Günahlarını tartıyorlar

Günahlarını tartıyorlar

Anadolu'da yaşayan Aleviler'in eski Türk inanışlarını daha çok yaşattıkları bilinen bir gerçek. Aleviler'in yaşadığı bölgelerde evliya mezarları veya türbelerinin dışında, ulu dağlar, ulu ağaçlar da vardır. Ancak Alevilik dendiğinde akla ilk gelen Hacı Bektaşı Veli ve onun Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki türbesidir. Alevi-Bektaşi öğretisinin "pir"i Hacı Bektaş-ı Veli'- nin türbesini

Günahlarını tartıyorlar