Haber-iş'ten Telekom Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusu

Haber-iş'ten Telekom Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusu

Türkiye Haber-iş Sendikası, Grev Süreci İçerisinde İlgili Yasa ve Mevzuatı Çiğnedikleri ve Sendikaya İftirada Bulundukları İddiasıyla Türk Telekom A.ş. Yöneticileri Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulundu.

Haber-iş'ten Telekom Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusu

Türkiye Haber-İş Sendikası, grev süreci içerisinde ilgili yasa ve mevzuatı çiğnedikleri ve sendikaya iftirada bulundukları iddiasıyla Türk Telekom A.Ş. yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sendikanın bazı yöneticileri ile üyeleri, suç duyurusu öncesinde Ankara Adalet Sarayı önünde toplandılar.

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yahya Memiş, burada yaptığı konuşmada, ''16 Ekim 2007'de aldıkları grev kararının üzerinden 15 gün geçtiğini ve Türk Telekom yöneticilerinin, bu süre içerisindeki bazı uygulamalarıyla adaleti yok saydığını'' ileri sürdü.

Yöneticilerin, uygulamalarıyla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 118. maddesinde düzenlenen ''Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi'' ve 267. maddesinde yer verilen ''iftira'' suçunu işlediklerini iddia eden Memiş, 438 ayrı suç duyurusu dilekçesi sunacaklarını söyledi.