Gül: Dayatmaları kabul etmeyiz

Gül: Dayatmaları kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, ''Özel statü gibi AB ile aramızdaki ilişkinin müktesebatına ve özüne uymayan seçenekleri kabul etmemizin mümkün olmadığını bir kez daha kuvvetle vurgulamak isterim'' diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın 2006 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunumu sırasında konuşan Gül, ''son yıllarda Türkiye, bölgesinde ve

Gül: Dayatmaları kabul etmeyiz