GİRİŞİM SERMAYE HABERLERİ

Girişim Sermaye Haberleri

Girişim Sermaye haber, Girişim Sermaye son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Girişim Sermaye - 28.10.2020
Türkiye'nin yerli otomobil macerasında ilk göz ağrısı: Devrim
Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim", Eskişehir'deki müzede sergileniyor.
Girişim Sermaye - 26.10.2020
Gazi Teknopark, 200 bin lira hibe kazanacak yeni girişimcilerini arıyor
BİGG Anahtar Programında girişimci adaylarını neler bekliyor Gazi Teknopark tarafından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.
Girişim Sermaye - 13.3.2013
Anayasa Mahkemesi'nde "Yayın Yasağı" Tartışması
Anayasa Mahkemesi, Başbakana geçici yayın yasağı yetkisinin verilmesini hızlı ve seri karar alınmayı gerektiren bir özellik arz etmesi nedeniyle Anayasa'ya aykırı bulmazken, çoğunluğun görüşüne katılmayan üyeler, yasa ile getirilmeyen ölçütlerin...
Girişim Sermaye - 13.3.2013
Faizsiz Enstrümanlardan Oluşan Yatırım Fonları Kurulabilecek
Fon portföyünün en fazla yüzde 20'si girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılabilecek.
Girişim Sermaye - 12.3.2013
Türk Ticaret Bankası 100. Yıl Sempozyumu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Finansman Daire Başkanı Abdullah Güzeldülger, uygun talipler buldukları takdirde ellerindeki Türk Ticaret Bankası ile Adabank'ı yeniden ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi.
Girişim Sermaye - 9.3.2013
Oran: İhracatın Üçte Biri Ahmet'in, Üçte İkisi Hans'ın Cebine Gitti
CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 'Dahilde İşleme İzin Belgelerine' dayanarak ortaya koyduğu araştırmasına göre Ocak ayında 100 dolarlık ihracat için 62 dolarlık ara malı ithalatı yapıldı.
Girişim Sermaye - 3.3.2013
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması
Akan kanı ve göz yaşlarını dindirmekte kararlı olduklarını belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Annelerin ağladığı bir ülke hiçbir şekilde bayındır bir ülke olamaz."
Girişim Sermaye - 28.2.2013
"İstanbul Üniversitesi 28 Şubat ile Yüzleşiyor" Paneli
Eski MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Bolat, Türkiye'de irtica kavramını, askeriye, bürokrasi, yargı, medya ve iş dünyasında iktidar erkini elinde tutanların, aşağı ve hor görülen Anadolu insanlarının yükselişlerini engellemek için sık sık başvurdukları...
Girişim Sermaye - 27.2.2013
3.genişletilmiş Hekim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
Samsun'da, 1 Aralık 2012 tarihinde 24 ilin tabip odasının katılımıyla yapılan "3.Genişletilmiş Hekim Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıklayan Samsun Tabip Odası Başkanı Yrd.Doç.Dr.hekimlerin sağlıkta dönüşümün mağduru olduğunu belirterek, memur...
Girişim Sermaye - 26.2.2013
Bartın Valisi Savur: Türk İnsanı Çalışkandır, Yeter Ki Gölge Edilmesin
Bartın Valisi Bülent Savur, Anadolu'nun müteşebbis zeki insanlarının kendilerine gölge edilmeyince ülkeyi dünyanın en büyük 16.ekonomisi haline getirdiğini söyledi.
Girişim Sermaye - 26.2.2013
Torba Tasarıda Yassıada ve Sivriada Düzenlemesi
Kanunda ayrıca ek maddelerle yeni düzenlemeler yapılıyor. Buna göre Kanuna eklenecek Ek-1 maddeyle, "Fonlara yapılacak aktarımlar" düzenleniyor ve "Tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle finansman sağlayan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yaptığı girişim şirketlerine eş finansman sağlayan ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan üst fonlara Müsteşarlık tarafından taahhüt edilecek kaynağın üst sınırını ve niteliğini, kaynak aktarılacak üst fonların, üst fonlara bağlı alt fonların ve ortak yatırım fonlarının seçim kriterlerini, yatırım yapılabilecek alanları, denetimi, taahhüt edilen tutardan kaynaklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırlarını ve uygulamaya ilişkin diğer hususları Bakanlar Kurulu belirler.
Girişim Sermaye - 26.2.2013
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Tasarı
-Bakanlar Kurulu belirleyecek- Tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle, finansman sağlayan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yaptığı girişim şirketlerine eş finansman sağlayan ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan üst fonlara, Müsteşarlık tarafından taahhüt edilecek kaynağın üst sınırını ve niteliğini, kaynak aktarılacak üst fonların, üst fonlara bağlı alt fonların ve ortak yatırım fonlarının seçim kriterlerini, yatırım yapılabilecek alanları, denetimi, taahhüt edilen tutardan kaynaklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırlarını ve uygulamaya ilişkin diğer hususları Bakanlar Kurulu belirleyecek.
Girişim Sermaye - 26.2.2013
Köprü ve Otoyola THY Modeli
Köprü ve otoyol satışının halka arz yöntemiyle yapılması gündeme geldi.
Girişim Sermaye - 20.2.2013
Bozdağ'dan Başkanlık Sistemi Açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başkanlık sistemine destek verdi.
Girişim Sermaye - 15.2.2013
Türkiye Farklı Finans Modeli ile Tanıştı
Buna göre aranan şartlar şu şekilde; " Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar; Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan veya, Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcıları, ifade eder. Ancak; ikamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhangi bir kredi, sigorta sözleşmelerinden doğan haklar ve emeklilik primi şeklinde kazanılan mali haklardan ölüm veya emeklilik halinde ödenecek tutarlar, kişisel servetin hesaplanmasında dikkate alınmaz." Bireysel Katılım Yatırımcısı için aranan "Tecrübeli yatırımcılar" şartları ise şu şekilde; "Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya, Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.
Girişim Sermaye - 13.2.2013
Halka Açılmak da Aracılık Etmek de Zorlaştı
Arıca bir yıllık süre, paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların, halka arz tarihinden önceki dönemde paylarına sahip olan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları için bu payları elde ettikleri en son tarihte başlayacağı da karara bağlandı.
Girişim Sermaye - 7.2.2013
Varlık Yönetim Şirketlerinden Bankalara Sermaye Desteği
Murat Birinci - Varlık Yönetim Şirketler (VYŞ), bankaların ve diğer finans kurumlarının tahsili gecikmiş alacaklarını (TGA) satın alarak bankacılık sektörüne sermaye desteği sağlıyor.
Girişim Sermaye - 5.2.2013
Jasdec ile Mutabakat Zaptı İmzalandı
Mutabakat Zaptı ile JASDEC ve MKK daha yakın bir işbirliğine girişmektedir.
Girişim Sermaye - 5.2.2013
Mkk, Japon Jasdec ile Mutabakat Zaptı İmzaladı
Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) ve Japon Merkezi Saklama Kuruluşu (Japan Securities Depository Center Inc - JASDEC) arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Girişim Sermaye - 2.2.2013
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, New York'ta
Babacan,Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), genel anlamda sigortacılık sektörü, girişim sermayesi ve meslek yatırımcı konularına önem verilmesi gereğini belirtirken, bu konuların önümüzdeki dönemde önemli gündem maddelerini teşkil edeceğini belirtti.
Girişim Sermaye - 1.2.2013
İş Yatırım'da Atama
1986-1996 yılları arasında İş Bankası'nda görev yaptıktan sonra 1997 yılında kurulan İş Yatırım'da görev yapmaya başlayan İlhami Koç, burada Genel Müdür Yardımcılığı görevindeyken, 2001 yılında İş Girişim Sermayesi'nde Genel Müdür olarak görev yapmış; 2002 yılında ise İş Yatırım'a Genel Müdür olarak atanmıştı.
Girişim Sermaye - 24.1.2013
Başçı: İstanbul Zaten Finans Merkezi
Bunların hepsinin olması ile birlikte dünyadaki düşük faiz ortamı da bir araya geldiğinde oldukça yakın bir süre içerisinde biz Türk Lirası tahvil piyasasının daha da canlanacağını tahmin ediyoruz. Önceliği bankalarımız adım atarak gösterdiler. Fakat büyük firmalar da artık yavaş yavaş buraya giriyor. Bu mesela önemli bir alan. Bunun dışında, Türkiye'de neredeyse hiç olmayan girişim sermayesi "venture capital" dediğimiz hadise var.
Girişim Sermaye - 23.1.2013
CEO'ların Büyümeye Olan Güveni Azaldı
CEO'ların şirketlerinin büyümesine ilişkin güvenleri geçtiğimiz yıla göre düşüş gösterdi.
Girişim Sermaye - 22.1.2013
SPK Bülteni
SPK bülteninde 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan yeniden belirlemeye tabi tutarlar şöyle belirlendi: Paylarını halka arz edecek girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşunda başlangıç, (Seri: VI, No: 15 Tebliği md.
Girişim Sermaye - 21.1.2013
Tempo Çağrı Merkezi'ne Japon Sermayesi Girdi
Mitsui ile Globalturk Capital Tempo Çağrı Merkezi'nde güç birliği yaptı.
Girişim Sermaye - 20.1.2013
Taysad Başkanı Mehmet Dudaroğlu Açıklaması
Avrupa'daki üretimin yükselen pazarlara doğru kaydığının altını çizen Dudaroğlu'nun açıklamada şu ifadelerine yer verildi: "Türkiye'nin bunu çok iyi kullanması gerekiyor. Avrupa'ya kalitesi, verimliliği, yetişmiş insan kaynağı, dizayn ve ar-ge yatırımları ile hizmet verebilecek en yakın ve rekabetçi ülke Türkiye. Hükümetimizin gelecek vizyonu çerçevesinde firmalarımızın ihracatla büyüyebilmesi için, adet ve katma değer artışı sağlaması gerekiyor. Bunun için motor aktarma organları, elektrik elektronik parçalar, gömülü yazılım sistem tedarikçiliği ve yeni nesil malzeme konularında yatırım yaparak katma değerli ürün yapısına yönelmeliyiz." Dudaroğlu, yatırım için sermaye yapısının güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, üyelerine alternatif finans kaynaklarına erişebilmeleri için halka arzla birlikte İMKB ve girişim sermayesi fonlarını gösterdi.
Girişim Sermaye - 16.1.2013
30 Milyar Dolarlık İşlem, Rekorla Birlikte Geldi
2012 yılında, tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitelerinde bir yavaşlama yaşanırken; Türkiye işlem sayısı açısından yeni bir rekor kırdı ve işlem hacmini de önemli bir miktarda artırdı. Değeri açıklanan 131 işlemle toplam 23,2 milyar ABD Doları tutarında bir işlem hacmi yakalandı. Değeri açıklanan işlemler arasında milyar dolar seviyesini aşan 6 işlemin gerçekleşmesi ise ortalama işlem hacmini artıran bir faktör oldu. Ayrıca 100 milyon ABD Doları'nın üzerinde gerçekleşen 23 büyük hacimli işlem de toplam işlem hacmini yukarı çekerken; KOBİ'lere olan yoğun ilgi 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da devam etti. Yabancı yatırımcı 2012 yılında kriz öncesi performansını yakaladı 2011 yılında toplam işlem hacminin yaklaşık olarak yüzde 56'sını gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2012 yılında da toplam işlem hacminin yüzde 51'ini gerçekleştirerek ağırlığını korudu. İşlem adedi olarak ise geçen senelerde olduğu gibi yerli yatırımcılar yabancı yatırımcıları geride bırakarak, 184 işlem ile son on yılın rekor seviyesine ulaştı. Yabancı yatırımcıların işlem sayısı da 131 işlem ile rekor kırdı. Özel sermaye fonlarının Türkiye'ye ilgisi 2012 yılında artarak devam etti ve işlem hacmi 3 katına çıktı! Son yıllarda özel sermaye fonlarının Türkiye'ye artan ilgisi 2012 yılında da devam etti ve özel sermaye fonları bu yıl toplam 52 işleme imza atarak yeni bir rekor kırdı. Değeri açıklanan işlemler esas alındığında toplam yatırım tutarları 1,8 milyar dolara ulaşan özel sermaye fonları, geçtiğimiz yıla göre işlem hacmini yaklaşık 3 kat artırdı. Bu yıl toplam işlem adedinin yüzde 17'sini oluşturan özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği en yüksek hacimli işlem ise Gözde Girişim Sermayesi'nin %20 pay ile konsorsiyum ortağı olduğu Köprüler ve Otoyollar özelleştirmesi oldu.
Girişim Sermaye - 16.1.2013
"Melek Yatırımcılar ve Girişimciler Zirvesi" Yarın Başlıyor
"GENÇLERİN FİNANSMANA İHTİYACI VAR" EBAN Yönetim Kurulu Üyesi Baybars Altuntaş ise, "Gençlerin üretmiş oldukları iş fikirleri var. İş fikirleri çok güzel tutacak ama finansmana ihtiyaçları var. Başlangıç sermayesi olarak bu finansman, mikro finansman dediğimiz 10 bin dolar ile 500 bin dolar arasındaki rakamlar. Avrupa Komisyonu'nun üzerinde çalıştığı nokta da 500 bin dolarla 3 milyon dolar arasındaki rakamlar için sermaye bulma işini nasıl kolaylaştırabiliriz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu zirveye 20 ülkeden 42 konuşmacı geliyor. Konuşmacıların odaklandığı nokta '20 bin dolar yatırdık, 30 bin dolar yatırdık'. Fakat biz ikinci raunt finansmanı, yani 50 bin dolar yatıran bir girişimcinin iş fikrini nasıl silikon vadisine götürüp, girişim sermayesi fonlarına satabiliriz; bu yılki ana tema bu.
Girişim Sermaye - 16.1.2013
Melek Yatırımcılar İstanbul'da Buluşacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacak EBAN 11. Kış Zirvesi'nde girişimcilerin iş fikirlerinin nasıl Silikon Vadisi'ne götürülüp girişim sermayesi fonlarına satılabileceği konusuna odaklanacaklarını anlatan Altuntaş, EBAN'ın Avrupa kıtasındaki 20 bin melek yatırımcıyı temsil eden şemsiye bir örgüt olduğunu ve 11.
Girişim Sermaye - 16.1.2013
Ernst&young Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu
Bu yıl toplam işlem adedinin yüzde 17'sini oluşturan özel sermaye fonlarının gerçekleştirdiği en yüksek hacimli işlem ise Gözde Girişim Sermayesi'nin yüzde 20 pay ile konsorsiyum ortağı olduğu köprüler ve otoyollar özelleştirmesi oldu.
Girişim Sermaye - 16.1.2013
Koç Holding Üst Yöneticisi Turgay Durak Açıklaması
Durak, Koç Topluluğu, UEM GroupBerhad ve Gözde Girişim Sermayesi ortaklığında kazanılan ihalenin sonucuna göre Türkiye'deki yaklaşık 2 bin kilometre otoyol ağının, 2 çevreyolu ve 2 Boğaz köprüsünün işletmesinin 25 yıllığına üstlenildiğini hatırlattı.
Girişim Sermaye - 15.1.2013
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çin Seddi'nde (3)
Çin ziyaretini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkent Pekin'de düzenlenen iş forumunda Çinli işadamlarına hitap etti.
Girişim Sermaye - 10.1.2013
İkinci İyi Yatırım Zirvesi
Endeavor Türkiye, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Angel Resources Institute tarafından Akbank ve Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen ikinci "İyi Yatırım Zirvesi" başladı.
Girişim Sermaye - 8.1.2013
Ünal Aysal'dan Snijder Müjdesi
Ünal Aysal, Snijder'in transferinin gerçekleşmesi için görüşmelere başlansın talimatını verdiğini söyledi.
Girişim Sermaye - 4.1.2013
SPK Haftalık Bülteni
(SPK) başvurdu.SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 26 milyon 493 bin 355 TL nominal tutarındaki; Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 13 milyon TL nominal tutarındaki; Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve...
Girişim Sermaye - 4.1.2013
Türk Mühendisler Yaptı
Mert Alta bu doğrultuda, terörle mücadele, sınırlarımızda gözetleme, mayın tespiti, bombaların imha edilmesi ve afetlerde acil müdahale durumlarında insan hayatını riske atmadan, bu görevleri yerine getirebilecek bir robot tasarladığını anlattı. Tasarımın 2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sağlanan 'Tekno Girişim Sermaye Desteği' aracılığıyla hayata geçirilmeye başlandığına değinen Alta, "Prototipi 2012 yılı ortalarından tamamlanan, 'İnsansız Tekniker Robot' projemiz, 2012'nin son çeyreğinden itibaren ileri Ar-Ge aşamalarının yürütülmesi için TÜBİTAK'ın Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenmektedir" diye konuştu.
Girişim Sermaye - 3.1.2013
Birleşme Ve Satın Almalarda Yeni Rekorlar Geldi
Özel sermaye fonları rekor seviyede işlem gerçekleştirdi 2012 yılında 259 işlemin 57'sini gerçekleştiren özel sermaye fonları, Türkiye'de birleşme ve satın almalar piyasasının önemli aktörlerinden olduklarını kanıtladı. Finansal yatırımcı işlemleri toplam işlem hacminin %6'sını oluşturdu. Bu oran, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yatırım fonlarının ve girişim sermayesi şirketlerinin yatırımlarını çekmek için hala büyük bir potansiyeli olduğuna işaret ediyor.
Girişim Sermaye - 25.12.2012
Ümit Boyner'den Birlik Çağrısı
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, "Gerçek anlamda iç barış ve toplumsal birliktelik gerekiyor."
Girişim Sermaye - 24.12.2012
Orta Gelir Tuzağı İncelemede
Süleyman Onatça, Türkiye'de ilk defa bölgesel bazda orta gelir riskinin değerlendirilmesinin yapıldığını söyledi.
Girişim Sermaye - 22.12.2012
Meclis'te Yılın Olayları
Meclis, yeni yasama yılındaki çalışmalarına, Suriye konusunda, TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi de dahil Hükümete bir yıl süreyle yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi'ni kabul ederek başladı.
Girişim Sermaye - 19.12.2012
Abd'li Fon Seaf, Kobi'lere 1-7 Milyon Dolar Fon Sağlayacak
ABD'li Small Enterprise Assistance Fund (SEAF) Girişim Sermayesi Fonu, Türkiye'de küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), sermaye veya borç verme şeklinde 1-7 milyon dolar arasında fon sağlayacak ABD'li Small Enterprise Assistance Fund...
Girişim Sermaye - 19.12.2012
İMKB'deki Halka Arzlardan Bu Yıl 2,9 Milyar Dolar Gelir Sağlandı
Ziya Altunbaş - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) halka arzlardan şirketler bu yıl 2,9 milyar dolar gelir elde etti.
Girişim Sermaye - 18.12.2012
Türkiye Ekonomisinde Yavaşlama
Yılın son döneminde, Türkiye ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryoları ile beklenen yavaşlama kendini iyice gösterdi.
Girişim Sermaye - 14.12.2012
Prof. Dr. Kocacık: Üniversite, Sanayi ve Şehir İşbirliğine Önem Veriyoruz
Konuşmaların ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno Girişim Şube Müdürü Haydar Ali Baş, Tekno Girişim Sermayesi ve San-Tez Projeleri destekleri hakkında bilgiler verdi.
Girişim Sermaye - 14.12.2012
"Eski Alışkanlıklarını Kıramadı"
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, özel sektörün henüz eski alışkanlıklarını kıramadığını ifade etti.
Girişim Sermaye - 14.12.2012
Migros'tan Açıklama Geldi
AÇIKLAMA: Halka açık bir Şirket olan Migros Ticaret A.Ş.(Migros)'nin hisselerinin %80,51'i ana ortağımız MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla bir özel girişim sermayesi şirketi niteliğinde olan BC Partners'ın kontrolündeki fonların elinde bulunmaktadır.
Girişim Sermaye - 8.12.2012
Doğuş Grubu'ndan Yunanistan'da Marina Yatırımı
Doğuş Grubu'nun Yunanistan'da Lamda Development şirketi ile kuracağı ortak girişim şirketiyle Atina Flisvos Marinası'nın yüzde 50'sine ortak olacağı bildirildi.
Girişim Sermaye - 6.12.2012
İzmir'de Birleşme Ve Satın Almalarda Büyük Potansiyel
Samet Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Senemoğlu ise girişim sermayesiyle yapılan ortaklığı evliliğe benzeterek en kritik başarı faktörünün iyi seçilmiş bir ortakla beraber huzurun olduğunu ifade etti.
Girişim Sermaye - 1.12.2012
"Türkiye'nin Yıldızları" Ödül Töreni
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Türkiye güçlendikçe, Türkiye'yi çekemeyen de çoğalıyor."
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Girişim Sermaye Haberleri | Girişim Sermaye Haber - Haberler - Girişim Sermaye haberleri, son dakika girişim sermaye haber ve gelişmeleri burada. Erciyes Teknopark'ın sermaye desteği programının başvuruları başladı.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 20:20:43. #1.15#
title