'Güvenlik ve İşsizlik' Göç Nedeni

'Güvenlik ve İşsizlik' Göç Nedeni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarafından Yürütülen Projede Kentteki Göç Hareketleri Mercek Altına Alındı.

'Güvenlik ve İşsizlik' Göç Nedeni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK'ın desteklediği projede kentteki göç hareketleri mercek altına alındı.

İç göç hareketlerine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla proje kapsamında bin 699 kişi üzerinde yapılan ankette de göçün genel anlamda güvenlik ve işsizlik nedeniyle yoğunlaştığı belirtildi.

TÜBİTAK'tan alınan bilgiye göre, ''Logit Modeller Kullanılarak Van İlindeki İç Göç Hareketlerine Ait Parametrelerin Tahminlenmesi''ne yönelik ''Hızlı Destek Projesi'' Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr.Gürol Zırhlıoğlu öncülüğünde tamamlandı.

Proje kapsamında özellikle son 25 yıl içerisinde Van ve ilçelerinde yaşanmış iç göç hareketlerine etki eden faktörlerin belirlenmesine çalışıldı.

Yapılan çalışmada bin 699 birey üzerinde anket çalışması yapılırken çalışma Van merkezi ve 11 ilçede gerçekleştirildi.

Çalışma sonucunda, Van il merkezinde görüşülen bireylerin yüzde 74,5'inin göç ile bulundukları yerlere yerleştikleri, bu göçün yüzde 60'lık bir bölümünün kırsal kesimden ve ilçelerden gerçekleştiği görüldü.

Köyden kente yaşanan göçün en önemli nedenleri arasında yüzde 33,3'le güvenlik, yüzde 31,7 ile işsizlik ve yüzde 20,6 ile hane halkına bağımlı göçün geldiği belirlendi.

İlçelerden şehir merkezin yaşanan göç olayında ise işsizliğin yüzde 38,3'le ön plana çıktığı saptandı.

Katılımcıların göç öncesinde büyük oranda tarım ve hayvancılık ile uğraştıkları, göç sonrasında ise işsizlik sorunu ile karşı karşıya kaldıkları belirlendi.

Çalışmada iç göçün önlenmesinde en etkili yolun gelir dağılımındaki dengesizliklerin bir an önce giderilmesi olduğu vurgulandı.