Gelir Vergisi sil baştan

Kurumlar Vergisinin ardından Gelir Vergisi Kanunu da silbaştan değiştiriliyor. Yeni düzenleme, ücretliler için ''asgari geçim indirimi'', serbest meslek mensupları için de ''beyin

Gelir Vergisi sil baştan