Görme engelliler bu proje ile meslek sahibi olacak

Görme engelliler bu proje ile meslek sahibi olacak

'Görme Engellilerin Topluma Entegrasyonu ve Engelsiz Yaşam' adlı proje ile Mersin'deki 80 görme engellinin fiziksel bağımsızlıklarının, hareket edebilme kabiliyetlerinin ve ekonomik yönden yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Mersin'de ilk kez uygulanacak proje, Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazandı.

Görme engelliler bu proje ile meslek sahibi olacak

'Görme Engellilerin Topluma Entegrasyonu ve Engelsiz Yaşam' adlı proje ile Mersin'deki 80 görme engellinin fiziksel bağımsızlıklarının, hareket edebilme kabiliyetlerinin ve ekonomik yönden yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Mersin'de ilk kez uygulanacak proje, Avrupa Birliği'nden hibe almaya hak kazandı.

'Görme Engellilerin Topluma Entegrasyonu ve Engelsiz Yaşam' adlı proje ilk olarak, Avrupa Birliği Türkiye Merkezi Finans ve İhale Kurumu'na sunuldu. Kurum tarafından başarılı bulunan proje, Avrupa Birliği'nden 85 bin 333 Euro hibe almaya hak kazandı.

Projenin genel hedefini, engelli kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara tam erişiminin sağlanması ve bu haklardan yararlanmalarının desteklenmesi olduğunu anlatan Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mesut Uzman, proje ile Mersin'de ilk defa görme engelli kişilere yönelik, toplum temelli alternatif hizmetler geliştirilmiş olacağını kaydetti.

Projenin farklı bir engelli grubuna yönelik olduğunu ifade eden Uzman, "İlk etapta güçlendirilmiş rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi verilecek. Bu sayede görme engelli 80 kişinin rehabilitasyonu sağlanarak sosyal ve kültürel uyumları geliştirilecek. Programın temel amacı, hedef grubun özgüvenlerini artırarak, iletişim becerilerini yükseltmek. İkinci olarak, bağımsız hareket eğitimi verilecek. Bu eğitimle onların yardımsız olarak yön bulma ve bağımsız hareket edebilme kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Burada, görme engellilerin toplum ve çevresine uyumunu sağlamak, zihinsel haritasını geliştirmek, bulunduğu noktadan istediği noktaya kolay ve tehlikesiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak ana hedefimiz. Üçüncü olarak bilgisayar eğitimleri verilerek görme engellilerin bilgi ve haber kaynaklarına ulaşması sağlanacak." dedi.

Görme engellilerin, verilen bilgisayar eğitimiyle bilgi kaynaklarına ulaşma özgürlüğüne sahip olacağını ayrıca İnternet aracılığıyla herkesle iletişim kurabileceklerini belirten Uzman, son olarak, santral operatörlüğü ve masörlük gibi eğitimlerle görme engellilere mesleki beceriler kazandırılarak, bu kişilerin ekonomik bağımsızlıkları geliştirileceğini belirtti.

Engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 12.29 olduğunu ifade eden Uzman, Mersin merkezde yaklaşık bin, ilçelerde ise yaklaşık 2 bin 200 görme engelli vatandaş bulunduğunu kaydetti.

Uzman, Mersin'deki görme engelli kişilerin sadece yüzde 19.5'lik kısmının eğitime katılma imkanı bulabildiklerini belirtti.

Daha önce Mersin'de görme engellilerle ilgili bir çalışma yapılmadığını ve onları destekleyen bir organizasyonun bulunmadığını dile getiren Uzman, "Bir çok görme engelli ailesi, yakınlarını gönderecek bir eğitim merkezi bulamadığından, onları ya evlerinde ve kapalı ortamlarda tutuyor ya da başka illerde bulunan yatılı okullara gönderiyor" dedi.

Mersin'de, görme engellilerin kullanabileceği tarzda ekipman olmadığının altını çizen Uzman, işin maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle böyle bir girişimin daha önce başlatılmadığını ancak proje kapsamında alınacak bir ekipman ile sorunun kısmen çözüleceğini söyledi.

Mersin İş Kurumu'nun 2006 yılı istatistiklerine göre, görme engellilerin sadece yüzde 8'i istihdam edilmiş olduğunu belirten Uzman, "Bunun en önemli nedeni ise görme engellilerin yeterli mesleki eğitime sahip olmaması. Bütün bu araştırma ve istatistiki veri sonuçları ve nedenleri, görme engellilerin toplumsal hayata entegrasyonunu engellemekte. Ayrıca, görme engellilerin ekonomik bağımsızlığını yeterince elde edememesi, bu sorunu daha da artırmakta." diye konuştu.