygamberimiz nasıl ihya ettiyse biz de öyle ihya edeceğiz. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur'an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Dini bilgiler 3 Aylar Dini Gündem Yaşam Haberler

title