Haberler » Ekonomi » Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Desteği - Ekonomi

Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Desteği

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 25 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe Desteği

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin kararı, 25 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerine 30 bin liraya kadar hibe verilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü , "Bu destekleme programı ile Tarımda genç nüfusa daha fazla söz hakkı verilmesi, dolaylı yoldan kırsaldan şehre göçün azaltılması ve şehirden kırsala göçün arttırılması, gençlerimize kendi doğdukları ve büyüdükleri topraklarda daha fazla istihdam imkanının sağlanması hedeflenmektedir. Bakanlar Kurulu Kararının resmi gazetede yayınlanmasını müteakiben İl Müdürlüğümüzce gerekli çalışmaları başlattık. Konu ile ilgili uygulama tebliğlerinin yayınlanmasını müteakiben proje taleplerini toplamaya başlayacağız, konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenleyeceğiz. Projelerde genel olarak, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin konuları kapsayacaktır" dedi.

Konu ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın internet sitesinden şu hususlara yer verildi:

"Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç tutularak hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek. Proje kapsamında verilecek hibe, 81 ildeki nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarını kapsayacak.

Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilecek.

Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme yapılabilecek. Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan faydalanamayacak.

Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ilgili hükümlerine göre tahsil edilecek. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle destek alamayacak."

Kararla; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler