Gül Onayladı 'Elveda' Beldeler

Gül Onayladı 'Elveda' Beldeler

Gül, Aralarında Nüfusu 2 Binin Altında Kalan Beldelerin Köye Dönüştürülmesi, Seçimde Kullanılan Boyaların Kaldırılması ve 43 Yeni İlçe Kurulması Konusundaki Kanun Değişikliklerini Onayladı.

Gül Onayladı 'Elveda' Beldeler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında nüfusu 2 binin altında kalan beldelerin köye dönüştürülmesi, seçimde kullanılan boyaların kaldırılması ve 43 yeni ilçe kurulması konusundaki kanun değişikliklerini onayladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün onayıyla 862 belde köye dönüştürülecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de kabul edilerek kendisine gönderilen nüfusu 2 binin altına düşen 862 belde belediyesi ve 283 ilk kademe belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ile 43 yeni ilçe kurulmasını öngören kanunla, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, gümrük kapıları dışında mektupla, elektronik ortamda veya yaşadıkları ülkelerde oy kullanabilmesine imkan tanıyan kanunun ve seçimde kullanılan boyaların kaldırılması hakkındaki 4 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5747 sayılı, ''Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', 5748 sayılı ''Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', 5749 sayılı ''Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ve 5750 sayılı ''Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulunun Tüzel Kişilik Kazanması, Gelir ve Harcamaları ile Denetimi ve Tasfiyesi Hakkında Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Kaynak: CHA