Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandilinde ne yapılır? Mevlid Kandilinde ne yapmalıyız? Mevlid Kandili duası nedir? - Haberler
Haberi Paylaş

Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandilinde ne yapılır? Mevlid Kandilinde ne yapmalıyız? Mevlid Kandili duası nedir?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandilinde ne yapılır? Mevlid Kandilinde ne yapmalıyız? Mevlid Kandili duası nedir?

Müslümanlar tarafından büyük önem taşıyan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili gecesi, Mevlid Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Mevlid Kandili okunacak dualar hangileri? Tüm namazlar ve duaların tarifi nedir? merak ediyor. Mevlid kandilinde okunacaklar nelerdir? Mevlid kandili ibadetleri hangileridir? Mevlid kandili duası var mı?

Bu gece Mevlid Kandili gecesidir. Mevlid Kandili'nde ibadet etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmanın sevabı diğer günlere kıyasla daha çoktur. Peki, Mevlid Kandili'nde kılınacak namazlar nelerdir? Mevlid Kandili duası, okunacak dualar hangileri? Tüm namazlar ve duaların tarifi! İşte ayrıntılar...

2021 yılındaki Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü akşam namazı ile birlikte başlayacaktır . Yani bu yıl Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecektir. Daha doğrusu Mevlid kandili gecesi 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gece olacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi de bir önceki gece olur. Mevlid Kandili Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

Mevlid kandili gecesi 17 Ekim Pazar'ı 18 Ekim Pazartesi'ye bağlayan gecedir. Yani önümüzdeki 17 Ekim Pazar günü akşam namazının okunmasıyla birlikte Mevlid kandili gecesine girmiş olacağız. Yani Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid kandili gecesi olmaktadır.

Mevlid kandili günü ise 18 Ekim Pazartesi günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için 17 Ekim Pazar akşam namazıyla birlikte Mevlid kandili girer. Fakat dinimizde gün sonradan geldiğinden dolayı 18 Ekim sabah namazından sonra Mevlid kandilinin günü olmuş oluyor. Yani Rebiülevvel ayının 12. günü olmuş oluyor.

Mevlid Kandili gecesi : 2021 yılında 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi olacaktır.

Mevlid Kandili günü : 2021 yılında 18 Ekim sabah namazından 18 Ekim akşam namazına kadar olan süre Mevlid Kandili günü olacaktır.

Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandilinde ne yapılır? Mevlid Kandilinde ne yapmalıyız? Mevlid Kandili duası nedir?

Mevlid Kandili gecesi yapılacak zikirler aşağıdaki gibidir:

100 KERE : 'Estağfirullah'

100 KERE : 'Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed'

100 KERE : 'Lâ İlâhe İllallah'

100 KERE : 'Allah-u Ekber'

100 KERE : 'Subhanallah'

100 KERE : 'Subhanallahi ve bi hamdihi'

100 KERE : 'Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm'

100 KERE : 'Sübhânallahi velhamdülillâli ve lâ ilâhe illallahü vallâhü ekber'

100 KERE : 'İlhas Suresi' ('Gulhüvallahüehad' ile başlıyor.)

1 KERE : 'Yasin- Şerif' suresi

1 KERE : 'Mülk (Tebareke)' Suresi

1 KERE : 'Nebe (Amme)' Suresi

1. KUR'AN-I KERİM OKUMAK:

Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. O'nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur'an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur'an'ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.

Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hayatını ve ahlakını okuyup iyice anlamak: Mevlid Gecesini idrak edip ihya ederken bir de şu hususu iyice tefekkür etmemiz gerekir. Mevlid Gecesi neden mübarek, büyük bir gece oldu? Evet neden? Çünkü Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bu gece dünyayı şereflendirdi de ondan… O halde bu mübarek gecede Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ile olan ilgi ve alâkamızı, münasebetimizi iyice gözden geçirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin sünnetin şahsi hayatımıza, iş hayatımıza ve ev hayatımıza uygulayabiliyor muyuz?

ALLAH Teâlâ'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız: Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması ve O'na yakarması, ne isteyecekse O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

2. SALEVATI ŞERİFE ÇEKMEK:

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

3. NAMAZ KILMAK:

Mevlid Gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Tekellüf yani zorakilik-bitkinlikten kaçınılmak sûretiyle nafile namaz da kılınmalıdır. Mevlid Gecesi namazının muayyen bir şekli yoktur. Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle tesbih namazı kılınır. Secde ayetleri okunup, secdeler yapılır. Dua edilir.

Mevlid Gecesi gündüzünde, bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli: Ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, onlar için de ALLAH Teâlâ'dan afv ü mağfiret dilemeli, böylelikle ruhları şad edilmelidir. Ayrıca Peygamberimiz (S.A.V.)in, ashabın, tabiinin, diğer büyüklerimizin, akrabalarımızın özellikle analarımızın, babalarımızın... Kısacası bütün Müslümanların ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunmalıdır.

Mevlid Gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek, ihtiyaç içerisinde kıvranan din kardeşlerimizin yardımlarına koşmak, onlara imkanlar ölçüsünce tasaddukta bulunmak mutlaka yapmamız lâzım gelen bir husustur. Çünkü Cenab-ı Hak:"ALLAH Teâlâ sana ihsan ettiği gibi sen de başkalarına ihsan et." (Kasas Sûresi: 77) buyurmaktadır. Ebu'd-Derda (R.A.)den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Çünkü siz aranızdaki fakirler sayesinde (onların duası bereketi ile) rızıklandırılıyor ve ALLAH Teâlâ'dan yardım görüyorsunuz," (Ebû Davud, Cihad: 70, Tirmizi, Cihad: 24, Nesei, Cihad: 43, A.b.Hanbel, 5/198) buyurdu.

4. TÖVBE ETMEK:

Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla'nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir.

5. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

6. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

7. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

8. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli

Haberler.com - Gündem

Mevlid Kandili Gündem - Longtail Dini Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title