Gül'ün Bu Sözleri Ayakta Alkışlandı

Gül'ün Bu Sözleri Ayakta Alkışlandı

Cumhurbaşkanı Gül, Tunus Ulusal Kurucu Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Gül'ün sözleri Meclis'i ayağa kaldırdı.

Gül'ün Bu Sözleri Ayakta Alkışlandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus Başbakanı Hamadi Jebali ve Tunus Ulusal Kurucu Meclisi (UKM) Başkanı Mustafa Ben Jafaar'ı kabul etti. Gül daha sonra UKM Genel Kurulu'nda konuştu.

Bu Meclis'te Tunus halkının temsilcilerine seslenen ilk konuk cumhurbaşkanı olmaktan büyük gurur ve heyecan duyduğunu ifade eden Gül, "Kadim dostluk ve kardeşlik müktesebatıyla bağlı olduğumuz Tunus halkının milli iradesinin hakiki manada vücut bulduğu bu Meclis'te sizlere hitap etmekten büyük onur duyuyorum" dedi.

Gül şunları söyledi:

"Arap Baharı'nın, Arap uyanışının fitilini ateşleyen, Tunus'un geleceğini inşa eden sizlere hitap etmek şüphesiz büyük bir ayrıcalıktır. Bu Meclis'te Tunus halkının temsilcilerine seslenen ilk konuk cumhurbaşkanı olmaktan Türk milleti ve şahsım adına büyük gurur ve heyecan duyduğumu ifade etmek isterim.

Heyecan duyuyorum; çünkü sizler sadece Tunus'un değil tüm Arap aleminin istikbaline ışık tutacak bir fenersiniz. Heyecan duyuyorum; çünkü bu Meclis, bölgemizde her türlü bedeli ödemek pahasına büyük bir özgürlük, hak, adalet ve onur mücadelesi veren tüm kardeş halkların yüzünü çevirdikleri bir demokrasi mabedidir.

Heyecan duyuyorum; çünkü sizler tarih yazmıyor, yapıyorsunuz.

Tunus halkının başarısı gerçekten tarihîdir. Daha önce yaptığım pek çok konuşmada Tunus Devrimi'nin ateşlediği Arap Baharı'nı, Avrupa'daki 1848 ve 1989 devrimlerine benzettim. Yaşanan dönüşümün, tarihin hızlanmasından kaynaklanan geri dönülemez bir süreç olduğunu hep vurguladım.

Bu nedenle, Tunus halkı olarak muvaffakiyetlerinizle ne kadar öğünseniz yeridir. Bugüne kadar başardıklarınızı Türk halkı olarak büyük takdirle izliyoruz"

"DEVRİMİ EN AZ MALİYETLE GERÇEKLEŞTİRDİNİZ"

Tunus Ulusal Kurucu Meclisi'nin, Arap Baharı'nın etkilerini yaşayan ülkeler arasında, cumhurbaşkanı ve meclis başkanını seçebilmiş, hükümetini kurabilmiş tek meclis olduğunu hatırlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira devrim geçirmiş hiçbir ülkeye nasip olmamış demokratik olgunluk ve anlayış içinde millî mutabakatı sağladınız. Devrimi nispeten en az maliyetle gerçekleştirdiniz. Daha fazla kardeş kanının dökülmesine, yeni kin ve nefret tohumlarının ekilmesine izin vermediniz. Devlet kurumlarının tahrip olmasına müsaade etmediniz.

Tunus halkının tüm renklerini, tercihlerini yansıtan, temsil niteliği fevkalade yüksek bir kurucu meclis oluşturmayı başardınız. Tüm bunların ışığında kurucu meclisin; yeni, demokratik, müreffeh Tunus'un yol haritasını belirleyecek anayasayı da büyük bir titizlik ve olgunluk içinde hazırlayacağına inancım, tamdır.

Esasen Arap Baharı'nın kaynağı olan Yasemin Devrimi'nin bu topraklarda yeşermesi de tesadüfî değildir. İslam aydınlamasının zirve noktasını temsil eden büyük İslam mütefekkiri İbn-i Haldun'un doğduğu topraklar olan Tunus'ta modern tarihin üçüncü demokrasi dalgasının fitilinin ateşlenmesi, tesadüflerle açıklanamayacak tarihî bir olaydır"

"SİZİ İZLEYENLERE İLHAM VERECEKSİNİZ"

"Tunuslu genç ve aydınların, kıvılcımını yaktığı bu devrim de Batı Avrupa ve Amerika'da cereyan eden birinci demokrasi dalgası, 1989'dan sonra Doğu Avrupa ve Latin Amerika'da yaşanan ikinci demokrasi dalgası gibi tarihteki yerini alacaktır" diyen Gül, "Bu itibarla Tunus halkı ve onun hakiki temsilcisi olan bu Meclis son derece şerefli, bir o kadar da mesuliyeti yüksek bir misyon üstlenmiştir. Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünyada özgürlük, adalet, hak ve onur mücadelesi veren pek çok toplum, akıllarını ve kalplerini size çevirmişlerdir.

Tunus'un önemli merhale kat ettiği demokratikleşme sürecini başarıyla neticelendirmesi, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de ve Suriye'de sizi izleyenlere ilham ve umut verecek, onlara rehberlik edecektir.

Bu nedenle sadece Tunus için değil tüm Araplar, Müslümanlar ve nihayet tüm insanlık için başarılı olmak mecburiyetindesiniz. İşte tarih yapmaktan kastım, budur" şeklinde konuştu.

"ORYANTALİST HURAFEYİ ÇÜRÜTMELİSİNİZ"

'Demokratik meşruiyet' ve 'toplumsal mutabakat'ın önemini vurgulayan Gül, "Bu tarihÎ geçiş sürecinde Tunus halkının tüm kesimlerini kucaklayarak eski ideolojik bölünmeleri arkanızda bırakarak ilerlemelisiniz. Rövanşist duygulara prim vermeden, geçmişte olduğu gibi 'sosyal mühendislik projeleri'ne girişmeden tüm enerjinizi ekonomik kalkınma ve demokratik reformlara yoğunlaştırmanız, başarının anahtarı olacaktır. Bu sürecin 'demokratik meşruiyet' ve 'toplumsal mutabakat' çerçevesinde yönetilmesi halinde barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve refahın yayılması yönünde büyük kazanımlar elde edilecektir. Böylece İslam ile demokrasinin, bölgenin 'sosyo-kültürel dokusu' ile 'modernite'nin bağdaşmaz olduğu yolundaki oryantalist hurafe de tamamen çürütülmüş olacaktır" diye konuştu

Gül konuşmasına şöyle devam etti:

"Demokratik kazanımların konsolide edilmesi ve daha da ilerletilmesi için en önemli faktör; başarılı bir ekonomik altyapıdır. Bunu Türkiye'de yaşadığımız tecrübelerin ışığında söylüyorum. Türkiye'nin bugünkü ekonomik, siyasî ve diplomatik performansının altında son 10 yılda gerçekleştirdiği kapsamlı hukuki ve ekonomik reformlar yatmaktadır.

ŞİMDİ FEDAKARLIK ZAMANI

Devrimin heyecanının tazeliğine rağmen Tunus'ta da halkın, demokratik idarelerden temel beklentisi her zaman ekonomik sorunlarına çare bulunması, özgürlükler alanının genişletilmesi olacaktır. Bu anlayışla artık özgüven içinde gerekli hukukî ve ekonomik reformları süratle hayata geçirmek durumundasınız. Söz konusu reformları hayata geçirirken gerçekçi olmalısınız, orta ve uzun vadeli programınızı sabır ve sebatla uygulamalısınız. Elbette bu politikalar çok çalışmayı ve tüm Tunus halkı için büyük fedakarlıkları gerektirmektedir.

Bu konuda, büyük bir özgüven içinde olunmalıdır. Zira iktisadî düşünceler tarihinde bugünkü serbest piyasa ekonomisi anlayışına referans gösterilen, İbn-i Haldun'un, yüzyıllarca önce Mukaddime'de yazdıkları, ortak kahramanımız Tunuslu Hayrettin Paşa'nın reformcu politikaları, bugün dahi bizlere ışık tutacak niteliktedir."

"DEMOKRASİ BAKIM İSTER"

"Unutulmamalıdır ki demokrasi "statik bir mükemmeliyet rejimi" değildir." diyen Gül, Her zaman reform, değişim ve ilerlemeyi gerektiren "progressive" bir yönetim şeklidir. Bu nedenle, Türkiye'de her daim reform çağrılarımı tekrarlıyorum.

Netice itibariyle Yasemin Devrimi'yle getirdiğiniz demokrasi de tıpkı yasemin çiçeği gibi narin, özen gösterilmesi, emek verilmesi gereken bir değerdir. Buna sabırla sahip çıkmak, korumak, ilerletmek ve şüphesiz çok çalışmak, tüm Tunus halkının ve siz yöneticilerin temel önceliği olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Beni yurt dışında Türk bayrağından sonra en fazla heyecanlandıran bayrak, Tunus bayrağıdır. Al rengiyle, hilal ve yıldızıyla adeta kadim kardeşliğimizin timsalidir bayraklarımız. Akdeniz'in iki yakasında bulunan Türkler ve Magribliler'in ortak paydasıdır ay ve yıldız" şeklinde konuşan Gül şunları söyledi:

"Bu benzerlik, halklarımızın geçmişteki kader birliğinin, sevgi ve muhabbetinin bir tezahürüdür. 400 yıllık ortak tarihimizin bir ifadesidir.

Halklarımızın kader birliği, Tunus'un, Cezayir'in, Libya'nın, hatta Fas'ın Avrupalı sömürgeci güçlerin boyunduruğu altında Endülüs'ün akıbetine uğramasını engellemiştir.

Aynı şekilde kardeş Magrib ülkeleri, halklarının verdiği destek ve yetiştirdikleri büyük devlet adamları, Kaptan-ı Deryalar ve gözüpek leventler sayesinde Türkler, Akdeniz'de bir güç olarak varlıklarını sürdürmüşler; böylece Türk ve Müslümanlar'ı Avrupa'dan ve Anadolu'dan atma çabaları sonuçsuz kalmıştır.

"YÜZLERCE YILLIK KAN BAĞIMIZ VAR"

Öte yandan halklarımız arasında var olan kan bağı, bizi birbirimize daha da yaklaştırmaktadır. Tunus'ta birçok Türk kökenli olduğunu biliyorum. Yüzyıllarca birlikte yaşamanın tabii bir sonucu olarak bizim ülkemizde de Tunus kökenli birçok vatandaşımız vardır. Bu meyanda 1853-1856 Kırım Savaşı'na Osmanlı ordusu saflarında katılan Tunuslular'ın, Kastamonu ilimize bağlı, Tunuslular Köyü adı altında bir köy kurmuş olmaları, ortak tarihimiz ve kan bağımızın güzel örneklerinden biridir.

Yine, 1911 yılında Osmanlılar Libya'yı savunurken pek çok Tunuslu mücahidin bu savaşa iştirak ettikleri de hâlâ hafızalarımızdadır. Bugünlerde ise ülkelerimizin kader çizgisi; demokrasi, insan hakları ve kalkınma mücadelesinde tekrar kesişmiştir"

"İŞBİRLİĞİ HALİNDE OLACAĞIZ"

Parlamenter, çoğulcu demokratik bir rejimin oluşturulmasının; uzun zaman, sabır ve emek isteyen bir süreç olduğunu söyleyen Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Böylesine yakın ve sıcak ilişkiler içinde bulunduğumuz Tunuslu kardeşlerimizle bu geçiş döneminde ikili ve uluslararası düzeyde her türlü dayanışmayı sergilemek boynumuzun borcudur. Bu süreçte ülkemizin siyasî, ekonomik ve toplumsal tecrübelerini Tunus'la paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Bu anlayıştan hareketle Türkiye, 14 Ocak Devrimi'ni ilk destekleyen ülkelerden biri olmuştur. Devrimin hemen ardından ülkemizden pek çok heyet Tunus'u ziyaret etmiştir.

Eylül 2011'de Başbakan Erdoğan, beraberinde çok sayıda bakan olduğu halde Tunus'a gelerek kardeş Tunus halkının heyecan ve sevincini coşkuyla paylaşmıştır. Öte yandan Dışişleri Bakanınız Sayın Rafik Abdesselam'ın iki ay önce ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapmış olmasından büyük memnuniyet duyduk. Söz konusu ziyaret sırasında "Türkiye ile Tunus arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması kararlaştırılmıştır. Sadece dost ülkelerle gerçekleştirdiğimiz bu Konsey'le iki ülkenin başbakanları ve bakanlarının düzenli olarak toplanmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu ziyaret sırasında 2012 yılı için bir eylem planı imzalanmış olup bu eylem planı, ikili ilişkilerimizin yol haritasını oluşturmaktadır. İbn-i Haldun'dan beri biliyoruz ki ekonomik kalkınma, demokrasiyle yönetilen faziletli bir toplum yaratmak için en temel dinamiklerden biridir. Yine güçlü ekonomik münasebetler geliştiren ülkelerin karşılıklı olarak güçlendikleri de bir vakıadır.

Devlet olarak bu işbirliğini artırmak ve Tunus'a yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla Türk Eximbank'ın Tunuslu işadamlarına ilk etapta 500 milyon dolarlık kredi açmasını sağladık. Ayrıca, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)'nın Tunus'ta ofis açmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir"

"MARSHALL PLANI GİBİ RESTORASYAN GEREK"

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da devam eden tarihi demokratikleşme ve yeniden yapılanma sürecinde uluslararası toplumun desteğinin de, şüphesiz son derece önemli olduğunu vurgulayan Gül konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu yönde uluslararası camianın, ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerinin ve uluslararası finans kuruluşlarının, İkinci Dünya Harbi'nin ardından uygulanan Marshall Planı gibi kapsamlı bir ekonomik restorasyon programı başlatmaları çağrılarımı uzun süredir tekrarlıyorum.

Başta Avrupa olmak üzere tüm uluslararası camianın önünde Akdeniz'i yeniden her iki yakasıyla eski ihtişam ve refahına kavuşturma, Ortadoğu'yu istikrar ve refah üreten bir bölge haline dönüştürme fırsatı bulunmaktadır.

Ne var ki özellikle gelişmiş piyasa ekonomilerinde yaşanan ekonomik kriz bahanesiyle bu ülkeler, bölgemizde yaşanan tarihî dönüşüme destek vermek noktasında büyük bir ihmal ve umursamazlık içerisindedirler.

Savaşı, kriz yönetimini finanse etmek için trilyonlarca Dolar harcayan uluslararası camianın muktedir üyelerine; barışı, demokrasiyi ve istikrarı desteklemek için ellerine geçen bu altın fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunmak istiyorum. Sözlerime son verirken Türk halkının ve devletinin, bütün samimiyetiyle Tunus'un ve kardeş Tunus halkının bu tarihî misyonunda yanında olduğunu bir kez daha yineliyorum. Bu vesileyle başta Devrim'in kıvılcımını yakan Muhammed Buazizi olmak üzere, daha özgür, daha adil ve daha onurlu bir hayat için canlarını feda eden tüm şehitleri saygı ve rahmetle anıyorum. Geride bıraktıkları aileleri ve yakınlarına Yüce Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyorum"

Kaynak: Haberler.Com