Cuma suresi sayfa kaçta? Cuma suresi 9 10 11. ayetler! Cuma suresi Kuran'da kaçıncı sayfada? Cuma suresi OKU! - Haberler
Haberi Paylaş

Cuma suresi sayfa kaçta? Cuma suresi 9 10 11. ayetler! Cuma suresi Kuran'da kaçıncı sayfada? Cuma suresi OKU!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Cuma suresi sayfa kaçta? Cuma suresi 9 10 11. ayetler! Cuma suresi Kuran'da kaçıncı sayfada? Cuma suresi OKU!

Kur'an-ı Kerim'in en faziletli surelerinden birisi Cuma Suresi'dir. Cuma Suresi, perşembe geceleri, cuma vakti, kandil geceleri vb. dini günlerde en çok okunan surelerin başında geliyor. Sizler için Cuma Suresi Arapça yazılışı, Arapça okunuşu, Türkçe mealini paylaştık. Cuma suresi sayfa kaçta?

Cuma suresi sayfa kaçta, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cum'a Suresi, Kur'an'ı Kerim'in 62. suresidir. 11 ayetten oluşur. Cuma Suresi 1.5 sayfadır. Peki Cum'a Suresi Arapça yazılışı nedir, Arapça Kur'an sayfalarını sizlere paylaşalım. Cuma Suresi oku! Cuma Suresi meali, tefsiri, Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu! Cuma Suresi kaçıncı suredir, hangi sayfada? Cuma suresi sayfa kaçta?

Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen "elCumu'a"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed'in peygamberolarak gönderilişi, Yahudilerin Allah'ın dininden yan çizmeleri ve Cumanamazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir.

Cuma günleri okunması gereken en önemli dualar arasında yer alan Cuma suresi, Kuran-ı Kerim'in 28. cüzündedir. Sayfa olarak ise 552. sayfasında yer alır.

Cuma Suresi 1. sayfa:

Cuma Suresi oku! Cuma Suresi meali, tefsiri, Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu! Cuma Suresi kaçıncı suredir, hangi sayfada?Cuma Suresi 1. sayfa

Cuma Suresi 2. sayfa:

Cuma Suresi oku! Cuma Suresi meali, tefsiri, Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu! Cuma Suresi kaçıncı suredir, hangi sayfada?Cuma Suresi 2. sayfa

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.

5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.

8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.

10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.

11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

(1) Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor.

(2) Ümmîlere kendi içlerinden, onlara âyetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler.

(3) Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da (elçi gönderilmiştir). O üstündür, her işi hikmetlidir.

(4) Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

(5) Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın âyetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.

(6) De ki: "Ey yahudiler! Başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız haydi ölümü temenni edin!"

(7) Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir.

(8) Şöyle de: "Biliniz ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz, O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir."

(9) Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

(10) Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lutfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

(11) Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: "Allah'ın nezdinde olan, eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır."

CUMA SURESİ SESLİ DİNLE!

Mushaftaki sıralamada altmış ikinci, iniş sırasına göre yüz onuncu sûredir. Muhtemelen hicretin 1. yılında nâzil olmuştur (bk. Emin Işık, "Cum'a Sûresi", DİA, VIII, 92). Derveze, sûrede yahudilerden bahsedildiği, Hendek Savaşı'ndan sonra ise Medine'de yahudi kalmadığı noktasından hareketle en azından bu savaştan söz eden Ahzâb sûresinden önce inmiş olması gerektiğini ifade eder (VIII, 227). Aynı kanaati paylaşan Süleyman Ateş, Ebû Hüreyre'den yapılan –sûrenin kendisinin müslüman olmasından sonraki bir tarihte indiği bilgisini içeren– rivayetin sahih olamayacağını, çünkü onun Hayber'in fethi sırasında Hz. Peygamber'e gelip müslüman olduğunu ifade eder ve bu rivayeti ona yapılmış bir iftira olarak niteler (IX, 429, 431). Fakat İbn Âşûr'a göre, Hendek Savaşı'ndan sonra da bazı müslümanların Hayber yahudileriyle ortak ziraî faaliyetlerinin devam ettiği ve aralarında sıkı bir iletişimin bulunduğu dikkate alındığında (XXVIII, 169), sûrede onlardan söz edilmesini yadırgamamak gerekir ve Ebû Hüreyre'nin rivayeti esas alınarak bu sûrenin Hayber'in fethedildiği yıl nâzil olduğu düşünülebilir (XXVIII, 204, 205).

Esmâ-i hüsnâdan dört ismin yer aldığı bir tesbih ifadesiyle başlayan sûrede Hz. Peygamber'in gönderilmesinin hikmetlerine değinilmekte, kendilerine Tevrat verilenlerin bu ilâhî emanetin sorumluluğunu taşıyamadıkları belirtilip yahudilerin bazı bencilce iddiaları eleştirilmekte, cuma namazının müslümanlar açısından taşıdığı önem ve bu ibadetin anlamı üzerinde durulmaktadır.

Bazı müfessirlere göre bu sûrede yahudilerin kendileri için övünç konusu yaptıkları şu üç iddia çürütülmüştür: a) Yalnız kendilerinin kutsal kitap sahibi oldukları ve başka bir toplumun içinden peygamber çıkamayacağı, b) Kendilerinin Allah'ın has ve imtiyazlı kulları oldukları, c) Allah'ın kendileri için kutsal bir gün (cumartesi) belirlediği ve müslümanların kutsal kitaplarında ise böyle bir belirleme bulunmadığı (bk. Zemahşerî, IV, 97).

Haberler.com - Gündem

Kuran ı Kerim Kuran Dini Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title