Haberin Devamı>>>

Haberin Devamı>>>

Kar­şı­ya­ka'nın CHP'li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ce­vat Du­rak, Böy­le Dert Ya­nı­yor ve Ek­li­yor: Bu Dö­nem­de Yap­tık­la­rı­mı­zı, Pro­je­le­ri­...resim-Heykel'e Gün Işığı Aydınlatması

Haberin Devamı>>>

Kaynak: Milliyet