HSK üyelerini kim seçer? HSK üyeleri kaç yıllığına seçilir? - Haberler
Haberi Paylaş

HSK üyelerini kim seçer? HSK üyeleri kaç yıllığına seçilir?

HSK üyelerini kim seçer? HSK üyeleri kaç yıllığına seçilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti. Resmi Gazete kararlarının açıklanmasının ardından Halil Koç kimdir? sorusunun yanıtı araştırıldı. Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verilen karara göre atanan isimler hakkında detaylar araştırıldı. HSK üyelerini kim seçer? HSK üyeleri kaç yıllığına seçilir?

 - Güncelleme:

Hsk üyelerini kim seçer? HSK üyeleri kaç yıllığına seçilir? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım seçildi.

Adil yargıyı tesis etmek üzere, hâkimler ve savcılarla ilgili işlemleri, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre yerine getirmektir.

Adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargının teminatı.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununa göre;

Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.

HSK'nın Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu olmak üzere iki hizmet birimi bulunmaktadır. Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu bürolar şeklinde teşkilatlanmıştır.

Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir.

Seçilen üyeler dört yıllığına seçilecek olup, süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündü. Kurulun görevleri, genel itibarıyla yine hâkim ve savcıların özlük işlerine yönelikti.

Genel Kurulun Oluşumu

Kurul; Bakan, Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı ile Cumhurbaşkanınca seçilen dört ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen yedi üyeden oluşur.

HSK Gündem Güncel Haberler

title