Genelkurmay Başkanlığı'ndan Açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Yapılan Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Karşı Bazı Çevrelerin Yıpratma Kampanyası Yürüttüğü, Gizlilik Dereceli Askeri Evrakın Sızdırılması ve Basın Yoluyla Yayımlanmasının Tamamen Yasa Dışı Bir Eylem Olup, Konunun Yargıya İntikal Ettirildiği Belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bazı çevrelerin yıpratma kampanyası yürüttüğü, gizlilik dereceli askeri evrakın sızdırılması ve basın yoluyla yayımlanmasının tamamen yasa dışı bir eylem olup, konunun yargıya intikal ettirildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada,"Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bazı çevreler tarafından uzun bir süredir yürütülmekte olan yıpratma kampanyası, son zamanlarda internet dahil, basın ve yayın organları vasıtası ile yapılan saldırılarla şiddetini artırmış bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki bu çok boyutlu ve sistematik faaliyetlerin gelecekte de devam edeceği değerlendirilmekte ve gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

Açıklamada, bu kapsamda, bir günlük gazetenin 20 Haziran 2008 tarihli baskısında, Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan Bilgi Destek Planı olduğu iddia edilen bir belge ile ilgili haber yayımlandığı belirtildi. Söz konusu haberin Genelkurmay Başkanlığı'nca aynı gün yapılan basın açıklamasında kesin bir dille yalanlanmasına rağmen, bazı basın ve yayın organlarının "Kayıtlarda Komuta Katı tarafından onaylanmış böyle bir resmi evrak veya plan bulunmadığı" ifadesini, "Komuta Katı bilgisi dışında böyle bir plan var" şeklinde yorumlamalarının ilginç olduğu vurulandı. Açıklamada, "Bu şekilde bir yorum yapabilmek, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hiç tanımamakla mümkündür. Köklü bir disiplin geleneği ve karargah çalışma kültürüne sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, kurum adına planların nasıl hazırlanacağının usul ve yöntemleri bellidir. Bu sözde planı üreten, Genelkurmay Başkanlığına mal eden veya kendilerine ulaşan her belgeyi doğru kabul ederek yayımlayan anlayışın; ne kadar etik, demokratik ve yasal olduğu ortadadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklama, "Diğer taraftan, başka bir gazetenin 25 Haziran 2008 tarihli haberinde yer alan; 'Yoksa bu plan Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi dışında Kara Kuvvetleri tarafından mı hazırlandı?' şeklindeki soru, tam bir sorumsuzluk örneğidir ve TSK'ya ve onun komutanlarına karşı mesnetsiz bir saldırı özelliği taşımaktadır. Konunun dayanakları ile açıklığa kavuşturulmadan yayına konulmasının, basın etiği ile ne kadar uyuştuğu kamuoyunun takdirine bırakılmaktadır. Sözde Bilgi Destek Planını gündeme getiren gazete, ayrıca 25 Haziran 2008 tarihli nüshasında, bir komutanlığın PKK-KONGRA-GEL terör örgütünün olası eylemlerine ilişkin "GİZLİ" gizlilik dereceli mesajını yayımlamış ve Dağlıca'ya yapılacak saldırının bu mesaj ile bildirilmesine rağmen tedbir alınmadığı yönünde bir iddiada bulunmuştur. Yayımlanan mesaj gerçek bir belge olup, tehdide maruz tüm birimleri uyarma amacı taşımaktadır. Alınan duyumların değerlendirilerek istihbarat haline getirilmesi ve eylem ikazı olarak yayımlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan standart bir uygulamadır. Nitekim, söz konusu ikazla birlikte, bölgedeki birliklerde emniyet tedbirleri artırılmış ve Dağlıca'da konuşlu unsurlarımız gerekli tepkiyi göstererek, hain saldırının asıl amacına ulaşmasını engellemişlerdir. Konu ile ilgili yargı süreci devam ederken, bu tür kışkırtıcı yaklaşımlar sergilenmesi kaygı verici bir durumdur. "GİZLİ" gizlilik dereceli askeri evrakın sızdırılması ve basın yoluyla yayımlanması tamamen yasa dışı bir eylem olup, konu yargıya intikal ettirilmiştir. Kurum içinde yapılan araştırmada, mesajın nereden ve kimler tarafından dışarıya sızdırıldığı tespit edilmiş ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri; belli çevrelerin organize bir yapı içerisinde yürüttükleri, menfur bir saldırıyla karşı karşıya olduğunun farkındadır. Başarısız kalmaya mahkum olan bu saldırılara karşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisini koruyacak tedbirleri alacağı şüphesizdir. Bu tür saldırılara karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli güvencesi, yasal organlar ve Türk yargısının yanılmaz adaletidir. Her zaman olduğu gibi, aziz milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine duyduğu sonsuz sevgi ve güven ise, en büyük desteğimizdir" ifadeleriyle bitirildi.

(MV-OK-Y)

Kaynak: İHA