Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Ezher Şeyhi'ne Mektup - Haberler
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Ezher Şeyhi'ne Mektup

İhlas Haber Ajansı - Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Ezher Şeyhi'ne Mektup

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, son günlerde Mısır’da tartışma konusu haline gelen idam kararlarına ilişkin Ezher Şeyhi Prof. Dr. Ahmet Al-Tayyip’e hitaben bir mektup kaleme aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, son günlerde Mısır'da tartışma konusu haline gelen idam kararlarına ilişkin Ezher Şeyhi Prof. Dr. Ahmet Al-Tayyip'e hitaben bir mektup kaleme aldı. Avrasya İslam Şurası Başkanı sıfatıyla Ezher Şeyhi Al-Tayyip'e çağrıda bulunan Görmez, Avrasya İslam Şurası'na üye ülke ve topluluklar adına alınan idam cezalarının kaldırılmasını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Prof. Dr. Ahmad Al-Tayyib

El Ezher Şeyhi

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hamd, rahmeti gazabını geçen ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış olan alemlerin Rabbine olsun. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen sadıku'l-emin, Peygamber Efendimiz Muhammed b. Abdullah'ın üzerine olsun. Cenab-ı Hakk'ın rıza ve mağfireti de kendi aralarında ve birbirlerine merhametle davranan, iyiliği emredip kötülüklerden alıkoyan, insanlara karşı hem öfkelerini yutan hem af ve bağışlama yolu tutan onun aziz ashabının üzerine olsun. Allah ihsan ile muamele edenleri sever. Şahsım ve Avrasya ülkelerinde yaşayan Müslümanları temsil eden 50 dini kurum başkanı adına sizlere hitap etmekten onur duymaktayım. Bu onur sizin şahsınızda, meşhur ve görkemli El- Ezher Üniversitesi'ne hitap etmiş olmaktan kaynaklanmaktadır. Bizler El-Ezher'in her zaman İslam tarihindeki ününü, hakka giden yolda üstlendiği soylu vazifesini, bin yılı aşkın bir sürede İslam ve Müslümanların bayraktarlığını, ilim ve irfan ehline olan himayesini ve her şeyden önce zulme ve zalime karşı olan dik duruşunu bilmekteyiz. Ezher denildiğinde akla gelen en önemli şey, onun yeryüzünde Arapları ve Müslümanları ilmin ve bilginin nuru ile aydınlatan bir ışık kaynağı oluşudur. Ezher tarih boyunca ilme, bilgiye ve fetvaya ihtiyaç duyanların müracaat ettikleri ilk merci, mazlumların hamisi ve yardımcısı olmuştur. Sayın El-Ezher Şeyhi, bizler İslam ümmetinin önemli bir parçasıyız. Müslümanların sevinçlerine seviniriz, üzüntülerine hep birlikte üzülürüz. Dost ve kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti'nde bulunan yerel bir mahkemenin 528 vatandaşı hakkında 24 Mart'ta idam cezası vermesi bizleri ve halklarımızı derinden üzmüştür. Sizlerden ve El-Ezher Üniversitesi'nin alimlerinden, Mısırlı kardeşlerimiz arasında birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin yeniden tesis edilmesinde, adalet ve şefkat duygusuyla her türlü vazifeyi ifa edeceğinize olan umudumuzu ifade etmek isteriz. Özellikle İslam aleminin maruz kaldığı musibetlerin yaşandığı ve dış güçlerin var gücüyle müdahalelerini arttırdığı, ümmetin fertlerinin görüş ayrılıklarına düşerek dağıldığı bir dönemde zat-ı aliniz ve Ezher alimlerinin üstlenecekleri bu yüce vazifenin önemi izahtan varestedir. Yüce Rabbimizin Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 'Müminlerden iki taife birbiri ile savaşa tutuşmaya kalktıklarında sulh ile onların arasını bulun' (Hucurat, 49/9) ve 'Aranızdaki ihtilafları sulh ile gideriniz' (Enfal, 8/1) buyurduğu ve Resul-ü Ekrem efendimizin 'Müslüman Müslüman'ın kardeşidir, asla ona zulmetmez, asla onu yüzüstü bırakmaz' diye ifade buyurduğu Hadis-i Şerifleri malumu alileridir.

Sayın El-Ezher Şeyhi, Mısır halkı arasında kardeşliğin pekiştirilmesinde ve adaletin gerçekleştirilmesinde gereken çabayı göstereceğinizden eminiz. Bütün dünya, Mısır'daki hadiselerin siyasi bir fitne olduğunun şahididir. Bugün en büyük görev Müslümanların ve Mısırlıların kanlarının daha fazla akmasına mani olmaktır. Müslümanlar olarak bizler, diğer insanlardan öncelikli olarak kendi aramızda birbirimize merhametle davranmak ve birbirimize karşı daha fazla müsamaha göstermek ile emrolunmaktayız. Mısır'da Müslümanlara, birbirlerine karşı merhamet ve müsamaha ile muamele etmeleri için çağrıda bulunması gerekenlerin en başında zat-ı alileriniz ve çok değerli alimleri ile Ezher Kurumu gelmektedir. Adalet, insaf ve müsamahayı en güzel şekilde göstererek ve uygulayarak İslam'ın, Müslümanların ve Mısırlıların saygınlığını ve itibarını korumada ve sahip olduğunuz ahlaki ve ilmi konumunuzla bu zalimce hükmün uygulanmasını engellemede tüm ümitler sizlere bağlanmış bulunmaktadır. Ümit etmekteyiz ki, hiçbir Müslüman kendi dininin saygınlığını ve itibarını kendi elleriyle ayaklar altına alacak bir hataya düşmesin ve o yüce dinin ahkamının aleme sunduğu adaletten insanları nefret ettirecek bir neticeye sebebiyet vermesin. Bu nedenle Müslümanların ve Mısırlı kardeşlerimizin şan ve şerefini kurtarmak, acımasızca alınan bu kararın geçersiz kılınmasını sağlamak sizlerle birlikte El-Ezher alimlerine düşmektedir. Avrasya ülkelerinde bulunan tüm dini kurumlar olarak bizler, sizleri, güçsüzlerin ve günahsızların uğradığı bu zulmün sonlandırılması, varsa hata yapanların affedilmesi ve Mısırlıların karşılıklı anlaşarak birlik ve beraberliklerinin sağlanması konularında ayrıca aziz Mısır halkının kendi benimsedikleri anayasanın, Mısır'da hakim kılınması hususunda desteklemekte oluğumuzu bildiririz. Yüce Allah'ın, büyük dedeniz Hz. Ali b. Ebi Talib'in oğlu Hz. Hasan'ın (r.a.) eliyle geçmişte yaşanmış olan o elim savaşın ardından Müslümanlar arasındaki sulhu ve birliği nasıl sağladığını sizlere tekrar hatırlatmak isteriz. Avrasya coğrafyasındaki Müslümanlar olarak bizler, Aziz ve Hakim olan Yüce Allah'ın, bugün de Mısırlıların birliğinin Zat-ı Aliniz ve Ezher alimlerinin eliyle sağlamasını niyaz ediyoruz. Bu hayırlı hizmetiniz ile Ezher Şeyhliğini yaptığınız şu dönem bütün Mısırlıların, Arapların ve Müslümanların ileride sizlerin adaleti sağladığınız, zulme ve düşmanlığa mani olduğunuz, İslam'ın en güzel suretini dünyaya gösterdiğiniz ve en karanlık günlerde Mısırlı gruplar arasında barışı sağladığınız bir dönem olarak hatırlanmasını tüm samimiyetimizle arzu etmekteyiz.

Sayın El-Ezher Şeyhi, muhakkak ki Zat-ı Alinizin, bu toplu idam kararları ile ilgili dünya çapında gösterilen tepkileri takip etme fırsatınız olmuştur. Birleşmiş Milletler kaynakları tarafından "Mısır Mahkemesinin 528 zanlı ile ilgili verdiği idam kararlarının uluslararası insan hakları ihlali" olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca "idam kararlarının verilebilmesinin ancak en üst düzey adil yargılama gereksinimleri uygulandıktan ve en doğru kriterler göz önünde bulundurulduktan sonra mümkün olabileceği; ayrıca 528 kişinin yargılanmasının iki gün içerisinde tamamlanmasının, en basit adil yargılama yollarının dahi tamamlanmadığını ve süreçte olması gereken adil yargılama kriterlerinin tam olarak uygulanmadığını göstermekte olduğu" ifade edilmiştir. Özellikle uluslararası af örgütleri de bu kararın kardeş Mısır'da tecelli eden adaletsizliğin en vahim boyutlarını yansıttığını belirtmiştir. Bu açıklamaların yanı sıra dünyadaki siyasi liderler de bu kararlara şiddetli eleştiriler yönelterek Mısır gibi bir ülkeden böyle kararların çıkmasının konunun ne kadar tehlikeli ve ciddi boyutlara vardığının bir göstergesi olduğunu ifade etmişlerdir. Şu an yaşananlar dünya çapında Mısırlıların, Arapların ve Müslümanların saygınlığına büyük zararlar verecektir. Zat-ı alilerinizin önünde bir fırsat ve Yüce Mevla önünde de bir sorumluluk bulunmaktadır. Ülkenizin ve kardeş Mısır halkının maruz kaldığı bu zulüm daha büyük boyutlara varmadan gereken çabayı göstererek Adalet ve insaf sınırlarını aşmış olan her karara dur demek için, tüm dünya ülkeleri arasında ülkenizin ve necip halkınızın başının her daim dik kalması için, ilmin ve Ezher'in üzerinize yüklediği kutsal vazifeyi tereddütsüz ifa edeceğinize olan inancımızı ifade eder, Cenab-ı Haktan bu sorumluluğunuzu hakkıyla yerine getirmenizde sizi muvaffak kılmasını niyaz ederiz.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ezher Üniversitesi, Mehmet Görmez, Politika, Güncel, Haberler

title