Gençlik Lideri Eğitimi Düzenlenecek

Gençlik Lideri Eğitimi Düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 10-13 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara'da Gençlik Lideri eğitimi düzenlenecek.

Gençlik Lideri Eğitimi Düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 10-13 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara'da Gençlik Lideri eğitimi düzenlenecek. Eğitime başvurular internet üzerinden yapılacak ve çıktılar Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden onaylatılacak.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Atanur Köseoğlu, adayların başvuru için http://form.gsb.gov.tr /30_gencliklideri adresinde yer alan formu doldurarak, başvuru formunun çıktısı ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

Köseoğlu açıklamasında;"23 Kasım 2012 günü saat 17: 00'den sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Faks, posta, e-posta vb. diğer yollar ile yapılan müracaatlar geçerli sayılmayacak. Başvurusunu internet üzerinden yapmış fakat başvuru formunun çıktısını alarak Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne şahsen teslim etmemiş adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Eğitime katılacak adayların üniversitelerin lisans programlarından mezun veya lisans programlarında 2., 3., veya 4. sınıf öğrencisi olması, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin olmaması, taksirli suçlar ve ağır hapis veya 6 aydan daha fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin, şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, intikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı tecil edilmiş olsalar dahi ceza almamış olması, spor, müzik, tiyatro, drama, el sanatları, halkoyunları ve rekreasyon gibi alanların bir veya bir kaçında eğitmenlik yapabilecek yeterliliğe sahip olması, gençlik faaliyetlerinde grup liderliği yapabilecek, gurubu yönlendirebilecek beceri ve tutuma sahip olması, 18 yaşından gün almış, 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN