Gelir İdaresi Yasa Tasarısı imzada

Başbakan Yardımcısı Şener, Gelir İdaresi Yasa Tasarısı'nın son şeklini aldığını ve Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi. Maliye Bakanı Unakıtan da, Teşvik Yasası'nın kapsamının genişletilmesinin IMF ile sorun yaratmayacağını bel

Gelir İdaresi Yasa Tasarısı imzada

Kaynak: NTVMSNBC