Haberi Paylaş

Kesk: "12 Eylül'de Faşist Darbenin Yarattığı Siyasal-Toplumsal İklim, Bugün Akp-Mhp İktidar Bloğu Eliyle Sürdürülmektedir"

Güncel Haberler

Kesk: '12 Eylül'de Faşist Darbenin Yarattığı Siyasal-Toplumsal İklim, Bugün Akp-Mhp İktidar Bloğu Eliyle Sürdürülmektedir'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yürütme Kurulu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle “12 Eylül'de emperyalizmin ve sermayenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen faşist darbenin yarattığı siyasal-toplumsal iklim, bugün AKP-MHP iktidar bloğu eliyle sürdürülmektedir” açıklamasını yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yürütme Kurulu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle "12 Eylül'de emperyalizmin ve sermayenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen faşist darbenin yarattığı siyasal-toplumsal iklim, bugün AKP-MHP iktidar bloğu eliyle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

KESK Yürütme Kurulu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle dendi:

"ABD'NİN 'BİZİM ÇOCUKLAR BAŞARDI', SERMAYE SÖZCÜSÜNÜN 'GÜLME SIRASI BİZDE' SÖZLERİYLE ÖZETLENEN 12 EYLÜL FAŞİST DARBESİ, SERMAYENİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİ"

"Bundan 42 yıl önce halklarımızın, emekçilerin ve gençlerin yaşamlarına bir karabasan gibi çöken 12 Eylül'ün karanlığı, dünden bugüne faşizan anlayışıyla birlikte sürmektedir. ABD'nin 'bizim çocuklar başardı', sermaye sözcüsünün 'gülme sırası bizde' sözleriyle özetlenen 12 Eylül faşist darbesi, emperyalizmin ve sermayenin çıkarları doğrultusunda gerçekleşmiş, uluslararası tekellerin ihtiyaçlarına yönelik kurulan muhafazakar-sağ dünya düzeninin Türkiye'ye giriş kapısı olmuştur. 12 Eylül'de emperyalizmin ve sermayenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen faşist darbenin yarattığı siyasal-toplumsal iklim, bugün AKP-MHP iktidar bloğu eliyle sürdürülmektedir.

"12 EYLÜL'DEN GERİYE KALAN ANTİDEMOKRATİK ANAYASA DAHİ AKP TARAFINDAN FİİLEN ORTADAN KALDIRILDI"

12 Eylül'de askeri üniformayla darağaçlarında, cezaevlerinde ve sokaklarda gerçekleştirilen faşist baskı ağı, bugün sivil darbe uygulamalarıyla tüm ülkede özgürlük ve demokrasi alanlarını kuşatmaya almış, toplumu nefessiz bırakma ile yüz yüze getirmiştir. Ülkemiz siyasi, ekonomik ve askeri bakımından emperyalizme daha da bağımlı hale getirilmiş, gericilik toplumsal yaşam alanlarını kuşatmış, seküler yaşama dönük saldırılar hiç olmadığı kadar artmış, 12 Eylül'den geriye kalan antidemokratik anayasa dahi AKP tarafından fiilen ortadan kaldırılmış, tam bir anayasasızlık süreci yaşatılmaktadır. Farklı kimlikler ve kültürler üzerindeki baskılar 12 Eylül'den bugüne artırarak devam etmiş, Kürtler ve Aleviler başta olmak üzere farklı kimlikler yok sayılmış, inkar ve asimilasyon politikaları en ağır şekilde hayata geçirilmiştir.

"TOPLANTI VE GÖSTERİ HAKKI, ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE DÖNÜK SALDIRILAR ARTMIŞTIR"

Son günlerde bu baskılar yaşam biçimlerine müdahaleye, toplumsal ilişkileri kendi ideolojik referanslar temelinde şekillendirme girişimlerine, konser, festival yasaklarına, aydın ve sanatçılara yönelik tehditlere dek varmıştır. Grev hakkı başta olmak üzere sendikal hak ve özgürlükler ya yasaklanmış ya da kağıt üzerinde kalmış, kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkı sonucunu iktidar ve yandaş sendikanın belirlediği göstermelik ve etkisiz bir mekanizmaya dönüştürülmüş, toplantı ve gösteri hakkı, örgütlenme özgürlüğüne dönük saldırılar artmıştır.

"24 OCAK KARARLARININ HÜKÜMLERİ AKP'NİN TORBA YASALARIYLA, İŞÇİLERİN VE EMEKÇİLERİN YAŞAMLARINI KUŞATMIŞTIR"

AKP iktidarında saldırılar sadece emek ve emekçilere yönelik değil, doğamızı, suyumuzu, ormanlarımızı, derelerimizi, kısacası nefes aldığımız tüm alanları kapsamıştır. Bugün doğamız ve kentlerimiz sermayenin, rantiyenin yağma alanına çevrilmiştir. Emeğe, emekçilere büyük bir saldırı başlatan ve 12 Eylül tarafından kapıları açılmış olan 24 Ocak kararlarının hükümleri AKP'nin torba yasalarıyla, 'dönüşüm' adı altında kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesiyle devam etmiş, işçilerin ve emekçilerin yaşamlarını kuşatmıştır.

"AKP-MHP İKTİDAR BLOĞU, 2023 SEÇİMLERİ HESAPLARIYLA DA BAĞLANTILI OLARAK DIŞ POLİTİKADA ÜLKEMİZİ NEREDEYSE SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRMİŞTİR"

Bütçelerde kamu yatırımlarına ayrılan paylar gittikçe azaltılmış, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi yandaş konfederasyonlarla yapılan 'toplu sözleşmelerle' düşük ücretlere, güvencesiz istihdama mahküm edilmiştir. İçte ve dışta uyguladığı savaş politikaları ile ülkeyi tam bir cehenneme çeviren AKP iktidarı, Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve diyaloğa dayalı siyasal çözümü yerine bir kez daha silaha, çatışmalara, kayyum politikalarına sarılmıştır. İki emperyalist blok arasında birini diğerine karşı koz olarak kullanmayı diplomatik zeka sanan AKP-MHP iktidar bloğu, 2023 seçimleri hesaplarıyla da bağlantılı olarak hamasete dayalı dış politikada ülkemizi neredeyse savaşın eşiğine getirmiştir.

"12 EYLÜL'ÜN İZİNDEN GİDENLERE KARŞI, EMEĞİN HAKLARINI KAZANMANIN YOLU EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNİN ORTAK MÜCADELESİNDEN GEÇMEKTEDİR"

Halkın büyük çoğunluğunun yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı, özgürlüklerinin kısıtlandığı, anayasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan hakların askıya alındığı, gençlerin gelecek umutlarının yok edildiği, OHAL eliyle binlerce kamu emekçisinin sorgusuz sualsiz işinden, ekmeğinden edildiği günümüz koşullarında 12 Eylül'ün izinden gidenlere karşı demokrasiyi, barışı, laikliği, emeğin haklarını kazanmanın yolu emek ve demokrasi güçlerinin birlikteliğinden ve ortak mücadelesinden geçmektedir.

"ASKERİ-SİVİL DARBE ZİHNİYETİNE KARŞI FİİLİ VE MEŞRU MÜCADELEYİ YÜKSELTME KARARLIĞIMIZI İFADE EDİYORUZ"

KESK olarak, tüm saldırıları geriletmeye, barışı egemen kılmaya, laik, demokratik bir ülke temelinde halkların özgürlüğü ve eşit yurttaşlık talepleriyle, yeni bir demokratik anayasayı hayata geçirinceye dek toplumsal muhalefetin tüm unsurlarıyla birlikte ortak mücadeleyi esas almaya devam edeceğiz. 12 Eylül'ün 42. yılında darbeyi bir kez daha kınıyor, askeri-sivil darbe zihniyetine karşı fiili ve meşru mücadeleyi yükseltme kararlığımızı ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu AK Parti Güncel Haberler

title