26 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ocak Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Haberler
Haberi Paylaş

26 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ocak Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
26 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 26 Ocak Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

26 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 26 Ocak 2021 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 26 Ocak Çarşamba 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 26 Ocak Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:?5131)

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/1)

–– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/2)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/1)

–– Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (II-31/B.1)

–– Anayasa Mahkemesinin 24/6/2021 Tarihli ve E: 2018/81, K: 2021/45 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/33307 Başvuru Numaralı Kararı

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

Haberler.com - Gündem

Resmi Gazete, Gündem, Haberler

title