Gençlik Spor Vakfı Tamamen Aktif Hale Geliyor

Gençlik Spor Vakfı Tamamen Aktif Hale Geliyor

Gençlik Spor Vakfı 1990 yılında kurulmuş, üyeleri merkez ve taşra teşkilatı personelinden oluşan, gençlik spor hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesini amaç edinmiş, bütçesi, üyelerden alınan aidatlar, bağışlar, yardımlar ve iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirlerden oluşan...

Gençlik Spor Vakfı Tamamen Aktif Hale Geliyor

Gençlik Spor Vakfı 1990 yılında kurulmuş, üyeleri merkez ve taşra teşkilatı personelinden oluşan, gençlik spor hizmet ve faaliyetlerinin desteklenmesini amaç edinmiş, bütçesi, üyelerden alınan aidatlar, bağışlar, yardımlar ve iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirlerden oluşan personel dayanışma vakfı tamamen aktif hale geliyor.

Yıllardır yapılan çalışmalarla spordan uzak olan vakfın yeni yönetimi, geniş bir çalışma başlatacağı öğrenildi.

27 yıl önce kurulan ve bir dönem 6700 üyeye sahip olan vakfın üye sayısı 850'lere düşmüştü. 07 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen senet değişikliği ile tırmanışa geçtiği öğrenildi. Yapılan yeni düzenlemeyle, daha önceki dönemlerde  vakfa üye olamayan  Bakanlık Merkez Birimleri,  Kredi ve Yurtlar Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli ile birlikte vakıf üyesi olmalarının önü açılmış olup 573 personel vakıf üyesi olarak toplam üye sayısı şimdiden 1430'a ulaştı.

Merkez ve Taşra Teşkilatındaki tüm personelin eşit temsil edilmesi amacı ile Genel Kurul Temsilcileri kapsamı genişletilerek Bakanlık Merkez Birimleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatıyla birlikte seçim bölgesi uygulaması getirilerek temsil yetkisi tabana yayılarak Genel Kurul temsilci sayısı 162 kişiden, 262 kişiye çıkartılarak temsilde adalet ilkesi sağlanmıştır. Öte yandan Mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üye sayıları azaltılarak, kurulların daha hızlı ve verimli hareket etmesinin önü açıldı. İdare ve üyeleri ile kopuk olarak faaliyetlerini yürütmeye çalışan bir önceki dönem vakıf kurul mensupları, eski yönetici personel ile emeklilerden oluşmaktayken; 10 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştiren Gençlik Spor Vakfı 9. Olağan Genel Kurulu sonrasında göreve gelen kurullarda Spor Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşların Genel Müdür, Daire Başkanı, Şube Müdürleri ile Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya, Karabük, Konya ve Tokat İl Müdürlerinin vakıf yönetim organlarında görev alması ile merkez ve taşra teşkilatları arası denge sağlanarak Gençlik Spor Vakfı daha dinamik bir yapıya kavuşturuldu.

Gençlik Spor Vakfı senedinde yapılan değişiklik ve sonrasında yapılan Genel Kurulda organlarının yenilenmesi sonucu yeniden tesis edilen güven ortamı beraberinde, üyeleri ve ülke sporuna katkı sağlamaya yönelik projelerin hayata geçirilmesine fırsat oluşturuldu.

SPOR VAKFININ HEDEFLERİ

Mevcut taşınmazların gerçekçi fizibilite raporları doğrultusunda gelir getirici şekilde değerlendirilmesi çalışmaları başladı.Üyelere yönelik Vakıf Senedinde belirtilen imkanların iyileştirilerek, benzer vakıflardaki koşullar seviyesine çıkartılması. Üyelerin taleplerine bağlı olarak konut yapı kooperatifi kurularak TOKİ ile iş birliği içerisinde konut imkanı sunulması hususunda çalışmalar en kısa sürede hayata geçirilmesi planlandı. Vakıf Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları ile işbirliği içerisinde, yüksek performans laboratuvarları, sporcu sağlık merkezi, bilimsel eserler, arşiv ve dokümantasyon birimi olmak üzere spor bilimleri alanında eğitim vermek ve bilimsel araştırmalar yapılmak üzere Türk Spor Enstitüsünün kurulması için gerekli çalışmalar hazırlık aşamasına gelindi. Spor federasyonları ile işbirliği içerisinde Antrenörlük ve diğer spor teknik personellerinin eğitim seminerleri verilecek. Spor ile birlikte Gençlik alanında da her türlü araştırma, geliştirme, kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor alanlarında tarihi araştırmaların yapılmasına imkan sağlanacak ve spor müzesi kurulacak. Gençlik ve Spor alanlarında sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması ve hayata geçirilmesine yönelik Ulusal Ajans işbirliği içerisinde eğitim ve gençlik programları ofisi kurularak proje danışmanlık hizmetlerinin verilmesi planlanıyor. Vakıf üyelerinin serbest zamanlarını aileleri ile birlikte değerlendirebileceği sosyal tesis ve yaşam alanlarının kurulacak. Üye ailelerin kullanımına kreş ve anaokulu açılması için girişimlerde bulunularak vakıf üyelerinin hayat standartlarının kolaylaştırılması. Üye ve ailelerinin Özel Sağlık ve Eğitim kurumlarından kaliteli hizmeti ucuza almaları için gerekli girişimler başlatıldı.

ERCAN ATA/ DHA