Haberi Paylaş
12. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Lise son 1. ve 2. dönem konuları! Lise 4 (YKS) 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri?

12. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Lise son 1. ve 2. dönem konuları! Lise 4 (YKS) 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri?

Gündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ili etkileyen depremin ardından bu yıl yapılacak LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 8. ve 12. sınıfların 2. dönem konuları sınavlardan muaf tutulacak. Bunun ardından öğrenciler konuları merak etti. Peki, 12. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Lise son 1. ve 2. dönem konuları! 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri?

2. dönem konuları neler? 2. dönem hangi konular sınavda çıkmayacak? 2. dönem müfredat bilgileri neler? merak edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Bunun ardından lise 4'de 2. dönem konuları hangileridir merak edildi. Peki, 12. Sınıf 2. dönem konuları nelerdir? Lise son 1. ve 2. dönem konuları! 2. dönem sınavda çıkmayacak konular hangileri? İşte detaylar...

Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, Yks'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Buna göre 12. sınıfın 2. dönem konuları YKS sınavında sorulmayacak. Bunun ardından 12. sınıf 2. dönem konuları merak edildi. İşte 2. dönem konuları listesi...

12. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI NELER?

5. ÜNİTE: Türev

 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE: İntegral

 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral ve Uygulamaları

12. SINIF 2. DÖNEM GEOMETRİ KONULARI NELER?

7. ÜNİTE: Analitik Geometri

 • Çemberin Analitik İncelenmesi

12. SINIF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI NELER?

4. ÜNİTE: Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
 • Radyoaktivite

5. ÜNİTE: Modern Fizik

 • Özel Görelilik
 • Kuantum Fiziğine Giriş
 • Fotoelektrik Olayı
 • Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6. ÜNİTE: Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

 • Görüntüleme Teknolojileri
 • Yarı İletken Teknolojisi
 • Süper İletkenler
 • Nanoteknoloji
 • Laser Işınları

12. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: Organik Bileşikler

 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler

4. ÜNİTE: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

 • Fosil Yakıtlar
 • Alternatif Enerji Kaynakları
 • Sürdürülebilirlik
 • Nanoteknoloji

12. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: Bitki Biyolojisi

 • Bitkilerin Yapısı
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Bitkilerde Eşeyli Üreme

4. ÜNİTE: Canlılar ve Çevre

 • Canlılar ve Çevre

 • Küresel Ticaret
 • Türkiye'deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
 • Anadolu'nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
 • Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
 • Türkiye Turizmi
 • Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
 • Türkiye'nin Kültürel Mirası
 • Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
 • Türkiye'nin Turizm Politikaları
 • Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3. ÜNİTE: Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 • Jeopolitik Konum
 • Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
 • Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
 • Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
 • Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
 • Türk Kültürü Havzası
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
 • Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
 • Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
 • Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
 • Enerji Güzergahları ve Etkileri
 • Çatışma Bölgeleri

4. ÜNİTE: Çevre ve Toplum

 • Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
 • Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
 • Çevre Politikaları
 • Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
 • Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
 • Çevresel Örgütler
 • Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
 • Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. SINIF 2. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI NELER?

4. ÜNİTE: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

 • Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
 • İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

5. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

 • II. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
 • II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

6. ÜNİTE: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

 • 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
 • 1950'lerde Türkiye

7. ÜNİTE: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

 • 1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
 • 1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
 • 1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

8. ÜNİTE: XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

 • 1990 Sonrasında Türkiye
 • 1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

12. SINIF 2. DÖNEM EDEBİYAT KONULARI NELER?

4. ÜNİTE: Roman

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
 • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
 • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Paragrafta Anlam

5. ÜNİTE: Tiyatro

 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. ÜNİTE: Deneme

 • Dünya Edebiyatında Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme

7. ÜNİTE: Söylev (Nutuk)

 • Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
 • İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

12. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

 • Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
 • Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
 • Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
 • Yesevilik
 • Kadirilik
 • Rifailik
 • Mevlevilik
 • Nakşibendilik
 • Alevilik-Bektaşilik
 • Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
 • Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

4. ÜNİTE: Güncel Dini Meseleler

 • Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
 • İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
 • Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
 • Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
 • Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler

5. ÜNİTE: Hint ve Çin Dinleri

 • Hinduizm
 • Budizm
 • Konfüçyanizm
 • Taoizm

12. SINIF 2. DÖNEM YABANCI DİL KONULARI NELER?

 • 12.5 Psychology – Psikoloji
 • 12.6 Favors – İyilik
 • 12.7 News Stories – Haber Hikayeleri
 • 12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji
 • 12.9 Technology – Teknoloji
 • 12.10 Manners – Davranış, Tutum

12. SINIF 2. DÖNEM MANTIK KONULARI NELER?

3. ÜNİTE: Mantık ve Dil

 • Dilin Farklı Görevleri
 • Düşünce ve Dil İlişkisi
 • Dilin Görevleri
 • Bilgi Aktarma ve Dil
 • Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
 • Anlama ve Tanımlara
 • Anlama
 • Tanımlama

4. ÜNİTE: Sembolik Mantık

 • Sembolik Mantığa Giriş
 • Önermeler Mantığı
 • Önerme ve Yapısı
 • Basit ve Bileşik Önermeler
 • Önerme Eklemleri
 • Çıkarım
 • Sembolleştirme
 • Yorumlama
 • Doğruluk Çizelgesi
 • Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
 • Niceleme Mantığı
 • Sembolleştirme
 • Temel Kavramlar
 • Temel Kurallar
 • Geçerlilik
 • Çok Değerli Mantık
 • Üç Değerli Mantık
 • Bulanık Mantık

12. sınıfta yukarıda yazılan konuların dışındaki konular Lise son 1. dönem konularıdır.

1. Dönem Kimya Konuları

1. ÜNİTE: Kimya ve Elektrik

 • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 • Elektroliz
 • Korozyon

2. ÜNİTE: Karbon Kimyasına Giriş

 • Anorganik ve Organik Bileşikler
 • Basit Formül ve Molekül Formülü
 • Doğada Karbon
 • Lewis Formülleri
 • Hibritleşme-Molekül Geometrileri

1. Dönem Matematik Konuları

1. ÜNİTE: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE: Diziler

Gerçek Sayı Dizileri

3. ÜNİTE: Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE: Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

5. ÜNİTE: Türev

Limit ve Süreklilik

1. Dönem Geometri Konuları

3. ÜNİTE: Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE: Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

1. Dönem Fizik Konuları

1. ÜNİTE: Düzgün Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

2. ÜNİTE: Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

3. ÜNİTE: Dalga Mekaniği

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

1. Dönem Biyoloji Konuları

1. ÜNİTE: Genden Proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

2. ÜNİTE: Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

1. Dönem Coğrafya Konuları

1. Ünite: Doğal Sistemler

Ekstrem Doğa Olayları

Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi

Doğa ve Değişim

Küresel İklim Değişikliği

2. Ünite: Beşeri Sistemler

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

Geleceğin Dünyası

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi

Ulaşımı Etkileyen Faktörler

Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri

Türkiye'deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Küresel Ticaret

Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri

YKS Gündem Eğitim Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title