Gelir vergisi beyan süresi uzatıldı

ANKARA - Gelir vergisi mükelleflerinin, 2005 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 29 Mart 2006 Çarşamba akşamına kadar uzatıldı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın imzasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlan...

Gelir vergisi beyan süresi uzatıldı

Kaynak: Dünya