Gelir vergisi tavanı yüzde 40'a indi

Yeni yürürlüğe giren vergi kanuna göre, gelir vergisi tavanı yüzde 45'ten 40'a indirilirken, ücretlilerde bu oran yüzde 40'dan yüzde 35'e çekildi ve damga vergisi tahsilinde damga pulu uygulamasına son verildi.

Asgari ücret 350.15 YTL

Kıdem tazminatı tavanı arttı

Gelir vergisi tavanı yüzde 40'a indi

Kaynak: Hürriyet