Aralık Ayı Meclis Gündemi - Haberler
Haberi Paylaş

Aralık Ayı Meclis Gündemi

Habermetre - Toplum
 - Güncelleme:
Aralık Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Aralık ayı toplantısı 17 Aralık 2021 Cuma günü saat: 16. 00'da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapılacaktır.

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Aralık ayı toplantısı 17 Aralık 2021 Cuma günü saat: 16. 00'da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 13. 12. 2021 1- Belediyemiz 2021 yılı gider bütçesi içerisinde yer alan ancak yılı içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak ödenek ihtiyacı olan diğer tertiplere eklemek suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (b) bendi gereğince; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında belirtilen esaslara uygun olarakharcama birimlerinin gider tertipleri arasında ödenek aktarılması hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 2- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarih ve 187 no. lu kararı ile kabul edilen Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı gider bütçesi içerisinde harcama birimleri arasında yapılan ödenek aktarmasının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 3- Serinhisar Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarih ve 83 no. lu kararı ile kabul edilen Serinhisar Belediyesi 2021 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 4- Denizli ili, Tavas ilçesi, Yorga Mahallesi'nde kain; 10. 763, 64 m² yüzölçümlü 213 ada 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan Tavas Belediyesi adına kayıtlı 6. 527, 78 m² hissenin, "Mezarlık Alanı" olarak kullanılmak üzere Tavas Belediye Başkanlığından Belediyemizce bedelsiz olarak devralınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesine istinaden karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 5- Büyükşehir Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 6- Büyükşehir Belediyemizin %99, DESKİ'nin %1 hissesine sahip olduğu Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 7- Büyükşehir Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 8- Laodikya Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin %100 hissesinin sahibi olan Mehmet Teke tarafından, Laodikya Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. 'nin tüm hisseleri aktif ve pasifleriyle birlikte Belediyemize hibe edilmiş olup hibenin kabulü ile şirket adının Denizli Büyükşehir Belediyesi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Denizli Enerji A. Ş. ) olarak değiştirilmesi, şirket sermayesinin arttırılması, Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, ayrıca şirketin genel kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 9- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi sınırları içerisinde, II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KNİP-20678813 ve KUİP-20803533 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5. 000 ve 1/1. 000 ölçekli koruma amaçlı revizyon imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 10- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 189 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gültepe Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21B1C pafta, 117 ada, 5 no. lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20554988 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 11- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Koyunaliler Mahallesi sınırları içerisinde, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12/01/2018 tarihli ve 7509 sayılı kararı ile tespit edilen Roma Dönemi Arkeolojik Yerleşim ve Nekropol Alanının III. Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan 572 ada, 1 no. lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KNİP-20366969 ve KUİP-20055025 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5. 000 ve 1/1. 000 ölçekli koruma amaçlı imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 12- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/192 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesine ait 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı özel hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartının yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20134998 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 13- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 595 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi ve Üzerlik Mahalle sınırları içerisinde yer alan, M22A12D paftasında kalan 154 KV Denizli Batı 380 TM İrtibat Hatlarına ait alan ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 14- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/194 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesine ait 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı özel hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartının yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20146897 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 15- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 191 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi 1189 no. lu parsel ve 6270 ada 5 no. lu parselin doğusunda yer alan park alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20963560 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 16- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/195 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesine ait 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı özel hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartının yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20468797 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 17- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 607 sayılı kararı ile itirazların değerlendirilmesi sonucu Denizli ili, Honaz ilçesi, tapunun Gürlek Mahallesi, 436 no. lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20201635 ve UİP-20498742 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 18- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/193 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesine ait 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı özel hükümlerinde "Yerleşik Konut Alanları" için belirlenmiş olan minimum parsel şartının yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20002552 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 19- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 157 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 597 sayılı kararı ile onaylanan, Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi, M21b25c1c pafta, 1980 ve 1981 no. lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20909796 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 192 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 20- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 190 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, İlbade Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Bakırlı Mahallesi, M22A22B1A pafta, 576 ada, 13 no. lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20155388 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 21- Pamukkale Soğuk Hava Depolama Petrol ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne vekaleten Süleyman Kayrak'ın; Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 162 ada, 3 ve 4 no. lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 22- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/196 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Aktepe Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Kurudere Mahallesi 223 ada, 3 no. lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20104907 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 23- Serinhisar Belediye Meclisinin 05/11/2021 tarihli ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı, Kaya, Orta, Pınarcık, Şair Eşref ve Yenice Mahalleleri sınırları içerisinde Ticaret-2 Alanı (T2) planlı alanlar ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20284060 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 24- Tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9026 ada 1 no. lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 25- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kurtluca Mahallesi, 8389 ada 155 no. lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı 26- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 191 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sınırları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, 9006 ada, 1 no. lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20899214 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 27- 13 - 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilen; Açık Çöplükleri Rehabilite Ederek Çevremize ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmaya Yönelik Akıllı Karar Araçları başlıklı ve 2020-1-TR01-KA226-VET-098150 numaralı Avrupa Birliği Projesi 2. paydaş toplantısı ve alan incelemelerine ait hazırlanan raporun Meclisin bilgisine sunulmasına ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı. 28- Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 55'inci maddesi gereğince Meclisin bilgisine sunulmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 29- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Alaattin Mahallesi'nde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20979641 Plan İşlem Numaralı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı revizyonun onanması talebinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 30- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 65 sayılı kararıyla kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, 86 ada 12 no. lu parselde yer alan Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20379260 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. .

Habermetre / Toplum

Pamukkale, Denizli, Aralık, imar, Toplum, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title