Gündüzlü bakım ve evde bakım hizmetleri ile ilgili yönetmelik taslağı Maliye Bakanlığı'na gönderildi

Gündüzlü bakım ve evde bakım hizmetleri ile ilgili yönetmelik taslağı Maliye Bakanlığı'na gönderildi

Yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak gündüzlü bakım ile evde bakım hizmetleri hakkındaki yönetmelik taslağının Maliye Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi.

Gündüzlü bakım ve evde bakım hizmetleri ile ilgili yönetmelik taslağı Maliye Bakanlığı'na gönderildi

Yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak gündüzlü bakım ile evde bakım hizmetleri hakkındaki yönetmelik taslağının Maliye Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi.

Devlet Bakanlığı, yaşlılara yönelik evde ve kurumlarda bakım hizmeti ile ilgilili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak 'gündüzlü bakım' ile 'evde bakım' hizmetleri hakkındaki yönetmelik taslağının Maliye Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, gündüzlü bakım; yaşamını evde ailesi, akrabaları veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlılar ile demans, alzheimer ve benzeri hastalığı olan yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak, kendi imkanları ile karşılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek, ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak sosyal faaliyetler düzenlemek suretiyle sosyal ilişkilerini zenginleştirmek, aktivitelerini artırmak ve gerekli olduğu zamanlarda aileleri ile dayanışma ve paylaşma sağlanarak yaşlının yaşam kalitesini artırmak amacıyla sunulan hizmetleri ifade ediyor. Bu tanımlama, sağlıklı yaşlıların yanı sıra, demans, alzheimer ve benzeri hastalığı olan yaşlılara da hizmet sunumuna imkan sağlıyor.

Evde bakım hizmeti ise akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya diğer destek unsurlarına (komşu, akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan sosyal, fiziksel, psikolojik destek hizmetlerini içeriyor.

Maliye Bakanlığı'na gönderilen yönetmelik taslağının yürürlüğe girmesi halinde, gündüzlü bakım ve evde bakım hizmetinin SHÇEK, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk kişilerince sunumu mümkün olacak.

Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği Taslağı'nın da hazırlanarak Maliye Bakanlığı'nın görüşüne sunulduğu hatırlatılan açıklamada, söz konusu yönetmelik taslağına eklenen 42. madde ile bakıma muhtaç ve özürlü yaşlıların, Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirileceği kaydedildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikteki söz konusu madde şöyledir: 'Bu yönetmelik, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlüleri, bu özürlülere verilecek bakım hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar.' Halen taslak aşamasında olan bu yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle, hem uygulamada birlik sağlanacak hem de bakıma muhtaç, özürlü yaşlılarımızın da bakıma muhtaç özürlüler gibi evde bakım hizmetinden yararlanabilmesi mümkün olacaktır."