Göz Nuru Kadın Evi'nden Belediye Başkanı'na Tepki

Göz Nuru Kadın Evi'nden Belediye Başkanı'na Tepki

Hakkari'de Faaliyet Gösteren Göz Nuru Kadın Evi Yetkilileri, Kendileri ile Görüme Talebini Kabul Etmediğini Kaydettikleri Belediye Bakan? Metin Tekçe'ye Tepki Gösterdi.

Göz Nuru Kadın Evi'nden Belediye Başkanı'na Tepki

Hakkari'de faaliyet gösteren Göz Nuru Kadın Evi yetkilileri, kendileri ile görüme talebini kabul etmediğini kaydettikleri Belediye Bakan? Metin Tekçe'ye tepki gösterdi.

Yakla?k 7 ay önce Ayfer Koparan ve 6 arkada?n?n giriimleri sonucu hizmete aç?lan ve imdilerde bin 150 bayan üyeyi bünyesinde bar?nd?ran el sanatlar? merkezinde, yöresel k?yafetler üretiliyor. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Kahraman ? Merkezi 4. kat?nda bulunan binada, bayanlar el sanatlar? ile aile bütçelerine katk?da bulunuyor. ?HA muhabirine aç?klamalarda bulunan Göz Nuru Kad?n Evi Sorumlusu Ayfer Koparan, Belediye Bakan? Metin Tekçe'nin görüme tekliflerini reddettiğini söyleyerek, "Faaliyet gösterdiğimiz kadın evinde dar gelirli bayanlar, el sanatları üreterek aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Birkaç ay önce 69 olan kadın üye sayımız kısa sürede bin 150'ye ulaştı. Bina kiramızın 200 YTL'sini valilik, 150 YTL'sini de Belediye Bakanl??? ödüyor. Birkaç üyemiz ile birlikte bakanl???n? ziyaret ederek, kad?nlar?n içinde bulundu?u sorun ve s?k?nt?lar ile 3 ayd?r belediyenin vaat etti?i 150 YTL'yi almak için elimizdeki dilekçe ile belediyeye gittik. Görevliler bizi bir süre sekreterlikte bekletti. Sonra da Belediye Bakan? Metin Tekçe'nin bizimle görümek istemedi?ini söylediler. Elimizdeki dilekçeyi y?rtarak belediyeden ayr?ld?k. Belediye kimsenin babas?n?n mal? de?il, seçimle biri gelir, biri gider. Bu davran?? bakana yak?t?ramad?k. Bakan?n ii olabilir ancak en az?ndan 'gidip sonra gelsinler, kusura bakmas?nlar, yo?unum' diyebilirdi. 'Ben kad?nlarla görümek istemiyorum' demesi ve görevlilerin herkesin önünde bize bunu iletmesi gururumuzu incitmitir. Kad?n nerede olursa olsun kad?nd?r. Kad?na sayg? çerçevesinde yol gösterilmesi gerekir" diye konuştu.

?HA muhabirinin telefonla görütü?ü Belediye Bakan? Metin Tekçe ise, "Göz Nuru Kad?n Evin’den gelen bayanlar benimle görümek istediler. Ancak 5 ayr? randevum ile icral?k olan belediyemiz ile ilgili çal?malar?m?z mevcuttu. Ben bu kadar yo?unluk içersinde kad?nlar? nas?l kabul etseydim. Kad?nlara verecek kira param?z da yoktur, çünkü önceki gün bütün hisse ve personel maalar?m?za icra konuldu. Randevular? olsayd? gelip rahatl?kla benimle görüebilirlerdi. Birçok insan gelip benimle görüüyor" dedi.

(FT-OK-OK-Y)