Goldaş:

Goldaş Kuyumculuk Fransız Bankası Societe Generale Aralarındaki Ticari İhtilaflı Miktarın 3 Bin 250 Kg Brüt Altın Olup Değer Olarak 94 Milyon Dolar Olduğunu Açıkladı.

Goldaş:

Goldaş Kuyumculuk Fransız Bankası Societe Generale aralarındaki ticari ihtilaflı miktarın 3 bin 250 Kg brüt altın olup değer olarak 94 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Şirket tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan açıklamada, Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. ile ilgili olarak bazı basın organlarında asılsız suçlamalara dayalı haberlerin yer aldığı belirtilerek "Türkiye'de olduğu gibi dünya piyasalarında da saygınlığı olan şirketimizin habere konu asılsız ve gerçekdışı suçlamalara muhatap olması büyük bir talihsizliktir." denildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Şirketimizin yurt dışında ve yurt içinde birçok banka ve şirket ile ticari ilişkisi olduğu gibi asılsız ve suiniyetli suçlamanın sahibi söz konusu Fransız Bankası Societe Generale ile de 5 senedir süre gelen ticari ilişkisi bulunmaktadır. Fransız Bankası Societe Generale ile şirketimiz arasındaki ticari ihtilafın bu düzeye taşınması tarafımızdan art niyetli bir hareket olarak değerlendirilmektedir.

Söz konusu Fransız Bankası; son aylarda yaşadığı ve kamuoyunca da yakından bilinen sıkıntılarının etkisiyle ve gündemini değiştirmek amacıyla ticari teamüller ile sonuçlandırılabilecek bir ticari ihtilafı, hiç alışılmadık ve etik olmayan bir yöntem ile çözmeyi planlayarak, asılsız gerçekdışı ve mesnetsiz suçlamalarla şirketimizi zor durumda bırakma amacı güden bir tutum içine girmiştir.

Söz konusu Fransız Bankası'nın şirketimiz Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. hakkında şikayet konusu ettiği ticari ihtilaflı miktar 3 bin 250 Kg brüt altın olup değer olarak 94 milyon dolar (Doksandört milyon Amerikan doları) seviyesindedir.

Asılsız ve gerçekdışı suçlamalar konusunda şirketimizin yetkilisi tarafından ilgili savcılık makamına bizzat başvurularak gerekli açıklamalar da yapılmıştır.

Muhtelif haber portallerinde bahsedildiği şekilde şirketimiz yetkilileri hakkında herhangi bir gözaltı ve tutuklama da söz konusu değildir.

Şirketimiz bu asılsız ve gerçekdışı suçlamalarla ilgili olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında her türlü yasal yollara başvurma konusunda kararlı olup, bununla ilgili hazırlık çalışmalarını da başlatmıştır." (BGO-BGO-ÖK-E)