Gün TV, Kürtçe yayın yapabilmek için AİHM'e başvuruyor

Gün TV, Kürtçe yayın yapabilmek için AİHM'e başvuruyor

Resmi Gazete'de geçen yıl yayımlanan farklı dil ve lehçelerde yayın yapma hakkının izleyici ve dinleyici profili belirleninceye kadar sadece kamu ve özel ulusal televizyonlarda olduğuyla ilgili yasanın iptali için Diyarbakır'daki Gün TV tarafından Danıştay'a yapılan başvuru red edildi

Gün TV, Kürtçe yayın yapabilmek için AİHM'e başvuruyor