Gelir İdaresi Yasa Tasarısı Meclis'te kabul edildi

Gelir İdaresi Yasa Tasarısı Meclis'te kabul edildi

Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmasına ilişkin yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla, ''Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini

Gelir İdaresi Yasa Tasarısı Meclis'te kabul edildi