Haberi Paylaş

Emri bil maruf nehyi anil münker ne demek? Emi bil maruf nedir? Ne anlama geliyor?

Gündem Haberleri

Emri bil maruf nehyi anil münker ne demek? Emi bil maruf nedir? Ne anlama geliyor?

Emri bil maruf nehyi anil münker nedir, ne demektir merak ediliyor. Emri bil maruf nehyi anil münker nedir, ne manaya geliyor? İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ne demektir? İyiliği emredip kötülükten nehyetmek nedir, ne demektir?

Emri bil maruf nedir, ne demektir? Arapça yazılışı nedir, Türkçe meali nedir? Emri bil maruf nehyi anil münker anlamı nedir? İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ne anlama gelir?

Emri bil maruf nehyi anil münker anlamı :'İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak'

el-Emru bi'l-ma'ruf ve'n-nehyu ani'l-münker, yani; iyiliği emretmek ve kötülüklerden sakındırmak Kur'anî bir kavramdır. Gerekliliği diğer bir de-yişle vücûbiyeti, Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Bazı İslâm bilginlerince her Müslüman, iyiliğe teşvik ve kötülükten sakındırma göreviyle yükümlü tutulurken, İslâm alimlerinin çoğunluğu özellikle de Ehl-i sünnet kelâmcılarına göre toplumda fitne, anarşi ve kaosa neden olmamak için Müslümanların tamamı değil, bu görevi yerine getirebilecek donanıma sahip mümin bireylerden oluşan gruplar (kurum ve kuruluşlar) bu vazifeyle yükümlü tutulmuşlardır.

İyiliği emir ve kötülükten sakındırma yükümlülüğü, ma'ruf ve münke-rin bilinmemesi, kötülüğün işlendiği yerde bulunulmaması, daha büyük bir zarara neden olma durumu ve bu ilkenin yerine getirilmesi durumunda ma-la ve cana zarar gelmesi ihtimalinin bulunması gibi durumlarda bireylerden düşeceği kabul edilmiştir. Yaşanan birey ve toplum hayatının anlamlanmasına katkıda bulunduğundan bu Kur'anî ilke, her zaman olduğu gibi bugün de önemini korumaya devam etmektedir.

İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak kavramları; Kur'an-ı Kerimde ve hadislerde "emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker" tabirleriyle ifade edilmiştir. Maruf yada iyilik; bilinen, tanınan şey, ikram, gönül okşayıcı söz ve davranış, cömertlik, ihsan, iyi ve güzel kabul edilen inanç, düşünce ve davranışlardır. Münker yada kötülük ise; bunların zıddı olan, 2 yani gönül incitici, insanın vicdanını rahatsız ve huzursuz edici söz ve davranışlar, kötü ve çirkin kabul edilen; inanç, düşünce ve hareketlerdir.

İslam dininin getirdiği hayat tarzına, görgü kurallarına uygun olan söz ve davranışlar iyilik, uygun olmayanlar da kötülük olarak kabul edilmiştir. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ifadeleri, Kur'an-ı Kerimin dokuz ayetinde geçmektedir.1 Konu ile ilgili olarak sevgili Peygamberimizin de pek çok hadis-i şerifi bulunmaktadır. İslam alimleri de iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın farz olduğunda ittifak etmişlerdir.

İyiliğin ve adaletin hakim kılınması ve yaygınlaştırılması, kötülüğün önlenmesi, bunun sayesinde de faziletli bir toplumun oluşturulması için, her devirde iyiliği emreden kötülüğü yasaklayan çalışmalar yapılmıştır. Okullarda verilen eğitim ile bizim camilerde sunduğumuz vaaz hizmetleri de bu çalışmaların bir parçasıdır.

Dünya ve ahiret mutluluğuna erişebilmemiz için, Kur'an ve sünnetin gösterdiği iyilik yolunda yürürken, başkalarına da iyiliği emredip kötülükleri yasaklayarak mutlu bir toplum oluşturmaya çalışmalıyız.

Emri bil maruf nehyi anil münker ne demek? Emi bil maruf nedir? Ne anlama geliyor?

Arapça'da "bilmek, tanımak, düşünerek kavramak" anlamındaki 'irfân kökünden gelen ma'rûf sözlükte "bilinen, tanınan, benimsenen şey" mânasına gelir. "Bir şeyi bilmemek, bir şey zor ve sıkıntılı olmak" gibi anlamlar taşıyan nükr veya nekâret kökünden gelen münker ise tasvip edilmeyen, yadırganan, sıkıntı duyulan şey" demektir. Ma'rûf kelimesi Câhiliye döneminde "iyilik, ikram, gönül okşayıcı söz ve davranış" anlamında yaygın olarak kullanılmaktaydı. Nitekim Züheyr b. Ebû Sülmâ'nın Mu?alla?a'sında "iyi söz, cömertlik, ihsan" ve genel olarak "iyi davranış" mânasında birkaç yerde geçmektedir (bk. Zevzenî, s. 107, 119, 120). Tarafe'nin Mu?alla?a'sında münker ile aynı kökten gelen bir kelime "yadırgama, birinin varlığından huzursuz olma" anlamında kullanılmıştır (a.g.e., s. 82). Hem ma'rûf hem de münkerin eski anlamlarıyla ilgili dikkate değer bir örnek Ebû Temmâm'ın el-?amâse'sinde geçmektedir (s. 161). Burada, Câhiliye dönemi şairlerinden Musâfi' b. Huzeyfe'nin, yokluğundan derin üzüntü duyduğu Benî Amr kabilesini methederken, "Onlar dostlara fayda, düşmanlara zarar veren bir topluluktu; iyilik de (ma'rûf) kötülük de (münker) onlardandı" der. Eski Arap edebiyatında ma'rûf yerine 'urf, münker yerine nükr kelimeleri de kullanılmıştır (meselâ bk. Ebû Temmâm, s. 165).

Haberler.com - Gündem

Müslüman Anarşi Arapça Kitap Dini Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title