Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman - Haberler
Haberi Paylaş

Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman

2022'nin ilk kandili olan Regaib Kandili'na az bir zaman kala vatandaşlar 2022 yılındaki tüm kandi günlerini ve kandil gecelerini merak etti. Peki, Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman? Yeni yılda kandiller hangi gecedir? 2022 yılının tüm kandilleri ve tarihleri ne zamandır?

Şimdiden 2022 yılındaki tüm kandilleriniz mübarek olsun. 2022 yılı içerisinde kandil sıralaması; Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili şeklinde olmak üzere toplam 5 tanedir. Yani yıl içerisinde toplam 5 kandil bulunmaktadır. Peki, Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri ne zaman? Kandil geceleri ne zaman? Kandil günleri hangi güne denk geliyor? Detaylar sizlerle...

Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman

Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.
  • Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.
  • Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.
  • Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.
  • Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.

2022 yılı için kandil geceleri tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Regaip Kandili gecesi : 3 Şubat 2022 Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gece.
  • Miraç Kandili gecesi : 27 Şubat 2022 Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece.
  • Berat Kandili gecesi : 17 Mart 2022 Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece.
  • Kadir Gecesi gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşambayı 28 Nisan Perşembeye bağlayan gece
  • Mevlid Kandili gecesi : 7 Ekim 2022 Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gece

HİCRİ TARİHLERMİLADİ TARİHLER
GÜNAYYILGÜNAY-YILHAF.GÜNDİNİ GÜNLER
1C.AHİR14434Ocak 2022SALI........
1RECEB14432Şubat 2022ÇARŞAMBAÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
2RECEB14433Şubat 2022PERŞEMBEREGAİB KANDİLİ
26RECEB144327Şubat 2022PAZARMİRAC KANDİLİ
1ŞABAN14434Mart 2022CUMA...........
14ŞABAN144317Mart 2022PERŞEMBEBERAT KANDİLİ
1RAMAZAN14432Nisan 2022CUMARTESİRAMAZAN BAŞLANGICI
26RAMAZAN144327Nisan 2022ÇARŞAMBAKADİR GECESİ
30RAMAZAN14431Mayıs 2022PAZARAREFE
1ŞEVVAL14432Mayıs 2022PAZARTESİRAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2ŞEVVAL14433Mayıs 2022SALIRAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3ŞEVVAL14434Mayıs 2022ÇARŞAMBARAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1ZİLKADE144331Mayıs 2022SALI........
1ZİLHİCCE144330Haziran 2022PERŞEMBE........
9ZİLHİCCE14438Temmuz 2022CUMAAREFE
10ZİLHİCCE14439Temmuz 2022CUMARTESİKURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11ZİLHİCCE144310Temmuz 2022PAZARKURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12ZİLHİCCE144311Temmuz 2022PAZARTESİKURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13ZİLHİCCE144312Temmuz 2022SALIKURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1MUHARREM144430Temmuz 2022CUMARTESİHİCRİ YILBAŞI
10MUHARREM14448Ağustos 2022PAZARTESİAŞURE GÜNÜ
1SAFER144428Ağustos 2022PAZAR........
1R.EVVEL144427Eylül 2022SALI........
11R.EVVEL14447Ekim 2022CUMAMEVLİD KANDİLİ
1R.AHİR144427Ekim 2022PERŞEMBE........
1C.EVVEL144425Kasım 2022CUMA........
1C.AHİR144424Aralık 2022CUMARTESİ........

Üç aylar Regaib Kandili ile başlıyor. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Receb Allah"ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu buyuruyor. Üç aylar Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eriyor.

Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir.

Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Ancak hadis âlimleri receb ve şâban aylarının fazileti hakkında kaynaklarda mevcut rivayetlerin çoğunun uydurma, önemli bir kısmının zayıf olduğunu ifade etmektedir. Resûl-i Ekrem'in receb ayı girdiğinde, "Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!" şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, el-Mu?cemü'l-evsa?, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir. Resûlullah'a isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır" rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).

Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir. Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Resûl-i Ekrem'in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 175, 176). Ancak Resûlullah'ın receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nâfile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

Receb ayının fazileti ve bu ayda oruç tutulmasıyla ilgili rivayetlerin zayıf olması dolayısıyla bu orucun hükmü hakkında âlimler değişik görüşler ileri sürmüştür. Bazı âlimler receb ayında oruç tutmayı müstehap kabul ederken bazıları, receb ayına özel bir kutsiyet atfedilmesi ve halkın bunu zorunlu bir ibadet şeklinde algılaması endişesiyle bu ayda oruç tutmayı sakıncalı görmüştür. Bir kısım âlimler de özellikle receb ayının tamamını oruçlu geçirmeyi hoş karşılamamıştır. Şâban ayının büyük kısmını ya da tamamını oruçlu geçiren Hz. Peygamber ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, "Zekât", 28). Bundan dolayı şâban ayında oruç tutulması çoğunluk tarafından mendup sayılmakla birlikte Resûl-i Ekrem'in ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislere (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 175, 178) ve şâbanın on beşinden sonra orucun terkedilmesine yönelik rivayetlere dayanan bazı âlimler, orucu farz olan ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle bu ayın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüştür.

Dinî gelenekte üç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri de bu aylarda bulunan kandil geceleridir. Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi'rac, şâban ayının on beşinci gecesi Berat ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir. Regaib ile Berat'ın kutsallığı kesin olmadığı gibi bu gecelerde ifa edilecek ibadetler hakkında kaynaklarda sahih hadislere rastlanmamaktadır. Kandil gecelerinin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan sûrede Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir (el-Kadr 97/1-3). Kadir gecesinin ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı görüşü âlimlerin çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Üç aylarda nâfile namaz kılınması, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır. Üç aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur.

Haberler.com - Gündem

Kandil Gecesi, Dini bilgiler, Üç Aylar, Dini, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title