Göç, merkezlerin eğitim yükünü artırdı

Göç, merkezlerin eğitim yükünü artırdı

Batman ilçe ve köylerinde derslik ve öğretmen eksiği azalırken, kent merkezlerinde bu oran gitgide büyüyor.

Göç, merkezlerin eğitim yükünü artırdı