Geçici Vergide Beyan Dönemi Uzadı

Maliye Bakanlığı, 2007 Yılının Ekim-Kasım-Aralık Dönemine Ait Dördüncü 3 Aylık Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresini Uzattı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan İmzasıyla Yayımlanan

Geçici Vergide Beyan Dönemi Uzadı