Gül, Avrupa İş Dünyası Zirvesi'nde Konuştu

Gül, Avrupa İş Dünyası Zirvesi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Gül, AB'nin Ekonomik Durgunluk, İşsizlik, Yaşlanan Nüfus, Yasa Dışı Göç, Terörizm Gibi En Önemli Sorunlara Türkiye'yi İçine Alarak Çok Daha Etkili Çözüm Üretebileceğini Söyledi.

Gül, Avrupa İş Dünyası Zirvesi'nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AB'nin ekonomik durgunluk, işsizlik, yaşlanan nüfus, yasa dışı göç, terörizm, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi en önemli sorunlara Türkiye'yi içine alarak çok daha etkili çözüm üretebileceğini söyledi.

Onur konuğu olarak katıldığı Avrupa İş Dünyası Zirvesi'nde günün kapanış konuşmasını yapan Gül, geçmişte de önemli sorunlarla karşılaşan, fakat bunları aşmayı başaran AB'nin bugün küresel ekonomik krizle tekrar "test edildiğini" kaydederek, bu büyük sıkıntıdan daha güçlü çıkma inancının yitirilmemesini istedi.

AB'ye katılma yolundaki Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi ve G-20 üyesi olarak mali piyasalarda başlayan küresel krizin aşılmasında AB ile el ele çalışmak için benzersiz bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Gül, üzerlerine düşen sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Gül, "Ekonomik büyümeyi teşvik ederken enflasyonu kontrol altında tutmalıyız. Bu nedenle reel ekonomiyi desteklerken sosyal dayanışmayı güçlendirmek büyük önem taşımaktadır. Gözetim ve düzenlemeye dayalı yeni küresel mali mimari üzerinde çok daha fazla düşünmeliyiz. Sadece ulusal düzeyde değil, uluslar üstü düzeyde bu konuların şimdi ele alınmaya başlanmış olması olumlu bir gelişme. Bu kapsamda Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve diğer mali kuruluşlar, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

Türkiye ve AB'nin çıkarlarının birçok alan ve coğrafyada örtüştüğüne dikkati çeken Gül, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'yı kapsayan geniş bir bölgeyle coğrafi ve tarihi bağlarının, Türkiye'ye eşsiz fırsatlar sunduğunu söyledi.

Türkiye'yi Orta Doğu, Afganistan, Pakistan ve Kafkasya gibi dünyanın birçok sorunlu bölgesinde "iyinin tarafında olan bir güç" olarak tanımlayan Gül, "Çok açık ki Türkiye ve AB arasındaki sinerjinin artırılması her iki tarafın ortak çıkarınadır" diye konuştu.

Bu sinerjiyi olumsuz etkileyen Kıbrıs sorunu gibi engellerin daha fazla vakit israfına yol açmadan kaldırılmasını isteyen Gül, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin barışçıl çözüm için üzerine düşen sorumluluğu bugüne dek yerine getirdiğine dikkat çekti.

Gül, "Aynı tutumumuzu sürdüreceğiz. Vizyonumuz kapsamlı çözüme ulaşıldıktan sonra Doğu Akdeniz'de Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs adasıyla birlikte Avrupa'nın yeni bir güçlü ayağını oluşturmaktır" dedi.

AB yolunda yaptığı reformlarla yakaladığı dönüşüm sürecini ilerleten Türkiye'nin bu yolda ilerlemeye kararlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, AB'nin de Türkiye'ye karşı "objektif, adil ve öngörülebilir olması, oyunu kurallarına göre oynaması gereğine" işaret etti.

Cumhurbaşkanı Gül, "Stratejik bakış artık sadece askeri ve jeo-politik değerlendirmelere hapsedilemez. Bugünün stratejik bakışları ortak değerleri, kültürler arası diyaloğu ve karşılıklı uyumu hedefliyor. Böyle bir stratejik bakış Türkiye'nin AB üyeliğini gerektirir" diye konuştu.

Kaynak: AA