Kasım Ayı Meclis Gündemi - Haberler
Haberi Paylaş

Kasım Ayı Meclis Gündemi

Habermetre - Toplum
 - Güncelleme:
Kasım Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Kasım ayı toplantısı 19 Kasım 2021 Cuma günü saat: 16. 00'da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapılacaktır.

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Kasım ayı toplantısı 19 Kasım 2021 Cuma günü saat: 16. 00'da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 15. 11. 2021 1- İlimiz Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Pazar Caddesi'nin isminin "Şehit Ercan YANGÖZ Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin Buldan Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarih 78 sayılı kararı hakkında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih 211 sayılı kararının 7. maddesi gereğince cadde ismi değişikliği yönünden karar alınması hususuna ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısı. 2- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 27'nci maddesine istinaden alınan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararıyla Belediyemiz ve ilçe belediyeleri arasında yollara ilişkin görev ve yetki paylaşımı yapılmış olup Ek-1'de yer alan listede belirtilen trafik yollarının Belediyemizin görev ve yetkisi kapsamına alınması ve Ek-6'da yer alan listede belirtilen trafik yolunun Belediyemiz görev ve yetkisi kapsamından çıkarılarak söz konusu yola ilişkin görev ve yetkinin Serinhisar Belediye Başkanlığına devri hususunda karar alınmasına ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı. 3- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyelerin genç dostu şehirler konusunda iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen Genç Dostu Şehirler Proje ve Fikir Uygulama Yarışması sonucunda Belediyemiz olarak hak kazanılan ödülün alınabilmesi için "Genç Dostu Şehirler Proje ve Fikir Uygulama Yarışması İşbirliği Protokolü"nü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yazısı. 4- Belediyemizin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatının ödenmesine ilişkin Belediyemizde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası ile belirlenecek çerçeve içerisinde Belediyemiz adına sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı. 5- Denizli ili, Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi'nde kain; 18. 133, 51 m² yüzölçümlü 250 ada 7 parsel sayılı taşınmaz ile 15. 377, 39 m² yüzölçümlü 334 ada 45 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık Alanı olarak kullanılmak üzere Buldan Belediye Başkanlığından Belediyemizce bedelsiz olarak devralınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesine istinaden karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 6- Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan çeşitli halı sahaların ilçe belediyelerine devrine ilişkin alınan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2019 tarihli ve 552 sayılı kararının; söz konusu meclis kararında yer alan Devredilecek Halı Sahalar başlıklı listenin 11, 13, 18, 22, 23, 36, 47, 50 sıra numarasında belirtilen halı sahaların ilgili ilçe belediyesine devri yönünden iptali ile ekli listede belirtilen halı sahaların Belediyemiz sorumluluğuna alınması hususunda karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 7- 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70'inci maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Denizli Gaz Dağıtım A. Ş. 'nin dağıtım bölgesine Baklan, Bozkurt, Buldan, Çameli, Çardak, Kale, Çal ve Bekilli ilçelerinin dahil edilmesi ile ilgili karar alınmasına ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı. 8- Pamukkale Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 9- Çivril Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 10- Acıpayam Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 11- Tavas Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 12- Sarayköy Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 13- Kale Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 14- Çameli Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 15- Güney Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 16- Çardak Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 17- Bekilli Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 18- Beyağaç Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 19- Baklan Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 20- Buldan Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 21- Çal Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 22- Merkezefendi Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 23- Honaz Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 24- Serinhisar Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 25- Bozkurt Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 26- Babadağ Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı 27- Belediyemizin 2022 yılı performans programı taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 28- Belediyemizin 2022 yılı ücret tarifesi taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 29- Belediyemizin 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe taslağının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 30- Bozkurt Belediye Meclisinin 01/09/2021 tarihli ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Fatih Mahallesi, 5368 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-29988641 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 31- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Alaattin Mahallesi'nde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20979641 Plan İşlem Numaralı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı revizyonun onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 32- S. S. Bakırkent2 Konut Yapı Kooperatifi'nin, Sarayköy ilçesi, Gerali Mahallesi, 299, 386 ve 387 no. lu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/25. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5. 000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 33- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesinde hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 34- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarihli ve 176 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayalar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 7929 ada 1 no. lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20201180 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 35- Pamukkale Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarihli ve 2021/171 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Dükkanönü Mahallesi, 261 ada 38 no. lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20267842 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 36- Çal Belediye Meclisinin 05/10/2021 tarihli ve 102 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Belevi Mahallesi, M22B09C4B paftasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20863505 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 37- Çal Belediye Meclisinin 05/10/2021 tarihli ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar Mahallesi, 159 ada 125 no. lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20774042 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 38- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 7 no. lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 39- Çal Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 118 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, tapunun İsmailler Mahallesi, 298 ada 8 no. lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20053506 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 40- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 65 sayılı kararıyla kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, 86 ada 12 no. lu parselde yer alan Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20379260 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 41- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/09/2021 tarihli ve 141 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22a21c2d pafta 1675 ada 1 no. lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20427879 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 42- Buldan Belediye Başkanlığının talebi üzerine; tapunun Denizli ili, Buldan ilçesi, Gölbaşı Mahallesi, 90 ada 391-395-396-397-465 no. lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 43- Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine; tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 370 ada 1 no. lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25. 000 ve 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 44- Pamukkale Belediye Meclisinin 05/11/2021 tarihli ve 2021/170 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Fatih Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Deliktaş Mahallesi, 5665 ada 11 no. lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20968822 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 45- Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeni Mahallesi, 898 ada 1 no. lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 46- Tavas Belediye Meclisinin 01/09/2021 tarihli ve 60 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahalle, 545 ada 2 no. lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20721688 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 47- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Aktepe ve Akhan Mahallesi sınırları içerisinde alternatif bir güzergah oluşturulmasına yönelik yol planlanması ile ilgili 1/25. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5. 000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ve 1/1. 000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 48- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Dedebağı Mahallesi, N22B24B2A, N22B24B2B ve N22B24B2D paftalarında kalan 6 adet tescilli yapının koruma alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20355843 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 49- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarihli ve 175 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi, 887 ada 1 ve 11 no. lu tescilli parsellerin koruma alanında kalan, 887 ada 2, 8 ve 10 no. lu, 891 ada 1 ve 2 no. lu, 912 ada 6 ve 7 no. lu parseller ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/09/2021 tarihli ve 12549 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20923589 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 50- Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, tapunun, Bozkurt Mahallesi, 4146 no. lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25. 000 ve 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 51- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Darıveren Mahallesi, N22B25D1C ve N22B25D4D paftalarında kalan 2 adet tescilli yapının koruma alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20040626 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 52- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarihli ve 177 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, M22A11B4D pafta, 166 ada 1 no. lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20087360 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

53- Pamukkale Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarihli ve 2021/172 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fesleğen Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Feslikan Mahallesi 92 ada 145 parseldeki tescilli yapı (Sürücü Evi) ve koruma alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759, 412 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 54- Pamukkale Belediye Meclisinin 08/11/2021 tarihli ve 2021/173 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar ve Hacıkaplanlar idari sınırları içerisinde, tapunun Feslikan Mahallesi, Delikliçınar Mahallesi, 2357 ada 1 no. lu parsel (Denizli Evi), 5749 ada 1 no. lu parsel (Hacı Ahmet Baki Yağcı Camii), Kuyupınar Mahallesi, 2336 ada 5 no. lu parselde bulunan tescilli yapılar ve koruma alanları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759, 395 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 55- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi, M22A22B2C pafta, 5305 ada 14 ve 15 no. lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20303987 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. .

Habermetre / Toplum

Pamukkale Denizli Kasım imar Toplum Haberler

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.
title