AÖF çan eğrisi var mı 2022? - Haberler
Haberi Paylaş

AÖF çan eğrisi var mı 2022?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
AÖF çan eğrisi var mı 2022?

AÖF öğrencileri dönem sonu sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta gerçekleşti. Adaylar sınava girdi ve sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, AÖF çan eğrisi var mı 2022?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları hafta sonu günlerde yapılmıştı. Sınav sonrası adaylar sonuçlarını merak ederken AÖF sınav soruları yayınlandı mı? AÖF çan eğrisi var mı 2022?

AÖF ÇAN EĞRİSİ VAR MI 2022?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İS¸LETME FAKÜLTELERİ

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ESASLARI

1- Bu düzenleme Anadolu Üniversitesi merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim

sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki

dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve

değerlendirmesinde kullanılacak değerlendirme sistemine ilişkin usul ve esasları

belirler.

2- Bu esaslar, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anadolu

Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

3- Bir dönemde her ders için çoktan seçmeli 1 ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli

olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara

sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje vb. ölçme-değerlendirme araçlarıyla da

yapılabilir. Klasik veya test olarak yapılabilecek sınavların tarihleri ilgili birim

yönetim kurulu tarafından belirlenir. İlgili birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen

programlarda ve derslerde yazılı/sözlü olarak kısa sınav, ödev ve uygulama gibi

değerlendirmeler de yapılabilir.

4- Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir

test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde

edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu

sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir.

5- "Başarı Notu", dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara

verilen notlardan oluşur.

6- Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun

%70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan

sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u,

ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir.

7- İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim dili Türkçe olan derslerin

sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30'u, dönem

sonu sınav notunun ise %70'idir. Öğretim dili İngilizce olan derslerin sınavlarından

alınan notların "Başarı Notu"na katkısı ise; ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu

sınav notunun ise %60'ıdır.

8- "Başarı Notu"nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.

9- Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu"

alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında

30'dur.

10- "Başarı Notu" alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

11- 30 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar

ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce

olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:

(a) "Başarı Notu" 30 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z

değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan

z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce

öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye

karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.

(b) Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet

geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.

(c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu

karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır (Bkz. Tablo 1).

Senatonun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı;

22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan;

Tablo 1. Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda normalleştirilmiş "z değerleri" ve "Harf Notu" karşılıkları

AÖF çan eğrisi var mı 2022?

Senatonun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı; 22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan; Sayfa 3/3 14- Öğrencinin "Başarı Notu"nda "Başarı Notu" ve "Harf Notu" açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda; (a) Öğrencinin yeni "Başarı Notu" 30'un altında ise öğrenci FF "Harf Notu" ile değerlendirilir. (b) Öğrencinin yeni "Başarı Notu" 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş "z değeri"ne Tablo 1'de karşılık gelen "Harf Notu" öğrenciye atanır.

Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Aöf Gündem Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title