Gül'den İki Onay, Bir İade

Gül'den İki Onay, Bir İade

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5574 Sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u ve TCK'nın 301. Maddesinde Değişik Öngören 5759 Sayılı 'Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Onayladı.

Gül'den İki Onay, Bir İade

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5574 sayılı ''Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u ve TCK'nın 301. maddesinde değişik öngören 5759 sayılı ''Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.

Gül, 5760 sayılı ''Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u ise geçici 10'uncu maddesinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye geri gönderdi.

Kaynak: AA