Gül'den 'Turizmi Teşvik Kanunu'na Onay

Gül'den 'Turizmi Teşvik Kanunu'na Onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Onayladı.

Gül'den 'Turizmi Teşvik Kanunu'na Onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5761 sayılı ''Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan 5761 sayılı ''Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, orman sayılan yerler, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Kanuna göre, Hazine'ye ait yerler Maliye Bakanlığınca, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Orman sayılan yerlerde turizme tahsis edilecek alan, ildeki ormanların binde 5'ini geçemeyecek. Yapılaşmaya esas inşaat emsal değeri yüzde 30'u aşamayacak.

Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının 3 katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın 3 yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Bu paralar ağaçlandırma ve bakım giderlerinde kullanılacak. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti durumunda yatırımcıya turizm yatırımı veya işletme belgesi verilmeyecek.

Sağlık turizmine yönelik fizik tedavi tesisi veya rehabilitasyon merkezi tesislerini kapsayan konaklamalı tesisler yapılabilmesi için iklimsel ve çevresel zorunluluk bulunan, termal turizmine yönelik jeotermal kaynakları bulunan, kış turizmi kapsamında uygun yapı ve tesislerin yapılabileceği yeterli pist uzunluğunu ve gerekli rakımı sağlayan, eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkan sağlayan, golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun tesisler gerçekleştirilmesine imkan sağlayan, kıyıların coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından alt yapı ve üst yapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan, kruvaziyer ve yat gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıdan başka bir yerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri yapılabilmesi için uygun iklim yapısı veya coğrafi özellikler sağlayan yerlerin tahsisi, talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilecek.

Kaynak: AA