Niğde Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Karar Özeti - Haberler
Haberi Paylaş

Niğde Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Karar Özeti

Habermetre - Haberler | Toplum
Niğde Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Karar Özeti

Niğde Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Karar ÖzetiNİĞDE BELEDİYESİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EKİM/2021 TOPLANTISININ 05/10/2021 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİKarar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 130Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Eylül/2021 toplantısının 07. 09.

Niğde Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Karar ÖzetiNİĞDE BELEDİYESİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EKİM/2021 TOPLANTISININ 05/10/2021 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİKarar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 130Belediyemiz Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Eylül/2021 toplantısının 07. 09. 2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tasvip olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 131İlimiz Kırbağları Mahallesi 1739 ada 16 parselde kayıtlı 473, 00m² arsanın; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık teklif Açık Arttırma Usulüyle Satış, Takas ve Trampa işlemlerinin yapılabilmesi için; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 132Kale ve Eskisaray Mahalleleri Yenileme Alanı ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında proje sınırları içerisinde kalan yapılardan tescilli ve korunacak yapılar hariç enkaz karşılığı yıkım işinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık teklif Açık Arttırma Usulüyle yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 1335199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile İl Hayvanları Koruma Kurulu kararına istinaden Sokak hayvanlarına uygulanacak tedavi ve bakım ücretlerinin belirlenmesi hususunda plan bütçe komisyonuna sevki ve protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesikabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 134Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği madde madde okunarak kararda belirtildiği şekilde kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 1356289 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, kurumumuzda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan devlet memurlarının kayıtlı bulunduğu yetkili sendika ile toplu sözleşme yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 137İlimiz Eskisaray, Burhan ve Kırbağları Mahallelerinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında; 04. 03. 2019 tarihinden itibaren proje alanında Vergi Levhası esas olmak kaydı ile bahse konu tarihten itibaren olacak şekilde oda kayıt belgesi, elektrik veya su faturalarından herhangi birisi bulunan işletme sahiplerinden kiracı konumunda olup, halen kiracılığı devam ede kişilerin de 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesi ile Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 3. Maddesinin e bendi gereğince proje kapsamında hak sahibi olarak değerlendirilmesi ve Hıdırlık Mahallesi 55 ada 638 nolu parsel ile 3334 ada 2 nolu parsel sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan dükkanlardan yer verilmesi ve konu ile ilgili Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 138Mülkiyeti Belediyemize ait Yağdan Mahallesi 3642 ada 1 nolu parsel, 3648 ada 1 nolu parsel, 3649 ada 1 nolu parsellerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devir edilmesi ile, Mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olan Hıdırlık Mahallesi 55 ada 646 nolu parselin Niğde Belediyesine devir edilmesi için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 139İlimiz Hıdırlık mevkiinde 2001-2014 yılları arasında yapılan aile mezarlık satışları ile ilgili Plan Bütçe Komisyon Raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 140Belediyemiz Meclisinin 04. 08. 2021 tarih ve 118 nolu kararı ile İmar komisyonuna havalesi yapılan; ilimiz Merkez ilçe sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ait, yaklaşık 238 hektar büyüklüğünde ki 1. Etap olarak belirlenen tasdik sınırı içine hazırlanan plan çalışmalarına yönelik imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 141Belediyemiz Meclisinin 04. 08. 2021 tarih ve 118 nolu kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan; ilimiz Merkez ilçe sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ait, yaklaşık 392 hektar büyüklüğünde ki 2. Etap olarak belirlenen tasdik sınırı içine hazırlanan plan çalışmalarına yönelik imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 142Belediyemiz Meclisinin 04. 08. 2021 tarih ve 118 nolu kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan; ilimiz Merkez ilçe sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ait, yaklaşık 354 hektar büyüklüğünde ki 3. Etap olarak belirlenen tasdik sınırı içine hazırlanan plan çalışmalarına yönelik imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 143Meclisinin 04. 08. 2021 tarih ve 118 nolu kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan; ilimiz Merkez ilçe sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ait, yaklaşık 323 hektar büyüklüğünde ki 4. Etap olarak belirlenen tasdik sınırı içine hazırlanan plan çalışmalarına yönelik imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 144Belediyemiz Meclisinin 04. 08. 2021 tarih ve 118 nolu kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan; ilimiz Merkez ilçe sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ait, yaklaşık 309 hektar büyüklüğünde ki 5. Etap olarak belirlenen tasdik sınırı içine hazırlanan plan çalışmalarına yönelik imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 145Belediyemiz Meclisinin 04. 08. 2021 tarih ve 118 nolu kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan; ilimiz Merkez ilçe sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ait, yaklaşık 208 hektar büyüklüğünde ki 6. Etap olarak belirlenen tasdik sınırı içine hazırlanan plan çalışmalarına yönelik imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 146Belediyemiz Meclisinin 04. 08. 2021 tarih ve 118 nolu kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan; ilimiz Merkez ilçe sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ait, yaklaşık 293 hektar büyüklüğünde ki 7. Etap olarak belirlenen tasdik sınırı içine hazırlanan plan çalışmalarına yönelik imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 147Belediyemiz Meclisinin 04. 08. 2021 tarih ve 118 nolu kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan; ilimiz Merkez ilçe sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ait, yaklaşık 1112 hektar büyüklüğünde ki 8. Etap olarak belirlenen tasdik sınırı içine hazırlanan plan çalışmalarına yönelik imar komisyon raporu kabul olundu. Karar Tarihi : 05/10/2021Karar No : 148Belediyemiz Meclisinin 04. 08. 2021 tarih ve 118 nolu kararı ile imar komisyonuna havalesi yapılan; ilimiz Merkez ilçe sınırları dahilinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarına ait, yaklaşık 1349 hektar büyüklüğünde ki 9. Etap olarak belirlenen tasdik sınırı içine hazırlanan plan çalışmalarına yönelik imar komisyon raporu kabul olundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title