Ankara Üniversitesi'ne Rektör Adayı - Haberler
Haberi Paylaş

  Ankara Üniversitesi'ne Rektör Adayı

  Hürriyet - Güncel
  Ankara Üniversitesi'ne Rektör Adayı

  Özgür ve özerk bir üniversite için hedef ve projelerini gerçekleştirmek istediğini belirten Prof. Atasoy yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Üniversitesi'ni yeniden öğrencisinden öğretim üyesine ve diğer akademik/idari çalışanlarına kadar herkesin hoşgörü ve barış içinde özgürce düşünüp konuşabileceği bir kurum haline getirmek göreviyle karşı karşıyayız. Diğer birçok üniversite gibi Ankara Üniversitesi de temel amaç ve işlevinin eğitim ve araştırma olduğu gerçeğinden hızla uzaklaşıyor.

  Özgür ve özerk bir üniversite için hedef ve projelerini gerçekleştirmek istediğini belirten Prof. Atasoy yaptığı yazılı açıklamada, " Ankara Üniversitesi'ni yeniden öğrencisinden öğretim üyesine ve diğer akademik/idari çalışanlarına kadar herkesin hoşgörü ve barış içinde özgürce düşünüp konuşabileceği bir kurum haline getirmek göreviyle karşı karşıyayız. Diğer birçok üniversite gibi Ankara Üniversitesi de temel amaç ve işlevinin eğitim ve araştırma olduğu gerçeğinden hızla uzaklaşıyor. Eğitim ve araştırmayı merkeze koyan bir anlayış benimsenmedikçe hem bu işlevlerin hem de kamu hizmetinin değer kaybedeceği artık anlaşılmalıdır" dedi.

  Ben değil, biz, hepimiz

  Öğretim üyelerinin çoğunun aidiyet duygusunun büyük ölçüde örselendiğini dile getiren Prof. Atasoy, "Öğretim üyelerimiz ülkemizin alanlarındaki en yetkin kişilerdir, üniversitemizin de temel taşlarıdır. Özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için her düzeyde en etkili mücadele verilmeli, gönülleri üniversiteye yeniden kazandırılmalıdır. Öğretim üyelerinin birikimlerinden, kolektif akıl ve emeklerinden azami yararlanılmasını sağlayacak mekanizmaları kurmadan, üniversiteyi yüceltmek olanaklı değildir. Kamu kaynaklarının kullanılmasında amaca uygunluk, eşitlik, liyakat ve toplumsal yarar ilkelerine göre hareket edilecek; kişilerden veya gruplardan değil, kamu çıkarlarından taraf olunacaktır" dedi.

  Atasoy, geçen dönem başkanlığını yaptığı Ankara Tabip Odası'ndaki katılımcı yönetim modeliyle ilgili deneyimlerini üniversiteye taşıma iddiası ile yola çıktığının, bundan böyle üniversitede kararların dar bir merkezden değil, ilgili bütün çevrelerin görüşlerini alarak uygulamaya sokulacağının, bütün akademik kurulların çok daha verimli çalışacağının altını çizdi.

  Türkçe ile eğitim için adayım

  İyi düzeyde yabancı dil bilgisinin üniversite mezunlarının bilimsel gelişmeleri izleyebilmeleri için bir zorunluluk olduğunu ve Ankara Üniversite'sinde bu çabanın geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Atasoy, ancak bunun yönteminin mesleki eğitimi yabancı dilde vermek olmaması gerektiğini, son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan yabancı dilde eğitim programlarının, öğrenci-öğretim üyesi etkileşiminde çok önemli sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Prof. Atasoy, "Bu gerekçelerle üniversitemizde eğitim dilinin temel olarak Türkçe olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

  Destek olun, birlikte başaralım

  Prof. Dr. Çetin Atasoy, temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan Ankara Üniversitesi'nin Cumhuriyet'in ilk üniversitesi olma iddiasının yüklediği sorumlulukla davranacağını ifade etti, "Çağdaşlığı ve Cumhuriyet'in değerlerini savunarak; üniversitemizi, ortak akıl ve emek ile demokratça yöneteceğiz" dedi. Atasoy Haziran ayında yapılacak rektörlük seçimleri için "Destek olun, birlikte başaralım" çağrısı yaptı.

  Hürriyet / Güncel

  Ankara Üniversitesi, Politika, Güncel, Haberler

  title